Představitelé města Plzně a Západočeské univerzity jednali o vzájemné spolupráci

Spolupráce Univerzita

Rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček společně s ostatními členy vedení přivítal v pondělí 27. května v budově rektorátu v kampusu na Borských polích primátora města Plzně Martina Baxu a další členy městské rady. 

 „Za zásadní považujeme, aby se život univerzity inkorporoval do města tak, aby vaši studenti, absolventi a zaměstnanci vnímali město jako stálou destinaci,“ řekl během setkání primátor Martin Baxa. V rámci spolupráce Západočeské univerzity a města je podle něj nejdůležitější zajistit to, aby absolventi ZČU po ukončení studia v Plzni zůstávali.

„Jsou pro nás důležitá vaše zjištění ohledně potřeb, požadavků a očekávání studentů, absolventů a zaměstnanců, včetně těch, co přicházejí ze zahraničí,“ uvedl Martin Baxa. Školství, veřejný prostor, kultura, doprava, sport – to jsou segmenty, které by měly skládat mozaiku Plzně jako města příznivého pro rozvoj univerzity a pro její absolventy a zaměstnance.

„Zahraniční odborníci uvažují v kontextu rodiny a svých blízkých – do jejich rozhodování, zda přijet na dlouhodobý pracovní pobyt na ZČU, se promítá i to, jaká je situace ohledně mateřských škol, základních škol, v oblasti lékařské péče, jazykové vybavenosti úředníků a podobně,“ potvrdila primátorova slova prorektorka ZČU pro internacionalizaci Dita Hommerová. „Přála bych si, aby se nám podařilo otevřít intenzivní dialog týkající se vytvořené této infrastruktury,“ dodala.

„Z průzkumů mezi uchazeči víme, že město hraje v jejich rozhodování, kam jít na vysokou školu, velkou roli,“ řekl rektor Miroslav Holeček. Doplnil, že podobná šetření univerzita provádí i mezi absolventy a zahraničními studenty, kteří přijedou na ZČU.

Hovořilo se také o potřebě kvalifikovaného zdravotnického personálu a učitelů. Podle vedení univerzity je společenská potřeba absolventů  Fakulty pedagogické a Fakulty zdravotnických studií neoddiskutovatelná, už dříve proto zavedlo, aby tyto fakulty mohly přijímat uchazeče čistě podle své kapacity a nebyly omezeny limity přidělováných finančních prostředků. Jak uvedla kvestorka Marta Kollerová, projde budova Fakulty pedagogické na Klatovské třídě a Chodském náměstí kompletní rekonstrukcí tak, aby i zázemí pro studenty bylo kvalitní a zvýšilo konkurenceschopnost plzeňské pedagogické fakulty.  

Spolupráce univerzity a města, zaštítěná společným memorandem, úspěšně pokračuje i v mnoha dalších oblastech. Městské zastupitelstvo bude na svém červnovém zasedání schvalovat dotaci určenou na konkrétní projekty ZČU.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

28. 05. 2019


Fasády univerzitních budov rozzářily modré cedule

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

25. 06. 2020

Nejlepší současná grafická umělecká tvorba je v Galerii Ladislava Sutnara

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

16. 06. 2020

Sedmý ročník mezinárodní konference ESCO 2020 se konal online

Univerzita Věda Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

19. 06. 2020