Na česko – lucemburském dnu robotiky nechyběla ani ZČU

Další vzdělávání Seminář Spolupráce

Špičky v oboru mezi mluvčími a odborníci a specialisté na straně posluchačů se sešli při květnovém semináři.

Specialisté z České republiky a Lucemburska, kteří se zabývají rozvojem umělé inteligence, digitalizace a inovativní robotiky, se 14. května zúčastnili celodenního vědecko-průmyslového semináře v Lucembursku.

Na akci se setkali panelisté z akademické sféry (kromě Západočeské univerzity v Plzni také Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita Ostrava a University Luxembourg), centrálních lucemburských a českých státních agentur (Luxembourg Space Agency) i privátních průmyslových podniků (ESC Aerospace, Certicon). Všichni mluvčí jsou špičkami v oboru.

Odborníci či specialisté sledující vývoj robotiky současné generace a zástupci společností, zavádějících robotické systémy v praktickém výzkumu a výrobě, seděli mezi posluchači. Kromě specializovaných lucemburských či v Lucembursku usazených akcelerátorů (City Incubator) a start-upů (Esferatros, Mexence Robotic and Digital) a firem (audiovizuální produkce - Invisible; auto-výroba, akumulátory a baterie - Accumalux; banky a pojišťovací, auditní a daňově-poradenské společnosti - BDO, KPMG Inmarsol; ocelářství - ArcelorMittal, Astron, Paul Wurth; letectví - CTI Systems, Emtronix; potravinářství - Kerry Group, LSG; software - Nvidia; velkodistribuce - Amazon; vesmírný průmysl - iSpace, ESPACE 2001, SES; výroba ventilů - Rotarex) to byli představitelé lucemburských agentur pro digitalizaci zdravotnictví (e-Santé) a pro inovace (LuxInnovation) a také zástupce české agentury pro rozvoj investic (CzechInvest), představitel alianční agentury NSPA a pracovníci některých zahraničních úřadů členských zemí EU (Belgie, Francie, Nizozemsko).

Program semináře tvořily tři tematické bloky Industrial Robotics (průmyslová robotika), Mobile and Field Robotics (mobilní a terénní robotika) a Machine Perception and Video Analysis (strojové vnímání a videoanalýza) a návštěvy robotického pracoviště Lucemburské univerzity s praktickými ukázkami dronů, rozvoje autonomních vozidel a interakce člověka s robotem v prostředí virtuální reality.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Ondřej Severa

31. 05. 2019


Kurt Gebauer v Národní galerii

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta pedagogická

09. 03. 2020

ZČU zlepšuje podporu distanční výuky. Nové funkce mohou využívat i další vysoké školy

COVID-19 Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

30. 03. 2020

Západočeská univerzita ruší výuku / Classes at the University of West Bohemia Are Cancelled

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

11. 03. 2020