Výstava provází sedmdesáti lety technického vysokého školství v Plzni

Univerzita Veřejnost Výstava

Až do 30. září se může veřejnost před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje seznamovat s blížícím se významným výročím Západočeské univerzity.

K nadcházejícímu akademickému roku 2019/2020 se váže významné výročí – Západočeská univerzita si bude připomínat 70 let technického vysokého školství v Plzni. Aby se o jubileu dozvěděla také široká veřejnost, objevila se před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech stejnojmenná výstava.

Jednadvacet panelů provede návštěvníky výstavy historií technického vysokoškolského vzdělávání v Plzni od založení Vysoké školy strojní a elektrotechnické v roce 1949, tehdy ještě pobočky Českého vysokého učení technického, přes zahájení stavby kampusu na Zeleném trojúhelníku až po založení Západočeské univerzity v roce 1991 a vybudování výzkumných center v roce 2015.

Na výstavě mají místo všechny tři technické fakulty ZČU – elektrotechnická, strojní a aplikovaných věd a jejich výzkumná centra RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky), RTI (Regionální technologický institut) a NTIS (Nové technologie pro informační společnost). Nechybí ani vysokoškolský ústav NTC (Nové technologie – výzkumné centrum). Plzeňané se dozvědí, čím se fakulty a výzkumná centra zabývají a jakých úspěchů dosáhly.

Výstava je k vidění od 1. do 30. září. 

Až do 13. září může kdokoliv navštívit ještě další univerzitní výstavu Studuj a bav se vědou, která v mázhausu plzeňské radnice představuje Západočeskou univerzitu především v její takzvané třetí roli, tedy ve vztahu ke společnosti, nad rámec role vzdělávací a výzkumné.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

03. 09. 2019


Ohlédnutí za 2. ročníkem MechCampu

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

16. 09. 2019

VELVET EFFECT 1989/1990 ze Sutnarky pozve Američany do Československa v době sametové revoluce

Studenti Tisková zpráva Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 08. 2019

Nicolas už má speciální kočárek. Pomohli mu k němu zaměstnanci ZČU

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Celouniverzitní

11. 09. 2019