Prestižní Cenu Jacquese Derridy získal už druhý zaměstnanec Fakulty filozofické

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Odborný asistent katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Vojtěch Kaše se stal držitelem prestižní Ceny Jacquese Derridy – jedné z Vědeckých cen francouzského velvyslanectví. Ocenění za obhajobu disertační práce a navazující výzkum zaměřený na vývoj raně křesťanského rituálního stolování převzal 26. června v panteonu Národního muzea z rukou držitele Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna. S cenou dostal rovněž možnost strávit dvouměsíční postdoktorský pobyt ve Francii.

Disertační práci o vývoji křesťanského rituálního stolování obhájil Mgr. Vojtěch Kaše, Ph.D. v březnu na Helsinské univerzitě ve Finsku, přičemž vycházel z nedávných výzkumů o evolučním původu lidského rituálního chování. V Ceně Jacquese Derridy 2019 díky tomu získal druhé místo.

Na disertační práci pracoval Kaše jako člen dvou interdisciplinárních projektů - jednoho při Helsinské univerzitě, druhého při Masarykově univerzitě v Brně. V Helsinkách působil v mezinárodním výzkumném projektu REECR s cílem prověřit roli rituálů v raném křesťanství s ohledem na aktuální trendy studia náboženství perspektivou takzvaných kognitivních věd. V Brně byl Kaše součástí projektu GEHIR, v němž tým religionistů, informatiků, geografů a matematiků prověřuje použitelnost vybraných formalizovaných metod počítačového a matematického modelování pro studium šíření náboženství v antickém Středomoří.

Použití počítačové simulace přitom není v humanitních a sociálních vědách není vůbec běžné. „Chtěl bych svou prací ukázat, že i tradiční historická témata lze uchopit atraktivně a inovativně,“ říká oceněný.

Ve svém výzkumu kombinuje Vojtěch Kaše tři oblasti - za prvé studium náboženských dějin antického Středomoří, za druhé teorie náboženství vycházející z poznatků o evoluci lidské psychiky, kultury a chování a za třetí počítačové metody pro práci s historickými daty. Cena Jacquese Derridy mu umožní bádat na poli kulturní evoluce náboženství v antickém Středomoří v prostředí Institutu Jeana Nicoda při pařížské univerzitě Ecole normale supérieure.

Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví se udělují už 25 let. Tradici založil nositel Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn a ocenění každoročně získávají absolventi doktorských oborů z českých univerzit či Akademie věd, a to v oborech chemie, farmacie, lékařství, jaderný výzkum, počítačové vědy a společenské a humanitní vědy. Laureáti poté mohou absolvovat postdoktorský badatelský pobyt na vybrané vědecko-výzkumné instituci ve Francii, financovaný sponzorujícími nadacemi a společnostmi. „Velvyslanectví tak chce podpořit výměny mezi oběma zeměmi a položit základy budoucí spolupráci,“ uvedl francouzský velvyslanec v České republice Roland Calharague.

Vojtěch Kaše je už druhým držitelem Ceny Jacquese Derridy, který pracuje na Fakultě filozofické ZČU. Tím prvním je Mgr. Václav Walach z katedry antropologie, který v roce 2017 získal ocenění za práci Význam bezpečnosti v sociálně vyloučené lokalitě.

Fakulta filozofická

Pavel KORELUS

01. 07. 2019


Západočeská univerzita se studentům opět představí při Roku jedna

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

23. 09. 2019

Od zahájení technického vysokoškolského vzdělávání v Plzni uplyne v říjnu 70 let

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

13. 09. 2019

Výstava provází sedmdesáti lety technického vysokého školství v Plzni

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

03. 09. 2019