Fakulta pedagogická završila program Erasmus+ 2017-2019 ve Volgogradu

Konference Studenti Studium

Během projektu se uskutečnily čtyři studentské příjezdové a dvě výjezdové mobility (vždy na tři měsíce), čtyři týdenní akademické příjezdové a dvě výjezdové mobility.
Hostováním vedoucí katedry ruského jazyka Michaely Peškové na Volgogradské státní sociálně-pedagogické univerzitě se završil dvouletý projekt kreditové mobility Erasmus + (Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání, Klíčová akce 1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobility studentů a zaměstnanců mezi programovými a partnerskými zeměmi ve Výzvě 2 2017-1-CZ01-KA107-034779), řešený společně s několika fakultami ZČU také na Fakultě pedagogické.

V rámci týdenního pobytu v dubnu 2019 se Michaela Pešková aktivně zúčastnila mezinárodní konference Lidové Rusko: rozptyl jazyků, dialektů a kultur. O průběhu a výsledcích projektu a dalších plánech jednala s rektorem univerzity A. M. Korotkovem, profesory J. V. Brysynovou a N. V. Suprunem z vedení Institutu ruského jazyka a slovesností a také se studenty.

Během projektu se uskutečnily čtyři studentské příjezdové a dvě výjezdové mobility (vždy na tři měsíce), čtyři týdenní akademické příjezdové a dvě výjezdové mobility.

ZČU a volgogradská univerzita spolupracují již od 70. let 20. století. Možnost zintenzivnit bezprostřední kontakt pomocí stáží, hostování, hospitací, setkání a kulatých stolů byla přínosná pro obě strany. Největší hodnota spočívá v osobní zkušenosti studentů i akademiků s jinou kulturou, ve vzájemného mentoringu zaměřeném zejména na metody vysokoškolské pedagogiky, v zahájení společného a výzkumu a v rozvíjení nezávislých diplomatických vztahů.

Galerie


Fakulta pedagogická

Michaela Pešková 

13. 05. 2019


Západočeskou univerzitu navštívila delegace z Íránu

Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

25. 11. 2019

Čestné uznání Inženýrské akademie ČR míří do výzkumného centra NTIS

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

11. 12. 2019

Fakulta zdravotnických studií uspořádala dvě významné konference

Konference Studenti Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

09. 12. 2019