Fakulta pedagogická završila program Erasmus+ 2017-2019 ve Volgogradu

Konference Studenti Studium

Během projektu se uskutečnily čtyři studentské příjezdové a dvě výjezdové mobility (vždy na tři měsíce), čtyři týdenní akademické příjezdové a dvě výjezdové mobility.
Hostováním vedoucí katedry ruského jazyka Michaely Peškové na Volgogradské státní sociálně-pedagogické univerzitě se završil dvouletý projekt kreditové mobility Erasmus + (Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání, Klíčová akce 1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobility studentů a zaměstnanců mezi programovými a partnerskými zeměmi ve Výzvě 2 2017-1-CZ01-KA107-034779), řešený společně s několika fakultami ZČU také na Fakultě pedagogické.

V rámci týdenního pobytu v dubnu 2019 se Michaela Pešková aktivně zúčastnila mezinárodní konference Lidové Rusko: rozptyl jazyků, dialektů a kultur. O průběhu a výsledcích projektu a dalších plánech jednala s rektorem univerzity A. M. Korotkovem, profesory J. V. Brysynovou a N. V. Suprunem z vedení Institutu ruského jazyka a slovesností a také se studenty.

Během projektu se uskutečnily čtyři studentské příjezdové a dvě výjezdové mobility (vždy na tři měsíce), čtyři týdenní akademické příjezdové a dvě výjezdové mobility.

ZČU a volgogradská univerzita spolupracují již od 70. let 20. století. Možnost zintenzivnit bezprostřední kontakt pomocí stáží, hostování, hospitací, setkání a kulatých stolů byla přínosná pro obě strany. Největší hodnota spočívá v osobní zkušenosti studentů i akademiků s jinou kulturou, ve vzájemného mentoringu zaměřeném zejména na metody vysokoškolské pedagogiky, v zahájení společného a výzkumu a v rozvíjení nezávislých diplomatických vztahů.

Galerie


Fakulta pedagogická

Michaela Pešková 

13. 05. 2019


Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 9. díl

Absolventi Univerzita Úspěchy

Celouniverzitní

08. 10. 2019

Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 10. díl

Absolventi Univerzita Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

15. 10. 2019

Na ZČU se otevírá DIGIcentrum

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

11. 10. 2019