Budoucí pedagogy poučil seminář v rámci projektu Cesty k inkluzi

Seminář Studenti Studium

Studenti ocenili zejména praktické informace, nové pohledy na inkluzi, příklady a zkušenosti lektora.
V rámci projektu Cesty k inkluzi se dne 14. května v prostorách katedry pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU uskutečnil poslední z bloku seminářů o inkluzivním vzdělávání pro studenty. Jeho tématem tentokrát byla specifika školní praxe v sociálně vyloučených lokalitách.

Ke studentům hovořil hostující lektor, pedagog a zástupce Agentury pro sociální začleňování Vladimír Foist. Budoucím učitelům představil problematiku sociálního znevýhodnění, sociálně vyloučených lokalit a konkrétní dopad, jaký má sociální znevýhodnění na školní úspěšnost dětí - jaká rizika pro osobnost dítěte přináší. Nejčastější problémy spojené s tímto typem znevýhodnění ilustroval Vladimír Foist na konkrétních případech z praxe českých i zahraničních škol. Účastníci semináře se v závěrečné diskusi nejvíce zajímali o konkrétní doporučení, jak postupovat v situacích ohrožení dítěte. Studenti ocenili zejména praktické informace, nové pohledy na inkluzi, příklady a zkušenosti lektora.

Projekt Cesty k inkluzi s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166 aplikuje změny paradigmatu v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření při respektování odlišností i práva každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Cílem je prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce mezi školami, rodinami a neziskovými organizacemi. Budou realizovány kroužky a doučování pro žáky, vzdělávací kurzy pro pedagogy, workshopy pro rodiče, posíleny služby školních poradenských pracovišť, podpořeno sdílení dobré praxe.

Galerie


Fakulta pedagogická

Markéta Zachová

22. 05. 2019


Na Západočeské univerzitě odstartovaly dvě největší a nejstarší letní školy

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 07. 2019

Výzkumníci Fakulty elektrotechnické se úspěšně představili na konferenci MARSS

Konference Věda

Fakulta elektrotechnická

01. 08. 2019

První Letní škola vysokoškolské pedagogiky měla úspěch

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019