Projekt Studuj srdcem oslovil žáky základních škol

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Ve spolupráci s katedrou ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU se uskutečnil projekt Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické podporovaný Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Při projektu Studuj srdcem se žáci 5. tříd základních škol seznamovali 4. a 11. června se změnami v lidském těle ve stáří, učili základům přístupu a péče o seniora, základům první pomoci a také poznávali studium zdravotnických oborů. Vědomosti z teoretické části využívali při plnění praktických úkolů na sedmi stanovištích pod vedením proškolených studentů 2. ročníku oboru praktická sestra. 

První stanoviště s názvem Kostlivec umožnilo účastníkům orientovat se v anatomii lidského těla, kde reálné obrázky orgánů připevňovali na model lidské kostry. Na druhém stanovišti, zaměřeném na péči o seniora v domácím prostředí, si žáci vyzkoušeli podávání stravy a čištění dutiny ústní, oblékání či jiné běžné denní činnosti seniora. Na stanovišti první pomoci se učili prakticky poskytovat kardiopulmonální resuscitaci u dospělého člověka i dítěte. Následovalo stanoviště obvazové techniky, kde si žáci vylosovali kartičku s konkrétní situací a zajišťovali ošetření, velmi oblíbené bylo stanoviště Když nic nevidím, kde žáci rozpoznávali věci pro zajištění denních činností pomocí hmatu - měli speciální brýle na simulaci různých zrakových poruch. Další dvě stanoviště se zabývala psychologickými tématy a zajišťovala je katedra ošetřovatelství a porodní asistence FZS. Pod vedením trenéra paměti Lenky Kroupové žáci trénovali paměť za využití asociace a vizualizace pomocí mnemotechnik a učili se specifické zásady komunikace se seniory.

Žáci základní školy obdrželi na začátku projektového dne kartičky s maskotem školy Zdravíkem a sbírali za splněné úkoly na stanovištích razítka. V závěru projektového dne dostal každý účastník sladkou odměnu, dárek a diplom za úsilí vynaložené při plnění úkolů. Oba dny Studuj srdcem velmi kladně hodnotili žáci i jejich pedagogové.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

20. 06. 2019


Fakulty Západočeské univerzity rozšiřují své aktivity v Karlovarském kraji

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

29. 06. 2020

Fakulta filozofická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

23. 06. 2020

Studenti soutěžili o nejlepší fotografie z Erasmu

Soutěž Studenti Univerzita

International Office

22. 06. 2020