Mezi novými stipendisty Fulbrightova programu jsou dva zástupci Západočeské univerzity

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Mezi 31 českými vědci, studenty a pracovníky neziskového sektoru, kteří v příštím akademickém roce vyjedou do USA v rámci Fulbrightova stipendijního programu, jsou i dva zástupci Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) – doktorand na Fakultě pedagogické Tomáš Průcha, který bude svůj výzkum provádět na Michigan State University, a pedagog Fakulty filozofické Radim Kočandrle, jenž zamíří na Southern Illinos University.

Tomáš Průcha, doktorand působící na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické ZČU, stráví díky Fulbrightovu stipendiu, financovanému českou a americkou vládou, zimní semestr akademického roku 2019/2020 na Michigan State University. Cíle má, jak sám říká, jasné. „Jedu se tam věnovat přípravě učitelů informatiky, což je i téma mé disertační práce. Budu hledat nové přístupy a výzvy v této oblasti, to vše i ze srovnávacího pohledu. Takže mě bude také zajímat, které ze získaných znalostí lze účinně aplikovat v našem kontextu,“ popisuje svůj záměr. „Mám také možnost celý pobyt pracovat pod vedením zkušeného profesora, který se této problematice dlouhodobě věnuje,“ dodává student doktorského studijního programu Tomáš Průcha.

Pro získání stipendia musel projít tříkolovým výběrem. V prvním kole jsou vyřazeny projekty obsahující formální nedostatky, v druhém kole posoudí projekty odborníci a práce s kladným hodnocením pak postupují do kola třetího, v němž musí uchazeč absolvovat ústní pohovor před česko-americkou komisí, představit základní myšlenky výzkumného projektu a zdůvodnit, proč musí být výzkum realizován právě v USA. „Příprava žádosti byla celkem složitý proces, na který jsem se připravoval více než rok,“ připouští doktorand, který získal takzvané Fulbright-Masarykovo stipendium. To klade na uchazeče nejen požadavek předložit kvalitní výzkumný projekt, ale také aktivně působit v občanském a veřejném životě své instituce. „Během pohovoru komisi zajímalo například i moje působení ve studentské iniciativě Otevřeno, se kterou se snažíme o změny v přípravě učitelů na pedagogických fakultách,“ uvádí stipendista. „Součástí projektu je také zvací dopis od americké instituce. Je tedy potřeba mít výzkumný záměr s americkou stranou předem domluvený,“ zmiňuje další povinnost, kterou musel splnit.

Díky Fulbrightovu stipendiu pro vědce vyjede v zimním semestru 2019/2020 na pětiměsíční stáž do USA také zástupce vedoucího katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU Radim Kočandrle, který se bude na Southern Illinos University věnovat předsókratovské kosmologii. Vedle antické filozofie je právě kosmologie, tedy věda zabývající se vesmírem, dlouhodobě předmětem jeho intenzivního zájmu. „Cílem mé stáže je popsat možný vývoj v oblasti předsókratovské kosmologie a pokusit se o rámcovou rekonstrukci základních znaků jednotlivých koncepcí univerz v období předsókratiků,“ popisuje Radim Kočandrle své záměry.

Posláním Komise J. Williama Fulbrighta, která působí v České republice od roku 1991, je podpora vzájemného porozumění mezi občany České republiky a USA prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise za tím účelem spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Počet českých stipendistů, kteří od založení Fulbrightovy komise před 28 lety získali Fulbrightovo stipendium, se blíží jedné tisícovce. Seznam stipendistů se základními informacemi o nich a seznam všech otevřených programů je k dispozici na webu Fulbrightovy komise. Uzávěrky přihlášek do všech programů jsou obvykle na podzim a v zimě.

Celouniverzitní

Šárka Stará

23. 05. 2019


Student Fakulty aplikovaných věd Lukáš Picek sklízí mezinárodní úspěchy

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

07. 05. 2020

Zámek Nečtiny otevírá a zve na historii, občerstvení i výlety

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

12. 05. 2020

Tandem se uchází o Evropskou jazykovou cenu Label

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

01. 06. 2020