Katedra informatiky a výpočetní techniky zkoumá propojení žurnalistiky a umělé inteligence

Spolupráce

Jaký dopad má a bude mít umělá inteligence na žurnalistiku? Fakulta aplikovaných věd ZČU se na to ptá spolu s Univerzitou Karlovou, ČVUT a ČTK.

Fakulta aplikovaných věd ZČU, konkrétně výzkumný program Informační technologie evropského centra excelence NTIS spolu s katedrou informatiky a výpočetní techniky, se podílí na projektu Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence. Do dvou let počítá projekt se vznikem a aplikací systému pro ověřování, analýzu a tvorbu zpravodajského obsahu za pomoci umělé inteligence v českém jazyce. Na základě textů, které se již nachází v archivech ČTK, by měl být tento software postupem času schopný automaticky vygenerovat jejich redakční shrnutí a zpravodajské texty.

Kromě plzeňské katedry na projektu spolupracují katedra žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, katedra počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT a Česká tisková kancelář (ČTK). Jeho dosavadní průběh představil v závěru uplynulého akademického roku workshop Práce novináře v éře žurnalistiky umělé inteligence, který hostil Velký projekční sál České televize na Kavčích horách.

Hlavním řešitelem projektu je Václav Moravec, který již nějakou dobu působí v České televizi a jako odborný asistent na Fakultě sociálních věd UK. Při workshopu mu patřilo úvodní slovo, na které navázal Miloslav Konopík z katedry informatiky a výpočetní techniky FAV, aby vysvětlil, jak v současné době umí počítač zpracovat text. Jeho kolega Kamil Ekštein poté objasnil, co aktuální umělá inteligence dokáže, a pokusil se zamezit mylným představám, které o ní často kolují mezi širší veřejností.

„Umělá inteligence je typickým příkladem buzzwordu (populární slovo či fráze, pozn. red.). Je hodně nadužívána v různých souvislostech. Přitom AI funguje překvapivě špatně v úlohách, kde je mediálně prezentována jako samozřejmá budoucnost lidstva. Nejlépe fungující AI je ta, o které lidé ani neví, např. Google Maps, řízení a management letového provozu, analýza trhů, optimalizace energetických sítí a podobně, zaznělo například.

Zástupci ČTK prozradili, jaké automatizované metody už používají, o anatomii ČTK korpusu, který obsahoval 9321 shrnutí a 110 463 na ně vázaných zpráv, a jeho tématech hovořil Radek Mařík z ČVUT a závěr patřil opět Západočeské univerzitě - Jakub Sido přiblížil prvotní úkony s poskytnutými daty a popsal, jakými způsoby je lze využít.

Projekt Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence je grantový projekt TAČR – Technologické agentury České republiky.

Další workshop, který přiblíží, jak práce na projektu pokročily, se chystá na rok 2021. V příštím roce se v rámci tohoto projektu uskuteční odborná konference.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

16. 07. 2019


Naučte se pracovat se studenty s různými typy zdravotního postižení

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

06. 11. 2019

Nemuselo jít o vraždu, říká odborník ze Západočeské univerzity o smrti Jana Masaryka

Tisková zpráva Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

11. 11. 2019

Studentka Fakulty ekonomické prezentovala výsledky hodnocení festivalu Industry Open 2019

Festival Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

31. 10. 2019