Fakulta pedagogická završila program Erasmus+ 2017-2019 ve Volgogradu

Konference Studenti Studium

Během projektu se uskutečnily čtyři studentské příjezdové a dvě výjezdové mobility (vždy na tři měsíce), čtyři týdenní akademické příjezdové a dvě výjezdové mobility.
Hostováním vedoucí katedry ruského jazyka Michaely Peškové na Volgogradské státní sociálně-pedagogické univerzitě se završil dvouletý projekt kreditové mobility Erasmus + (Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání, Klíčová akce 1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobility studentů a zaměstnanců mezi programovými a partnerskými zeměmi ve Výzvě 2 2017-1-CZ01-KA107-034779), řešený společně s několika fakultami ZČU také na Fakultě pedagogické.

V rámci týdenního pobytu v dubnu 2019 se Michaela Pešková aktivně zúčastnila mezinárodní konference Lidové Rusko: rozptyl jazyků, dialektů a kultur. O průběhu a výsledcích projektu a dalších plánech jednala s rektorem univerzity A. M. Korotkovem, profesory J. V. Brysynovou a N. V. Suprunem z vedení Institutu ruského jazyka a slovesností a také se studenty.

Během projektu se uskutečnily čtyři studentské příjezdové a dvě výjezdové mobility (vždy na tři měsíce), čtyři týdenní akademické příjezdové a dvě výjezdové mobility.

ZČU a volgogradská univerzita spolupracují již od 70. let 20. století. Možnost zintenzivnit bezprostřední kontakt pomocí stáží, hostování, hospitací, setkání a kulatých stolů byla přínosná pro obě strany. Největší hodnota spočívá v osobní zkušenosti studentů i akademiků s jinou kulturou, ve vzájemného mentoringu zaměřeném zejména na metody vysokoškolské pedagogiky, v zahájení společného a výzkumu a v rozvíjení nezávislých diplomatických vztahů.

Galerie


Fakulta pedagogická

Michaela Pešková 

13. 05. 2019


Pracovníky psychosociální intervenční služby přijel do Nečtin pozdravit ministr zdravotnictví

Konference Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

01. 06. 2020

Student Fakulty aplikovaných věd Lukáš Picek sklízí mezinárodní úspěchy

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

07. 05. 2020

Menza na Borech znovu otevírá, zatím jen v omezeném provozu

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

15. 05. 2020