Vyberte si z nabídky květnových kurzů

Další vzdělávání Přednáška Seminář

I v květnu nabízí Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU celou řadu kurzů a workshopů. Všechny jsou zdarma, je ale nutné se ně přihlásit.
Už jste se někdy dostali do situace, kdy šlo bez nadsázky o život? A věděli jste, co máte dělat, jak rozpoznat život ohrožující stav, přivolat odborníky a umět člověku v takové situaci pomoci? Přihlaste se na kurzy první pomoci a vše se naučíte! V Kurzu první pomoci (14. května) vás studenti a absolventi oboru Zdravotnický záchranář provedou zájemce povídáním o stavech bezprostředního ohrožení života a praktickým nácvikem záchranných technik. Tematickou náplní čtyřhodinového kurzu bude například dušení, bezvědomí, náhlá zástava oběhu a kardiopulmonální resuscitace.

Chcete vědět, jak učí ostatní kolegové v oboru? Hledáte novou inspiraci pro výuku? Kurz Příklady dobré praxe výuky v technických a přírodovědných oborech (15. května), který připravili akademičtí pracovníci z fakulty strojní, aplikovaných věd a z fakulty pedagogické, reflektuje současný stav, východiska a perspektivy technického a přírodovědného vzdělávání a přináší řadu zajímavých výukových příkladů z jejich vlastní praxe.

Váháte někdy, jaké oslovení máte použít v dopise či e-mailu? Nejste si jistí, jak psát peněžní částky nebo časové údaje? Přijďte se naučit a připomenout si, jak správně využívat český jazyk v administrativní praxi (15. května).

Kurz Multimediální technika ve výuce na VŠ (17. května) je zaměřen na využívání multimediálních a interaktivních pomůcek při výuce na vysoké škole. Kromě praktických příkladů použití těchto pomůcek v praxi je velká část kurzu věnována také jejich tvorbě a přípravě. Seznámíte se s jednoduchými nástroji pro vytváření a úpravu multimediálních souborů. Podíváte se, jak využít vizualizér, mobilní telefon nebo interaktivní tabuli ve vaší výuce. A nakonec vám budou představeny aktuální on-line nástroje, které vám pomohou zatraktivnit vaši výuku.

Wunderlist - aplikace, která vám ulehčí práci na společných úkolech. Dokonce vás to začne i bavit. Více o aplikaci se dozvíte na webu a během 2 hodin Vás s ní seznámí náš lektor (20. května). Jednoduchá, ale o to oblíbenější aplikace, umožňuje efektivní a snadné zapisování úkolů, jejich rozčleňování do jednotlivých seznamů, nebo složek včetně nastavování priorit, termínů splnění atd.

Je v Čechách dost místa pro lidi i pro vlky? A je možné s vlky žít a kolik nás to bude stát? Přednáškou Příchod vlků očima venkovana a státní ochrany přírody (21. května) vás provedou tři účinkující. František Groessl z Českého svazu ochránců přírody Libosváry, který se na problematiku podívá z pohledu člověka žijícího na venkově, Tomáš Peckert, ředitel CHKO Český les a regionálního pracoviště AOPK ČR, a Milena Prokopová, vedoucí Oddělení sledování stavu biodiverzity CHKO Český les a regionálního pracoviště AOPK ČR, kteří se zaměří na návrat vlků a státní ochranu přírody.

Všechny akce a kurzy naleznete na stránkách oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání.

Celouniverzitní

Jakub Truneček

08. 05. 2019


Svojí prací inspiruje Lucie Houdová i další dívky vydat se cestou vědy

Spolupráce Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

07. 02. 2020

Studenty Fakulty elektrotechnické čeká odborná soutěž SVOČ 2020

Soutěž Studenti Věda

Fakulta elektrotechnická

14. 02. 2020

„Být on-line je pro studenty přirozené,“ říká lektor Milan Khas

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

20. 02. 2020