Představitelé města Plzně a Západočeské univerzity jednali o vzájemné spolupráci

Spolupráce Univerzita

Rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček společně s ostatními členy vedení přivítal v pondělí 27. května v budově rektorátu v kampusu na Borských polích primátora města Plzně Martina Baxu a další členy městské rady. 

 „Za zásadní považujeme, aby se život univerzity inkorporoval do města tak, aby vaši studenti, absolventi a zaměstnanci vnímali město jako stálou destinaci,“ řekl během setkání primátor Martin Baxa. V rámci spolupráce Západočeské univerzity a města je podle něj nejdůležitější zajistit to, aby absolventi ZČU po ukončení studia v Plzni zůstávali.

„Jsou pro nás důležitá vaše zjištění ohledně potřeb, požadavků a očekávání studentů, absolventů a zaměstnanců, včetně těch, co přicházejí ze zahraničí,“ uvedl Martin Baxa. Školství, veřejný prostor, kultura, doprava, sport – to jsou segmenty, které by měly skládat mozaiku Plzně jako města příznivého pro rozvoj univerzity a pro její absolventy a zaměstnance.

„Zahraniční odborníci uvažují v kontextu rodiny a svých blízkých – do jejich rozhodování, zda přijet na dlouhodobý pracovní pobyt na ZČU, se promítá i to, jaká je situace ohledně mateřských škol, základních škol, v oblasti lékařské péče, jazykové vybavenosti úředníků a podobně,“ potvrdila primátorova slova prorektorka ZČU pro internacionalizaci Dita Hommerová. „Přála bych si, aby se nám podařilo otevřít intenzivní dialog týkající se vytvořené této infrastruktury,“ dodala.

„Z průzkumů mezi uchazeči víme, že město hraje v jejich rozhodování, kam jít na vysokou školu, velkou roli,“ řekl rektor Miroslav Holeček. Doplnil, že podobná šetření univerzita provádí i mezi absolventy a zahraničními studenty, kteří přijedou na ZČU.

Hovořilo se také o potřebě kvalifikovaného zdravotnického personálu a učitelů. Podle vedení univerzity je společenská potřeba absolventů  Fakulty pedagogické a Fakulty zdravotnických studií neoddiskutovatelná, už dříve proto zavedlo, aby tyto fakulty mohly přijímat uchazeče čistě podle své kapacity a nebyly omezeny limity přidělováných finančních prostředků. Jak uvedla kvestorka Marta Kollerová, projde budova Fakulty pedagogické na Klatovské třídě a Chodském náměstí kompletní rekonstrukcí tak, aby i zázemí pro studenty bylo kvalitní a zvýšilo konkurenceschopnost plzeňské pedagogické fakulty.  

Spolupráce univerzity a města, zaštítěná společným memorandem, úspěšně pokračuje i v mnoha dalších oblastech. Městské zastupitelstvo bude na svém červnovém zasedání schvalovat dotaci určenou na konkrétní projekty ZČU.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

28. 05. 2019


Fakulta ekonomická má za sebou čtvrtý rok spolupráce s brazilskými studenty v rámci programu Unigou

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

01. 08. 2019

Posluchači Univerzity třetího věku vyměnili lavice za přírodu a památky

Další vzdělávání Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

26. 07. 2019

Fakulta elektrotechnická uspořádala konferenci věnovanou průmyslovému inženýrství

Konference Spolupráce Věda

Fakulta elektrotechnická

26. 07. 2019