Ani na pražském festivalu Maker Faire Prague nechyběl Smart Train

Další vzdělávání Festival Veřejnost

Víkend před velkými prázdninami byl v Průmyslovém paláci zasvěcen všem kutilům a inovátorům. Prostor dostali tvořiví a zvídaví lidé, kteří rádi sdílejí své poznatky, nebo se naopak rádi učí novým věcem.

Již druhý ročník festivalu Maker Faire Prague se uskutečnil v termínu 22. – 23. června. Za Fakultu aplikovaných věd se ho zúčastnili Petr Brůha a bývalý student FAV Pavel Šnejdar s exponátem Smart Train. Jedná se o modelovou železnici ve velikosti H0, kde je vlak během jízdy ovládaný mozkovými vlnami. Tato expozice nabízí zábavnou platformu pro takzvaný kognitivní trénink založený na rozhraní propojujícím mozek s počítačem (BCI) a demonstruje možnosti oboru neuroinformatiky. Princip projektu v současnosti spočívá ve využití snímače (zařízení Mindwave Mobile) pro záznam mozkové aktivity uživatele, která je vyhodnocována v reálném čase. Na základě naměřené úrovně pozornosti je následně nastavena rychlost pohybu modelu vlaku na digitálním kolejišti.

Zvláštními hosty festivalu byly dvě světové ženské legendy, které svůj život zasvětily technické tvorbě – reformátorka Stefania Druga a youtuberka Estefannie. Nechyběla ani možnost účasti na různých workshopech spjatých s kreativitou a kutilstvím. Program se nezaměřoval pouze na jednu věkovou kategorii ale na celé rodiny.

V dubnu se v Plzni uskutečnila akce s názvem Mini Maker Faire a jednalo se vlastně o zmenšenou verzi tohoto festivalu. Stejně jako na tom pražském nechyběl Smart Train ani na tom plzeňském.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Petr Brůha, Michaela Zůzová

01. 07. 2019


Profesor Hodonský představil svoji malířskou tvorbu v galerii Nová síň

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta pedagogická

02. 03. 2020

Vědec ze Západočeské univerzity pracuje na modelu ochranné masky

COVID-19 Spolupráce Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

13. 03. 2020

Nové učebnice informatiky pro ZŠ představí robotiku i práci s daty

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

02. 03. 2020