Západočeská univerzita chce podpořit tvůrce porcelánu a keramiky

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta ekonomická a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se účastní tříletého mezinárodního projektu Kreativní průmysl v oblasti keramiky – rozvoj, vzdělávání, podpora. Má pomoci mladým podnikatelům a umělcům v oblasti porcelánu a keramiky k rozvoji jejich tvorby a podnikání. Projekt, na němž se podílí osm institucí ze šesti zemí střední Evropy, byl minulý týden zahájen v Lublani. 

„Keramický a porcelánový průmysl představuje tradiční odvětví v mnoha evropských regionech, kde zaměstnává asi půl milionu lidí. Díky globalizaci a dynamickému vývoji chování spotřebitelů je však vystaven silným strukturálním změnám,“ říká Jan Tlučhoř z Fakulty ekonomické, hlavní řešitel projektu za ZČU. „Cílem je sdílet zkušenosti z podnikání v oblasti porcelánového průmyslu a podpořit mladé umělce v oboru keramiky v rozvoji jejich tvorby i podnikání,“ přibližuje Jan Tlučhoř hlavní smysl projektu, odstartovaného zahajovacím setkáním v hlavním městě Slovinska.

Projekt na podporu kreativního průmyslu v oblasti keramiky, který je zkráceně nazýván CerDee podle anglického Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging, vede německé Státní muzeum porcelánu v Selbu (Porzellanikon). Finančně byl podpořen v rámci 3. výzvy programu Interreg Central Europe. Západočeská univerzita je jedním z jeho osmi finančních partnerů.

Podnikatelské subjekty v keramickém průmyslu představují podle Jana Tlučhoře především individuální podnikatelé nebo malé a střední podniky, o jejichž existenci není dostatečně velké povědomí. Projekt CerDee by měl napomoci k jejich zviditelnění, a to prostřednictvím výstav, účasti na mezinárodních veletrzích nebo online marketingu. Sdílení nápadů a zkušeností jednotlivých umělců a designérů budou podporovat školicí a dokumentační střediska, která vzniknou v bavorském Selbu a v Kranji ve Slovinsku.

Fakulta ekonomická ZČU provede ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v první fázi projektu průzkum příslušného odvětí pro vytvoření databáze současných i potenciálních podnikatelských subjektů, a to včetně analýzy jejich aktuální situace a potřeb pro budoucí rozvoj. Na základě těchto průzkumů, které se uskuteční za podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje a Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, jež jsou asociovanými partnery v ČR, vzniknou marketingové strategie, které by měly podnikatelům v tomto kreativním odvětví přinést nové obchodní příležitosti.

Obě fakulty Západočeské univerzity se také zapojí do dalších aktivit projektu, které mimo jiné zahrnují workshopy nebo mapování sbírek porcelánu a keramiky.

„Jsme přesvědčeni, že výstupem tohoto projektu na konci dubna 2022 bude efektivně fungující síť podporující podnikatelské subjekty v oblasti porcelánového a keramického průmyslu a větší povědomí veřejnosti o tom, jak a kdy tyto podnikatele najít a kontaktovat,“ uzavírá Jan Tlučhoř.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

17. 07. 2019


Čeští vědci hledají materiály pro bezztrátový přenos signálu

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Nové technologie - výzkumné centrum

06. 01. 2020

Fakulta elektrotechnická nabízí nové studijní programy

Studium Věda Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

14. 01. 2020

ZČU se představuje na veletrhu Gaudeamus Praha 2020

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

23. 01. 2020