Hodnocení výsledků vědy a výzkumu ve společenskovědních a humanitních oborech

05 June

5. června, 13:00

SP319, Sedláčkova 15

Další vzdělávání Univerzita Věda

Cyklus seminářů věnovaný strategii řízení a hodnocení ve výzkumu a vývoji pokračuje.

Vstup: po potvrzení účasti
Určeno pro: zaměstnanci
Kontakt: Tomáš Görner

Seminář Hodnocení výsledků vědy a výzkumu ve společenskovědních a humanitních oborech povede Petr Vorel, předseda národního odborného hodnotícího panelu Humanities and Arts a prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Univerzity Pardubice. 

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

05. 06. 2019, 13:00


18 December
Další vzdělávání Zaměstnanci

Neverbální komunikace

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

18. 12. 2019, 09:00

15 January
Univerzita Veřejnost Výstava

Traces and Fates v Inkubator Gallery

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 01. 2020, 16:00

21 February
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Kurz fotografování: Svícení portrétu v ateliéru

sady 5. května 342/2, Plzeň


Celouniverzitní

21. 02. 2020, 12:00