Studenti výpočetní techniky fakulty pedagogické uspořádali vědeckou konferenci

Další vzdělávání Konference Studenti

Hovořilo se o životu a učení mládeže v digitálním věku i problematice využívání mobilních telefonů ve výuce. Účastníci konference zavítali i do virtuální třídy.
Devátý ročník Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů zorganizovali studenti katedry výpočetní a didaktické techniky v pondělí 13. května v areálu univerzitního kampusu.

Zatímco dopolední program zaplnily přednášky pozvaných hostů, odpoledne se představili také sami doktorandi z katedry výpočetní a didaktické techniky. Obsah konference byl opravdu pestrý. Na úvod vystoupil se svojí přednáškou na téma Život a učení mládeže v digitálním věku: teoretické a metodologické otázky empirického výzkumu Jiří Zounek. Na něho navázal jeho brněnský kolega Libor Juhaňák s příspěvkem o analytice a data miningu. Martin Bílek představil svoji přednášku s názvem Metodologie přírodovědného poznávání a ICT: možnosti a výzvy pro oborově-didaktický výzkum. Petra Vaňková se zabývala robotickými hračkami ve výuce, Bořivoj Brdička hovořil o problematice využívání mobilních telefonů ve výuce. Dva bloky přednášek zvaných hostů zakončil Jan Slavík s příspěvkem Mezi kvantitou a kvalitou ve výzkumu vzdělávací reality s podporou ICT.

V odpoledních hodinách představili svůj výzkum doktorandi pořádající katedry, tedy Zdeněk Lomička a Tomáš Průcha s velmi zajímavým projektem Příprava budoucích učitelů ve virtuální třídě. Tento projekt vzniká díky spolupráci Fakulty pedagogické a Fakulty strojní, více o něm se lze dozvědět zde.

Více informací o konferenci naleznete na jejím webu.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

18. 05. 2019


Vědec, který působil na ZČU, bude mít v Plzni čestný hrob

Univerzita Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

20. 05. 2020

Pracovníky psychosociální intervenční služby přijel do Nečtin pozdravit ministr zdravotnictví

Konference Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

01. 06. 2020

Fakulta zdravotnických studií chystá cyklus přednášek o efektivním tréninku paměti

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

26. 05. 2020