Slavnostní promoce zakončila 8. ročník letní školy Fakulty ekonomické

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Letní škola Homo Economicus se již stala na Fakultě ekonomické tradicí. Její osmý ročník se uskutečnil ve dnech 8. – 12. července.

Letní škola Homo Economicus se tento rok zaměřila na téma Smart City a Smart Region. Každý den představoval pomyslný rok studia na vysoké škole se vším, co ke studiu patří. Účastníci měli možnost poznat ve zkrácené formě realitu studia na vysoké škole včetně samostatné i týmové práce na projektech, jejich prezentace a obhajoby nebo zažít slavnostní předávání diplomů na závěr studia.

Na celý týden bylo připraveno množství předmětů, které aplikovaly koncept smart do ekonomické praxe. Účastníci se seznámili s řadou aktuálně realizovaných projektů v Plzni i Plzeňském kraji. Naučili se mnoho novinek z projektového managementu, smart managementu, marketingu, cirkulární ekonomiky, ale také si vyzkoušeli komunikaci v cizích jazycích.

Pro oživení výuky, která kombinovala teorii s praktickými ukázkami, navštívili účastníci laboratoř virtuální reality Fakulty strojní nebo si mohli vyzkoušet chytré technologie ve Smart City Polygonu při celodenní exkurzi. „Jsme rádi, když můžeme ukázat naše technologie veřejnosti. S dětmi je to o to lepší, protože ty vždy celý areál Polygonu velmi oživí. Myslím, že jsme si celý den hezky užili,“ konstatuje Pavel Němeček, manažer projektů z firmy Omexom.

Letní školáci se neučili jen o mobilních aplikacích a technologiích, ale museli si uvědomovat, že smart city/region nemůže efektivně fungovat bez chytrých lidí, chytré zdravotní služby a dalších velmi běžných prvků v lidském životě, proto v programu nechyběl ani kurz první pomoci, pohybové aktivity, cirkulární ekonomika nebo šetrné zacházení s přírodními zdroji. „Moc se mi líbilo, když jsem si zkoušela být učitelkou ve virtuální třídě při exkurzi virtuální reality na univerzitě,“ říká Mariana Hamáčková..

Celý týden završily prezentace plánu „chytrého“ města Plzně a Plzeňského kraje a dalších smart projektů před komisí složenou z lektorů školy, po kterých následovala slavnostní promoce. Diplomy předával dětem na slavnostním ceremoniálu proděkan pro strategii a rozvoj Fakulty ekonomické Emil Vacík a popřál jim do budoucna mnoho chytrých rozhodnutí a úspěchů. „Jsme velmi rádi, že se program dětem líbil a společně s dalšími partnery jsme dokázali připravit zajímavou letní školu. Také nás velmi těší, že se účastníci na letní školu vrací a máme možnost připravit pro ně vždy něco nového a zajímavého,“ dodává člen organizačního týmu Petr Janeček. 

Další ročník je za námi a můžeme se těšit, jaké téma přinese budoucí letní škola v roce 2020. Více informací o letní škole se dozvíte na jejích webových stránkách.

Letní škola se uskutečnila za finanční podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje v rámci programu Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2019 a statutárního města Plzeň v rámci programu Plzeň – univerzitní město.

         

Galerie


Fakulta ekonomická

Petr Janeček

15. 07. 2019