Budoucí pedagogy poučil seminář v rámci projektu Cesty k inkluzi

Seminář Studenti Studium

Studenti ocenili zejména praktické informace, nové pohledy na inkluzi, příklady a zkušenosti lektora.
V rámci projektu Cesty k inkluzi se dne 14. května v prostorách katedry pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU uskutečnil poslední z bloku seminářů o inkluzivním vzdělávání pro studenty. Jeho tématem tentokrát byla specifika školní praxe v sociálně vyloučených lokalitách.

Ke studentům hovořil hostující lektor, pedagog a zástupce Agentury pro sociální začleňování Vladimír Foist. Budoucím učitelům představil problematiku sociálního znevýhodnění, sociálně vyloučených lokalit a konkrétní dopad, jaký má sociální znevýhodnění na školní úspěšnost dětí - jaká rizika pro osobnost dítěte přináší. Nejčastější problémy spojené s tímto typem znevýhodnění ilustroval Vladimír Foist na konkrétních případech z praxe českých i zahraničních škol. Účastníci semináře se v závěrečné diskusi nejvíce zajímali o konkrétní doporučení, jak postupovat v situacích ohrožení dítěte. Studenti ocenili zejména praktické informace, nové pohledy na inkluzi, příklady a zkušenosti lektora.

Projekt Cesty k inkluzi s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166 aplikuje změny paradigmatu v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření při respektování odlišností i práva každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Cílem je prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce mezi školami, rodinami a neziskovými organizacemi. Budou realizovány kroužky a doučování pro žáky, vzdělávací kurzy pro pedagogy, workshopy pro rodiče, posíleny služby školních poradenských pracovišť, podpořeno sdílení dobré praxe.

Galerie


Fakulta pedagogická

Markéta Zachová

22. 05. 2019


Sutnarka zve na letní výstavu klauzur od šesti stovek studentů

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

04. 06. 2019

Student Sutnarky bodoval se svým filmem na Animafestu v Záhřebu

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

18. 06. 2019

Za výstavou umělců - pedagogů se vydejte do DEPO2015

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta pedagogická

14. 06. 2019