Absolventi Dětské technické univerzity Fakulty strojní poznali teorii i praxi

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

71 žáků prvního a druhého stupně základních škol převzalo dnes z rukou děkana Fakulty strojní Milana Edla a prorektora Vladimíra Duchka diplomy dokládající absolvování Dětské technické univerzity. Fakulta ji za podpory Plzeňského kraje, města Plzně a průmyslových podniků uspořádala už podruhé. Výuka probíhala nejen v Plzni, ale nově i v Klatovech. V příštím akademickém roce by se měla Dětská technická univerzita, jejímž smyslem je zpřístupnit dětem technické vzdělání, opět rozšířit, tentokrát do Karlovarského kraje.

V Plzni i v Klatovech se žáci scházeli každou středu odpoledne. V Plzni docházelo přímo na Fakultu strojní v univerzitním kampusu na Borských polích 52 dětí, které byly na výuku rozděleny do šesti skupin. V Klatovech navštěvovalo Dětskou technickou univerzitu 19 žáků, rozdělených do dvou skupin. Učili se v prostorách Střední průmyslové školy, Gymnázia Jaroslava Vrchlického a organizace Úhlava, o. p. s.  

„Chceme dětem přiblížit svět techniky atraktivní formou a přizpůsobit témata a způsob výuky jejich věku,“ říká Milan Edl, děkan Fakulty strojní, která už dětem nejútlejšího školního věku umožňuje si nejrůznější činnosti vyzkoušet a takzvaně osahat. Program Dětské technické univerzity připravily i letos všechny katedry Fakulty strojní a v Klatovech se na něm podílela také Fakulta pedagogická. O tom, že kurzy mají úspěch, svědčí i to, že z loňských 37 účastníků Dětské technické univerzity se jich letos 27 zapsalo znovu.

Pro ně fakulta připravila výuku formu projektů, kterým se děti věnovaly od teoretického základu až po výrobu finálního produktu. Žáci byli přitom vedeni k systematické práci zahrnující teoretický základ, návrh a výrobu. V případě robota šlo o vytištění dílů na 3D tiskárně, sestavení, zprovoznění a naprogramování. V případě závodní buginy prošli žáci základy technického kreslení, měření nebo aerodynamiky a poté po krocích stavěli závodní buginu.

V roli lektorů se ve skupině nejstarších žáků, tedy žáků osmých a devátých tříd ZŠ, kteří stavěli buginu, zapojili nově do výuky i sami studenti ZČU z týmu studentské formule. V průběhu celého akademického roku předávali svým mladším kolegům nejdříve v posluchárně a poté v dílně zkušenosti, které sami získali při studiu a především při konstruování formule, s jejíž nejnovější verzí každoročně reprezentují Západočeskou univerzitu na českých i světových závodních okruzích.

V náplni Dětské technické univerzity nechyběla stejně jako v loňském roce ani návštěva Techmania Science Center a průmyslových podniků LEAR Corporation Czech Republic, ZF Engineering, Aerotech Czech a Novares CZ Janovice. Zástupci společnosti Siemens se přímo podíleli na výuce.

Vzhledem k zájmu o Dětskou technickou univerzitu plánuje Fakulta strojní její další rozvoj a od příštího akademického roku chce zahájit výuku také v sousedním Karlovarském kraji – konkrétně v Chebu, kde bude spolupracovat s tamní Integrovanou střední školou, a v Sokolově, kde bude jejím partnerem Integrovaná střední škola technická a ekonomická.

Taje techniky tak bude Dětská technická univerzita odhalovat žákům základních škol i v dalším školním roce. Jednoznačnou zásluhu na tom mají také její partneři, jimiž jsou Plzeňský kraj, město Plzeň a průmyslové podniky Siemens, LEAR Corporation Czech Republic, Doosan Škoda Power, ZF Engineering, Aerotech Czech, NOVARES CZ Janovice a iniciativa SmartEdu.

Galerie


Partneři výuky v Plzni.

Partneři výuky v Klatovech.

Fakulta strojní

Šárka Stará

05. 06. 2019


Fakulty Západočeské univerzity rozšiřují své aktivity v Karlovarském kraji

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

29. 06. 2020

Z univerzity bez objížďky. Město otevře zrekonstruovanou křižovatku

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 06. 2020

Fakulta zdravotnických studií připravila sérii edukačních videí

Další vzdělávání Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

21. 06. 2020