Ústav jazykové přípravy nabízí zkoušku z angličtiny užitečnou pro získání práce i studia v zahraničí

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity se stal před nedávnem akreditovaným veřejným testovacím centrem mezinárodní jazykové zkoušky TOEIC, která hodnotí schopnosti používat angličtinu v pracovním prostředí. Ti, kdo zkoušku absolvují, tak získají certifikát, jímž mohou zvýšit svoji pozici na pracovním trhu. Studenti zkouškou využijí pro účely studijních pobytů na zahraničních univerzitách.

Mezinárodní zkoušky TOEIC (Test of English for International Communication) společnosti ETS Global slouží především jako osvědčení schopností používat angličtinu v mezinárodním pracovním prostředí. Jako doklad o zvládnutí cizího jazyka ji využívá a uznává přes 14 tisíc firem, vládních a akademických institucí ve 150 zemích světa. „Více než dva tisíce velkých mezinárodních společností zohledňuje výsledek zkoušky TOEIC při přijímání nových zaměstnanců a firmy jako například Airbus, Renault či NEC přímo požadují určité skóre ze zkoušky TOEIC při přijímání na konkrétní pracovní pozice,“ uvádí ředitelka Ústavu jazykové přípravy Jana Čepičková.   

Každoročně zkoušku koná více než 7 milionů účastníků. Je tak nejžádanější zkouškou z angličtiny v celosvětovém měřítku. Na Ústavu jazykové přípravy ZČU proběhlo první úspěšné testování v pátek 7. června.

Výhodou zkoušky TOEIC je, že objektivně hodnotí úroveň anglického jazyka a každý absolvent získá počet bodů odpovídající stupni jeho znalostí. Nestane se tedy, že student zkoušku nesloží. Zkouška TOEIC platí pro úrovně A1 až C1 a je plně akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

TOEIC má dvě na sobě nezávislé části, z nichž jedna je zaměřená na testování poslechu s porozuměním a čtení textu s porozuměním (TOEIC Listening & Reading) a druhá na mluvení a psaní (TOEIC Speaking & Writing). V současné době je podle Jany Čepičkové z Ústavu jazykové přípravy žádaná především zkouška z poslechu a čtení, kterou právě jí vedené pracoviště Západočeské univerzity nabízí.

Českým i zahraničním studentům Západočeské univerzity a obyvatelům nejen Plzeňského kraje tak zkouška umožňuje získat mezinárodní certifikát, který může výrazně zvýhodnit jejich pozici na trhu práce. Zkouška je uznávána i pro účely studijních pobytů studentů na zahraničních univerzitách (např. v rámci programu Erasmus+). Studenti Západočeské univerzity jsou navíc cenově zvýhodněni 10% slevou.

Další termíny zkoušek TOEIC jsou stanoveny na 6. prosinec 2019, 6. únor 2020 a 5. červen 2020. Aktuální nabídka je zveřejněna na webových stránkách Ústavu jazykové přípravy ZČU.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Ing. Petra Hromádková

18. 06. 2019


Fasády univerzitních budov rozzářily modré cedule

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

25. 06. 2020

Nahlédněte s novou publikací do dějin Plzně a Plzeňského kraje

Studenti Studium Veřejnost

Univerzitní knihovna

17. 06. 2020

Západočeská univerzita má dva nové profesory

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 07. 2020