Západočeská univerzita podala žádost o institucionální akreditaci

Studium Univerzita

Západočeská univerzita (ZČU) zaslala v pondělí 29. dubna na Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) žádost o institucionální akreditaci. V případě jejího udělení si ZČU bude moci v rámci určených oblastí vzdělávání sama schvalovat studijní programy.

O institucionální akreditaci žádá ZČU pro 13 oblastí vzdělávání. Konkrétně jsou to: Ekonomické obory; Elektrotechnika; Filozofie, religionistika a teologie; Historické vědy; Informatika; Kybernetika; Politické vědy; Sociologie; Strojírenství, technologie a materiály; Tělesná výchova a sport, kinantropologie; Učitelství; Umění a Vědy o zemi.

Ve všech 13 navržených oblastech se jedná o bakalářské a magisterské studijní programy, v šesti z nich také o doktorské studium. Uvedené oblasti vzdělávání pokrývá svou výukou sedm z devíti fakult ZČU.    

Institucionální akreditace, kterou zavedla novela vysokoškolského zákona z roku 2016, dává vysokým školám vyšší míru samostatnosti. V případě jejího získání bude ZČU prostřednictvím Rady pro vnitřní hodnocení moci rozhodovat o vzniku, změnách či rušení studijních programů v uvedených oblastech a také bude dohlížet na jejich kvalitu. Institucionální akreditace umožní také připravovat specifické interdisciplinární programy, jejichž výuku bude zajišťovat více fakult.

Univerzita tak bude moci mimo jiné pružněji reagovat na potřeby praxe. „Institucionální akreditace přináší na jedné straně více pravomocí a autonomie, kdy mohou školy připravovat takové studijní programy, které zohledňují například regionální specifika, poptávku po absolventech v určitých oborech a podobně, a na straně druhé předpokládá velkou zodpovědnost a schopnost dohlížet na kvalitu studijních programů,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček s tím, že právě nastavení funkčního prostředí a vnitřních procesů věnovalo vedení ZČU před podáním žádosti na NAÚ velkou pozornost.

Celouniverzitní

Šárka Stará

02. 05. 2019


Sdružení českých umělců grafiků Hollar ocenilo Františka Hodonského z Fakulty pedagogické

Úspěchy Výstava

Fakulta pedagogická

10. 12. 2019

Na Fakultě strojní ZČU vznikl UNI.Space

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta strojní

10. 12. 2019

Na druhý ročník International Day Plzeň lákali i Vandráci Pavel Liška a Honza Révai

Přednáška Studenti Univerzita

International Office

29. 11. 2019