Budoucí pedagogy poučil seminář v rámci projektu Cesty k inkluzi

Seminář Studium Studující

Studenti ocenili zejména praktické informace, nové pohledy na inkluzi, příklady a zkušenosti lektora.
V rámci projektu Cesty k inkluzi se dne 14. května v prostorách katedry pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU uskutečnil poslední z bloku seminářů o inkluzivním vzdělávání pro studenty. Jeho tématem tentokrát byla specifika školní praxe v sociálně vyloučených lokalitách.

Ke studentům hovořil hostující lektor, pedagog a zástupce Agentury pro sociální začleňování Vladimír Foist. Budoucím učitelům představil problematiku sociálního znevýhodnění, sociálně vyloučených lokalit a konkrétní dopad, jaký má sociální znevýhodnění na školní úspěšnost dětí - jaká rizika pro osobnost dítěte přináší. Nejčastější problémy spojené s tímto typem znevýhodnění ilustroval Vladimír Foist na konkrétních případech z praxe českých i zahraničních škol. Účastníci semináře se v závěrečné diskusi nejvíce zajímali o konkrétní doporučení, jak postupovat v situacích ohrožení dítěte. Studenti ocenili zejména praktické informace, nové pohledy na inkluzi, příklady a zkušenosti lektora.

Projekt Cesty k inkluzi s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166 aplikuje změny paradigmatu v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření při respektování odlišností i práva každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Cílem je prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce mezi školami, rodinami a neziskovými organizacemi. Budou realizovány kroužky a doučování pro žáky, vzdělávací kurzy pro pedagogy, workshopy pro rodiče, posíleny služby školních poradenských pracovišť, podpořeno sdílení dobré praxe.

Galerie


Fakulta pedagogická

Markéta Zachová

22. 05. 2019