Katedra informatiky a výpočetní techniky zkoumá propojení žurnalistiky a umělé inteligence

Spolupráce

Jaký dopad má a bude mít umělá inteligence na žurnalistiku? Fakulta aplikovaných věd ZČU se na to ptá spolu s Univerzitou Karlovou, ČVUT a ČTK.

Fakulta aplikovaných věd ZČU, konkrétně výzkumný program Informační technologie evropského centra excelence NTIS spolu s katedrou informatiky a výpočetní techniky, se podílí na projektu Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence. Do dvou let počítá projekt se vznikem a aplikací systému pro ověřování, analýzu a tvorbu zpravodajského obsahu za pomoci umělé inteligence v českém jazyce. Na základě textů, které se již nachází v archivech ČTK, by měl být tento software postupem času schopný automaticky vygenerovat jejich redakční shrnutí a zpravodajské texty.

Kromě plzeňské katedry na projektu spolupracují katedra žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, katedra počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT a Česká tisková kancelář (ČTK). Jeho dosavadní průběh představil v závěru uplynulého akademického roku workshop Práce novináře v éře žurnalistiky umělé inteligence, který hostil Velký projekční sál České televize na Kavčích horách.

Hlavním řešitelem projektu je Václav Moravec, který již nějakou dobu působí v České televizi a jako odborný asistent na Fakultě sociálních věd UK. Při workshopu mu patřilo úvodní slovo, na které navázal Miloslav Konopík z katedry informatiky a výpočetní techniky FAV, aby vysvětlil, jak v současné době umí počítač zpracovat text. Jeho kolega Kamil Ekštein poté objasnil, co aktuální umělá inteligence dokáže, a pokusil se zamezit mylným představám, které o ní často kolují mezi širší veřejností.

„Umělá inteligence je typickým příkladem buzzwordu (populární slovo či fráze, pozn. red.). Je hodně nadužívána v různých souvislostech. Přitom AI funguje překvapivě špatně v úlohách, kde je mediálně prezentována jako samozřejmá budoucnost lidstva. Nejlépe fungující AI je ta, o které lidé ani neví, např. Google Maps, řízení a management letového provozu, analýza trhů, optimalizace energetických sítí a podobně, zaznělo například.

Zástupci ČTK prozradili, jaké automatizované metody už používají, o anatomii ČTK korpusu, který obsahoval 9321 shrnutí a 110 463 na ně vázaných zpráv, a jeho tématech hovořil Radek Mařík z ČVUT a závěr patřil opět Západočeské univerzitě - Jakub Sido přiblížil prvotní úkony s poskytnutými daty a popsal, jakými způsoby je lze využít.

Projekt Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence je grantový projekt TAČR – Technologické agentury České republiky.

Další workshop, který přiblíží, jak práce na projektu pokročily, se chystá na rok 2021. V příštím roce se v rámci tohoto projektu uskuteční odborná konference.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

16. 07. 2019


Projekt Termovize do škol byl podpořen mezinárodním grantem SPIE Education Outreach

Další vzdělávání Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

22. 05. 2020

Systém BASIL z FAV bude pomáhat nesoběstačným lidem ovládat počítač mozkem

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta aplikovaných věd

14. 05. 2020

ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020