Na česko – lucemburském dnu robotiky nechyběla ani ZČU

Další vzdělávání Seminář Spolupráce

Špičky v oboru mezi mluvčími a odborníci a specialisté na straně posluchačů se sešli při květnovém semináři.

Specialisté z České republiky a Lucemburska, kteří se zabývají rozvojem umělé inteligence, digitalizace a inovativní robotiky, se 14. května zúčastnili celodenního vědecko-průmyslového semináře v Lucembursku.

Na akci se setkali panelisté z akademické sféry (kromě Západočeské univerzity v Plzni také Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita Ostrava a University Luxembourg), centrálních lucemburských a českých státních agentur (Luxembourg Space Agency) i privátních průmyslových podniků (ESC Aerospace, Certicon). Všichni mluvčí jsou špičkami v oboru.

Odborníci či specialisté sledující vývoj robotiky současné generace a zástupci společností, zavádějících robotické systémy v praktickém výzkumu a výrobě, seděli mezi posluchači. Kromě specializovaných lucemburských či v Lucembursku usazených akcelerátorů (City Incubator) a start-upů (Esferatros, Mexence Robotic and Digital) a firem (audiovizuální produkce - Invisible; auto-výroba, akumulátory a baterie - Accumalux; banky a pojišťovací, auditní a daňově-poradenské společnosti - BDO, KPMG Inmarsol; ocelářství - ArcelorMittal, Astron, Paul Wurth; letectví - CTI Systems, Emtronix; potravinářství - Kerry Group, LSG; software - Nvidia; velkodistribuce - Amazon; vesmírný průmysl - iSpace, ESPACE 2001, SES; výroba ventilů - Rotarex) to byli představitelé lucemburských agentur pro digitalizaci zdravotnictví (e-Santé) a pro inovace (LuxInnovation) a také zástupce české agentury pro rozvoj investic (CzechInvest), představitel alianční agentury NSPA a pracovníci některých zahraničních úřadů členských zemí EU (Belgie, Francie, Nizozemsko).

Program semináře tvořily tři tematické bloky Industrial Robotics (průmyslová robotika), Mobile and Field Robotics (mobilní a terénní robotika) a Machine Perception and Video Analysis (strojové vnímání a videoanalýza) a návštěvy robotického pracoviště Lucemburské univerzity s praktickými ukázkami dronů, rozvoje autonomních vozidel a interakce člověka s robotem v prostředí virtuální reality.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Ondřej Severa

31. 05. 2019


Fakulta elektrotechnická nabízí nové studijní programy

Studium Věda Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

14. 01. 2020

Fakulta strojní ZČU uzavřela smlouvu o spolupráci se společností BMW

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta strojní

18. 12. 2019

Vědci z katedry informatiky a výpočetní techniky vyvíjejí kvalitní systém na pomoc diabetikům

Spolupráce Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

09. 01. 2020