Tradiční spolupráce mezi Fakultou elektrotechnickou ZČU a OTH Regensburg pokračuje

Seminář Spolupráce Studium

Výzkumníci FEL Martin Juřík, Karel Slobodník a Roman Hamar na přelomu července a srpna přenášeli na Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH) v rámci kurzu zaměřeného na počítačové simulace s elektrickými obvody a software MATLAB.

Jednalo se již o 29. týdenní kurz pro studenty OTH Rergensburg, na jehož přípravě a zajištění se v průběhu uplynulých 15 let významně podíleli členové katedry teoretické elektrotechniky FEL Petr Kropík, Pavel Štekl, Roman Hamar, Václav Kotlan a David Pánek s podporou doktorandů na katedře. Kurz probíhá v zimním i letním semestru a je zařazen do výuky pro studenty oboru Elektrotechnika a mechatronika. Letos se celkový počet absolventů kurzu přiblížil osmi stům.

Garanci vysoké úrovně obsahu školení zajišťují Zdeňka Benešová a Rainer Haller, kteří na OTH v průběhu kurzu také aktivně vystupují. Skutečnost, že kurz Matlabu s aplikacemi na analýzu elektrických obvodů probíhá pravidelně od roku 2005, je důkazem velmi dobré zahraniční  spolupráce v oblasti výuky mezi oběma univerzitami.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Magdalena ANDĚLOVÁ

02. 08. 2019


Letošní letní škola Homo Economicus byla ve znamení ekologicky šetrného hospodaření

Studium Univerzita Veřejnost

Fakulta ekonomická

20. 07. 2020

Fakulta pedagogická přijímá přihlášky ke studiu nového bakalářského programu Speciální pedagogika

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

28. 07. 2020

Pražské vouchery mohou na ZČU přivést podnikatele z hlavního města

Spolupráce Transfer Univerzita

Odbor transfer a smluvní výzkum

04. 08. 2020