Studenti výpočetní techniky fakulty pedagogické uspořádali vědeckou konferenci

Další vzdělávání Konference Studenti

Hovořilo se o životu a učení mládeže v digitálním věku i problematice využívání mobilních telefonů ve výuce. Účastníci konference zavítali i do virtuální třídy.
Devátý ročník Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů zorganizovali studenti katedry výpočetní a didaktické techniky v pondělí 13. května v areálu univerzitního kampusu.

Zatímco dopolední program zaplnily přednášky pozvaných hostů, odpoledne se představili také sami doktorandi z katedry výpočetní a didaktické techniky. Obsah konference byl opravdu pestrý. Na úvod vystoupil se svojí přednáškou na téma Život a učení mládeže v digitálním věku: teoretické a metodologické otázky empirického výzkumu Jiří Zounek. Na něho navázal jeho brněnský kolega Libor Juhaňák s příspěvkem o analytice a data miningu. Martin Bílek představil svoji přednášku s názvem Metodologie přírodovědného poznávání a ICT: možnosti a výzvy pro oborově-didaktický výzkum. Petra Vaňková se zabývala robotickými hračkami ve výuce, Bořivoj Brdička hovořil o problematice využívání mobilních telefonů ve výuce. Dva bloky přednášek zvaných hostů zakončil Jan Slavík s příspěvkem Mezi kvantitou a kvalitou ve výzkumu vzdělávací reality s podporou ICT.

V odpoledních hodinách představili svůj výzkum doktorandi pořádající katedry, tedy Zdeněk Lomička a Tomáš Průcha s velmi zajímavým projektem Příprava budoucích učitelů ve virtuální třídě. Tento projekt vzniká díky spolupráci Fakulty pedagogické a Fakulty strojní, více o něm se lze dozvědět zde.

Více informací o konferenci naleznete na jejím webu.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

18. 05. 2019


Studenti Západočeské univerzity pomůžou v nemocnicích

COVID-19 Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

13. 03. 2020

Slovo rektora ke studentům

COVID-19 Studenti Univerzita

Celouniverzitní

26. 03. 2020

Start-ups around the world s Rodrigem de Alvarengou

BoostUp Studenti Univerzita

Celouniverzitní

28. 02. 2020