Hodnocení výsledků vědy a výzkumu ve společenskovědních a humanitních oborech

05 June

5. června, 13:00

SP319, Sedláčkova 15

Další vzdělávání Univerzita Věda

Cyklus seminářů věnovaný strategii řízení a hodnocení ve výzkumu a vývoji pokračuje.

Vstup: po potvrzení účasti
Určeno pro: zaměstnanci
Kontakt: Tomáš Görner

Seminář Hodnocení výsledků vědy a výzkumu ve společenskovědních a humanitních oborech povede Petr Vorel, předseda národního odborného hodnotícího panelu Humanities and Arts a prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Univerzity Pardubice. 

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

05. 06. 2019, 13:00


16 November
Seminář Věda Veřejnost

Plzeňská okna vesmíru III

25. ZŠ Plzeň, Chválenická 17


Fakulta pedagogická

16. 11. 2019, 09:00

20 November
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Univerzitní upír 2019

Transfuzní oddělení FN Plzeň


Celouniverzitní

20. 11. 2019, 07:00

20 November
Seminář Transfer Univerzita

Cesta ke startupu, cesta za úspěchem

Knihovna ZČU Bory, Univerzitní 20, Plzeň


Celouniverzitní

20. 11. 2019, 13:00