Za výstavou umělců - pedagogů se vydejte do DEPO2015

Univerzita Veřejnost Výstava

Výstavu ARTEDUCO pořádá katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a Česká sekce InSEA.

V živém prostředí plzeňského kulturního prostoru DEP02015 představí výstava ARTEDUCO od 17. června do 31. července tvorbu umělců - pedagogů českých vysokých škol. Výstavu pořádá katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni spolu s Českou sekcí InSEA (International Society for Education through Art - Mezinárodní společnost pro vzdělávání prostřednictvím umění) jako součást mezinárodní konference v oboru výtvarné pedagogiky.

Výstava si klade za cíl představit tvorbu umělců těsně spjatou s jejich pedagogickým působením. Zúčastní se jí především umělci působící na pedagogických fakultách a nabídne tak ojedinělou možnost zhlédnout tvorbu některých nejvýznamnějších osobností české výtvarné scény, například Kurta Gebauera, Magdaleny Jetelové, Jitky Svobodové, Františka Hodonského, Lenky Vilhelmové, Vladimíra Franze, Barbary Benish, Martina Velíška, Margity Titlové Ylovsky…

V DEPO2015 budou nainstalované sochy, malby, grafiky, keramika, videotvorba 28 umělců - pedagogů. Rozlehlý výstavní prostor umožňuje představit i rozměrná díla, díla plošného i prostorového charakteru, a to spolu s krátkými reflektivními texty. Autoři vybrali ze své tvorby taková díla, která podnítila pedagogická činnost či měla ohlas u širší veřejnosti. Kladou si tak otázku, nakolik je jejich tvorba umělecká spjatá také s tvorbou pedagogickou, edukační. Dále se zamýšlejí: Ubírá mi pedagogická činnost sílu, kterou bych mohl věnovat umělecké tvorbě, nebo mě naopak nabíjí? Existuje v mé tvorbě dílo, o kterém se domnívám, že bylo podníceno pedagogickou činností? Případně využil jsem výsledků své tvorby ve výuce? Zaujalo některé z mých děl studenty? Vytvořil jsem někdy dílo, které zaujalo širší veřejnost?

Kromě ARTEDUCO ale Fakulta pedagogická přichystala ještě výstavu DIDART. Přehlídka současných přístupů ve výtvarné výchově bude u příležitosti konference české sekce InSEA je vidění v Galerii Evropského domu Studijní a vědecké knihovny Plzeńského kraje na náměstí Republiky až do 28. června.

Fakulta pedagogická

Věra Uhl Skřivanová

14. 06. 2019


Vědec ze Západočeské univerzity pracuje na modelu ochranné masky

COVID-19 Spolupráce Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

13. 03. 2020

Změny konání dubnových akcí

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 03. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (2)

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

11. 03. 2020