Tradiční spolupráce mezi Fakultou elektrotechnickou ZČU a OTH Regensburg pokračuje

Seminář Spolupráce Studium

Výzkumníci FEL Martin Juřík, Karel Slobodník a Roman Hamar na přelomu července a srpna přenášeli na Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH) v rámci kurzu zaměřeného na počítačové simulace s elektrickými obvody a software MATLAB.

Jednalo se již o 29. týdenní kurz pro studenty OTH Rergensburg, na jehož přípravě a zajištění se v průběhu uplynulých 15 let významně podíleli členové katedry teoretické elektrotechniky FEL Petr Kropík, Pavel Štekl, Roman Hamar, Václav Kotlan a David Pánek s podporou doktorandů na katedře. Kurz probíhá v zimním i letním semestru a je zařazen do výuky pro studenty oboru Elektrotechnika a mechatronika. Letos se celkový počet absolventů kurzu přiblížil osmi stům.

Garanci vysoké úrovně obsahu školení zajišťují Zdeňka Benešová a Rainer Haller, kteří na OTH v průběhu kurzu také aktivně vystupují. Skutečnost, že kurz Matlabu s aplikacemi na analýzu elektrických obvodů probíhá pravidelně od roku 2005, je důkazem velmi dobré zahraniční  spolupráce v oblasti výuky mezi oběma univerzitami.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Magdalena ANDĚLOVÁ

02. 08. 2019


V kalendáři Plzeňského kraje nechybí ani ZČU

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

03. 01. 2020

Nejlepší ROBO vozítko mají studenti z Chorvatska

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

17. 01. 2020

Čeští vědci hledají materiály pro bezztrátový přenos signálu

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Nové technologie - výzkumné centrum

06. 01. 2020