Katedra německého jazyka přiblížila dětem němčinu a studentům uchování vzpomínek

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Přečtěte si (česky i německy) o dvou akcích, na nichž se v květnu podílela katedra německého jazyka Fakulty pedagogické ZČU.

Den s němčinou

Goethe-Institut v Praze ve spolupráci s Katedrou německého jazyka FPE ZČU uspořádal 14. května v Plzni Den s němčinou. Akce nabídla studujícím i vyučujícím nejrůznější aktivity související s německým jazykem a jeho výukou.

Poznat Německo, přiučit se němčinu a užít si přitom ještě pořádnou zábavu mohli od 10 do 12 hodin žáci a žákyně 5.–7. tříd v DEPO2015 při interaktivní autodráze. Během své cesty projeli 16 německých měst a řešili napínavé úkoly. Od 12:30 do 13:30 se konal koncert německého muzikanta a zpěváka Uwe Kaa, který již během dopoledne nabízel pro jednotlivé třídy hudební workshop. Program dne uzavřel seminář na téma Výuka německého jazyka v prvních třídách ZŠ, určený pro studentky a studenty germanistiky a učitelství. Tento seminář vedly Jana Martiníková (Gymnázium Olomouc – Hejčín) a Lenka Langerová (Fakultní základní škola Olomouc – Hálkova).

Ein Tag mit Deutsch

In Zusammenarbeit zwischen dem Goethe-Institut Prag und dem Lehrstuhl für deutsche Sprache der Westböhmischen Universität Pilsen werden in Pilsen am 14. Mai Aktivitäten für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Lehrerinnen und Lehrer angeboten.

Deutschland erkunden, Deutsch lernen und dabei noch richtig Spaß haben? Das können Schülerinnen und Schüler der 5.-7. Klasse im Depo2015 von 10.00 bis 12.00 Uhr beim interaktiven Autobahnspiel erleben. Dabei „reisen“ sie durch 16 deutsche Städte und lösen spannende Aufgaben. Das Spiel findet auf Tschechisch statt. Von 12.30 bis 13.30 Uhr findet dann dort ein Konzert mit dem deutschen Musiker Uwe Kaa statt, der am Vormittag einen Musik-Workshop für eine einzelne Schulklasse anbietet. Abgeschlossen wird der Tag durch ein Seminar zum Thema Deutschunterricht in den ersten Klassen der Grundschule für Germanistik- und Lehramtsstudierende. Seminarleiterinnen sind Jana Martiníková (Gymnázium Olomouc – Hejčín) und Lenka Langerová (Fakultní základní škola Olomouc – Hálkova).


1989 – 2019: společně uchovávat vzpomínky

Co má se mnou a mým životem mladého člověka společného pád Berlínské zdi a sametová revoluce? Jak můžeme dosáhnout toho, aby se pamětníci a události doby minulé dostali do centra pozornosti? Jaké alternativní formy prezentace by mě zaujaly natolik, abych si připomněl(a) události roku 1989? Nad těmito otázkami společně diskutovalo v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee v rámci jednodenního workshopu 21 studentů a studentek. V malých skupinách poté navrhli čtyři zajímavé formy prezentace tohoto tématu:

1) VR brýle (brýle virtuální reality), tzv. “DDR-Brille”, s nimiž by bylo možné zažít prostřednictvím 360° videí tehdejší skutečnost

2) obnovený či nově vybudovaný úsek hranice z doby komunismu, který by sloužil jako zážitková stezka k tématu Berlínské zdi pro děti a mládež,

3) mobilní autobusová zastávka s výstavou o sametové revoluci, která by návštěvníky motivovala pomocí QR kódů k další aktivitám s doplňujícími texty, obrázky a videi na internetu,

4) jízda historického vozu “Throwback”, který by cestou vedle předmětů z doby socialismu nabízel originální nahrávky s vyprávěním pamětníků, a tím lákal k zamyšlení.

Přítomen byl i pamětník Jan Šicha, jeden z hlavních organizátorů sametové revoluce v severních Čechách, který velmi poutavě vyprávěl o svých zkušenostech a ochotně odpovídal na dotazy.

Spolupráce katedry německého jazyka FPE ZČU, Bohemica Univerzity Regensburg a Centra Bavaria Bohemia trvá již mnoho let. Každý rok se vydávají studující druhého ročníku bakalářského studia z KNJ na jeden den do Schönsee, aby se zde společně s německými kolegyněmi a kolegy zabývali některým z aktuálních témat vzájemného kulturního dialogu. Schönsee se nachází na bavorské straně nedaleko hranic s Českem. Zdejší kulturní centrum vzniklo přestavbou starého pivovaru na konferenční a výstavní prostory.

1989 – 2019: Erinnerung mitgestalten!

Begegnungsworkshop zwischen Studierenden aus Pilsen, Regensburg und Passau, Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee, 11. April 2019

Was haben der Fall der Berliner Mauer und die Samtene Revolution konkret mit meinem Leben als junger Erwachsener zu tun? Wie können wir erreichen, dass die Zeitzeugen von damals stärker in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit gelangen? Welche alternativen Ausstellungsformate würden mich besonders interessieren, um mich an die Ereignisse von 1989 zu erinnern?

Über diese Fragen haben 21 Studierende aus Pilsen, Regensburg und Passau am 11. April zusammen in Schönsee diskutiert und dabei in einem eintägigen Workshop in Kleingruppen 4 spannende Ausstellungsformate entworfen: (1) eine VR-Brille „DDR-Brille“, durch die man Zeitzeugen in 360°-Videos erleben kann; (2) eine Grenzanlage, die zu einem „Mauer-Erlebnispfad“ für Kinder und Jugendliche umgestaltet wurde; (3) eine mobile Bushaltestelle, die als Ausstellungsort für die Samtene Revolution mit QR-Codes zur weiteren Beschäftigung mit ergänzenden Texten, Bildern und Filmen im Internet einlädt; (4) eine Autotour „Throwback“ in einem historischen Wagen, der mit O-Tönen von Zeitzeugen und Gegenständen aus der sozialistischen Zeit zum Nachdenken einlädt.

Außerdem war der Zeitzeuge Jan Šicha dabei, der sehr eindrucksvoll von seinen Erfahrungen als Hauptorganisator der Samtenen Revolution in Nord-Tschechien berichtete und sich dann den Fragen der Studierenden stellte.

Die Kooperation zwischen dem Lehrstuhl für deutsche Sprache der Westböhmischen Universität Pilsen, dem Bohemicum der Universität Regensburg und dem Centrum Bavaria Bohemia besteht schon seit vielen Jahren. Jedes Jahr fährt der zweite Jahrgang des Bachelor-Studiengangs aus Pilsen für einen Tag nach Schönsee, um sich mit einem aktuellen Thema des Kulturdialogs auseinanderzusetzen. Schönsee befindet sich auf der deutschen Seite im grünen Grenzgebiet zwischen Böhmen und Bayern. Für die Einrichtung des Kulturzentrums wurde ein altes Brauhaus in ein Tagungshaus mit Räumen für wechselnde Ausstellungen umgebaut.

Galerie


Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

30. 05. 2019


Fakulta strojní předala studentům Dětské technické univerzity diplomy

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

30. 06. 2020

Nahlédněte s novou publikací do dějin Plzně a Plzeňského kraje

Studenti Studium Veřejnost

Univerzitní knihovna

17. 06. 2020

Plzeň vyhlásila výzvu č. 2020 programu Plzeňské podnikatelské vouchery

Transfer Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

22. 06. 2020