Fakulta pedagogická završila program Erasmus+ 2017-2019 ve Volgogradu

Konference Studenti Studium

Během projektu se uskutečnily čtyři studentské příjezdové a dvě výjezdové mobility (vždy na tři měsíce), čtyři týdenní akademické příjezdové a dvě výjezdové mobility.
Hostováním vedoucí katedry ruského jazyka Michaely Peškové na Volgogradské státní sociálně-pedagogické univerzitě se završil dvouletý projekt kreditové mobility Erasmus + (Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání, Klíčová akce 1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobility studentů a zaměstnanců mezi programovými a partnerskými zeměmi ve Výzvě 2 2017-1-CZ01-KA107-034779), řešený společně s několika fakultami ZČU také na Fakultě pedagogické.

V rámci týdenního pobytu v dubnu 2019 se Michaela Pešková aktivně zúčastnila mezinárodní konference Lidové Rusko: rozptyl jazyků, dialektů a kultur. O průběhu a výsledcích projektu a dalších plánech jednala s rektorem univerzity A. M. Korotkovem, profesory J. V. Brysynovou a N. V. Suprunem z vedení Institutu ruského jazyka a slovesností a také se studenty.

Během projektu se uskutečnily čtyři studentské příjezdové a dvě výjezdové mobility (vždy na tři měsíce), čtyři týdenní akademické příjezdové a dvě výjezdové mobility.

ZČU a volgogradská univerzita spolupracují již od 70. let 20. století. Možnost zintenzivnit bezprostřední kontakt pomocí stáží, hostování, hospitací, setkání a kulatých stolů byla přínosná pro obě strany. Největší hodnota spočívá v osobní zkušenosti studentů i akademiků s jinou kulturou, ve vzájemného mentoringu zaměřeném zejména na metody vysokoškolské pedagogiky, v zahájení společného a výzkumu a v rozvíjení nezávislých diplomatických vztahů.

Galerie


Fakulta pedagogická

Michaela Pešková 

13. 05. 2019


Změny konání dubnových akcí

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 03. 2020

ZČU spustila web s informacemi o nouzovém stavu kvůli koronavirové nákaze

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

18. 03. 2020

Výstava fotografií land artových děl je k vidění na Sutnarce


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

28. 02. 2020