Ministr školství podpořil rozšíření aktivit v chebské pobočce ZČU

Studium Tisková zpráva Univerzita

Ministerstvo školství vítá zájem Západočeské univerzity v Plzni rozvíjet své aktivity v Chebu a podpoří otevření společensky potřebných oborů v chebské pobočce univerzity. Uvedl to ministr školství Robert Plaga přímo na jednání v Chebu, kam jej pozvala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová za účasti rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka a děkanů jednotlivých fakult.
Západočeská univerzita má v Chebu velmi dobře vybavenou budovu, kterou v současnosti využívá jen asi stovka studentů Fakulty ekonomické. Budova má přitom kapacitu okolo 600 studentů. Proto už před časem zahájilo vedení kraje jednání se zástupci univerzity, kteří jsou připraveni otevřít v Chebu další obory. Nezbytná je ale podpora ze strany Ministerstva školství ČR.

„Dostupnost vysokoškolského vzdělání je jedním z opatření, která pomohou zmírnit odliv mladých lidí z tohoto strukturálně postiženého regionu, proto jsme se dnes bavili o podpoře především studia celospolečensky potřebných oborů. Západočeská univerzita deklarovala ochotu poskytovat vzdělávání v Karlovarském kraji, kde veřejná vysoká škola chybí, a rolí ministerstva školství je pomoci uskutečnit tyto aktivity. Máme některé systémové nástroje, které bychom pro to mohli využít, a dovedu si představit, že i v rámci programu Restart věnujeme zvýšenou pozornost podpoře zejména přípravy budoucích učitelů či zdravotních sester v strukturálně postižených regionech,“ vysvětlil ministr školství Robert Plaga.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová upozornila, že kromě zdravotnických oborů a řešení nedostatku kvalifikovaných učitelů nabízí univerzita z pohledu kraje také zajímavé možnosti v souvislosti s plánovanou investicí BMW na Sokolovsku. Nové obory by se přitom v Chebu mohly otevřít už od školního roku 2020/2021. „Od roku 2020 by Fakulta zdravotnických studií měla otevřít v Chebu obor Fyzioterapeut s kapacitou 25 až 30 studentů a obor Všeobecná sestra v prezenční formě se stejnou kapacitou. V roce 2021 bychom pak byli rádi, kdyby se zrealizovala možnost studia oborů Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář. Rozšíření kapacity ještě musí schválit Národní akreditační úřad. Chtěla bych moc poděkovat ministrovi školství a vedení univerzity, že udělají maximum pro to, aby se záměr podařil,” řekla hejtmanka.

Západočeská univerzita začne na podzim připravovat strategický plán na dalších pět let. „Současná jednání jsou proto naprosto klíčová pro rozhodnutí o budoucnosti naší chebské pobočky. Víme, že s podporou kraje a města Cheb máme potenciál naplnit potřeby Karlovarského kraje týkající se zvýšení vzdělanosti a společensky prospěšných oborů. Ty pomůže zohlednit například i mezifakultní studijní program, který v Chebu plánuje realizovat Fakulta ekonomická společně s Fakultou zdravotnických studií a Fakultou pedagogickou,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček. Zároveň upozornil, že se škola bude snažit především zajistit pedagogy pro výuku v Chebu.

Děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich přislíbil, že do 15. července zašle požadavky související s materiálně technickým a personálním zajištěním rozšířené kapacity v Chebu. Finanční náročnost otevření jednoho oboru na 1 rok v Chebu přitom vyčíslil z pohledu fakulty zhruba na 14 milionů korun, z toho 7 milionů tvoří materiálně technické vybavení, dalších 7 milionů personální zajištění. Kraj pak bude na základě přesných dat jednat s ministerstvem, aby vypsalo dotační program, ale sám je rovněž připraven podpořit nové vysokoškolské studium v chebské pobočce, stejně jako vedení města.

Celouniverzitní

Jana Pavlíková, tisková mluvčí Karlovarského kraje

04. 07. 2019


Izraelský velvyslanec Daniel Meron navštívil výzkumné centrum NTC

Hosté Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

29. 06. 2020

Fakulta strojní předala studentům Dětské technické univerzity diplomy

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

30. 06. 2020

Výzkumníci FEL získali ocenění Best Paper Award na konferenci ELEKTRO 2020

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

11. 06. 2020