Prestižní Cenu Jacquese Derridy získal už druhý zaměstnanec Fakulty filozofické

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Odborný asistent katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Vojtěch Kaše se stal držitelem prestižní Ceny Jacquese Derridy – jedné z Vědeckých cen francouzského velvyslanectví. Ocenění za obhajobu disertační práce a navazující výzkum zaměřený na vývoj raně křesťanského rituálního stolování převzal 26. června v panteonu Národního muzea z rukou držitele Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna. S cenou dostal rovněž možnost strávit dvouměsíční postdoktorský pobyt ve Francii.

Disertační práci o vývoji křesťanského rituálního stolování obhájil Mgr. Vojtěch Kaše, Ph.D. v březnu na Helsinské univerzitě ve Finsku, přičemž vycházel z nedávných výzkumů o evolučním původu lidského rituálního chování. V Ceně Jacquese Derridy 2019 díky tomu získal druhé místo.

Na disertační práci pracoval Kaše jako člen dvou interdisciplinárních projektů - jednoho při Helsinské univerzitě, druhého při Masarykově univerzitě v Brně. V Helsinkách působil v mezinárodním výzkumném projektu REECR s cílem prověřit roli rituálů v raném křesťanství s ohledem na aktuální trendy studia náboženství perspektivou takzvaných kognitivních věd. V Brně byl Kaše součástí projektu GEHIR, v němž tým religionistů, informatiků, geografů a matematiků prověřuje použitelnost vybraných formalizovaných metod počítačového a matematického modelování pro studium šíření náboženství v antickém Středomoří.

Použití počítačové simulace přitom není v humanitních a sociálních vědách není vůbec běžné. „Chtěl bych svou prací ukázat, že i tradiční historická témata lze uchopit atraktivně a inovativně,“ říká oceněný.

Ve svém výzkumu kombinuje Vojtěch Kaše tři oblasti - za prvé studium náboženských dějin antického Středomoří, za druhé teorie náboženství vycházející z poznatků o evoluci lidské psychiky, kultury a chování a za třetí počítačové metody pro práci s historickými daty. Cena Jacquese Derridy mu umožní bádat na poli kulturní evoluce náboženství v antickém Středomoří v prostředí Institutu Jeana Nicoda při pařížské univerzitě Ecole normale supérieure.

Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví se udělují už 25 let. Tradici založil nositel Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn a ocenění každoročně získávají absolventi doktorských oborů z českých univerzit či Akademie věd, a to v oborech chemie, farmacie, lékařství, jaderný výzkum, počítačové vědy a společenské a humanitní vědy. Laureáti poté mohou absolvovat postdoktorský badatelský pobyt na vybrané vědecko-výzkumné instituci ve Francii, financovaný sponzorujícími nadacemi a společnostmi. „Velvyslanectví tak chce podpořit výměny mezi oběma zeměmi a položit základy budoucí spolupráci,“ uvedl francouzský velvyslanec v České republice Roland Calharague.

Vojtěch Kaše je už druhým držitelem Ceny Jacquese Derridy, který pracuje na Fakultě filozofické ZČU. Tím prvním je Mgr. Václav Walach z katedry antropologie, který v roce 2017 získal ocenění za práci Význam bezpečnosti v sociálně vyloučené lokalitě.

Fakulta filozofická

Pavel KORELUS

01. 07. 2019


Ve výzkumném centru NTIS vyvinuli vlastního robota pro náročné manipulace v omezeném prostoru

Tisková zpráva Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

04. 06. 2020

Fakulta pedagogická propojuje školy v západních Čechách se svými studenty a absolventy

Absolventi Studenti Tisková zpráva

Fakulta pedagogická

27. 05. 2020

Odborníci z výzkumného centra NTC pomohou zajistit větší bezpečnost návštěvníků Techmanie

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020