Výstava provází sedmdesáti lety technického vysokého školství v Plzni

Univerzita Veřejnost Výstava

Až do 30. září se může veřejnost před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje seznamovat s blížícím se významným výročím Západočeské univerzity.

K nadcházejícímu akademickému roku 2019/2020 se váže významné výročí – Západočeská univerzita si bude připomínat 70 let technického vysokého školství v Plzni. Aby se o jubileu dozvěděla také široká veřejnost, objevila se před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech stejnojmenná výstava.

Jednadvacet panelů provede návštěvníky výstavy historií technického vysokoškolského vzdělávání v Plzni od založení Vysoké školy strojní a elektrotechnické v roce 1949, tehdy ještě pobočky Českého vysokého učení technického, přes zahájení stavby kampusu na Zeleném trojúhelníku až po založení Západočeské univerzity v roce 1991 a vybudování výzkumných center v roce 2015.

Na výstavě mají místo všechny tři technické fakulty ZČU – elektrotechnická, strojní a aplikovaných věd a jejich výzkumná centra RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky), RTI (Regionální technologický institut) a NTIS (Nové technologie pro informační společnost). Nechybí ani vysokoškolský ústav NTC (Nové technologie – výzkumné centrum). Plzeňané se dozvědí, čím se fakulty a výzkumná centra zabývají a jakých úspěchů dosáhly.

Výstava je k vidění od 1. do 30. září. 

Až do 13. září může kdokoliv navštívit ještě další univerzitní výstavu Studuj a bav se vědou, která v mázhausu plzeňské radnice představuje Západočeskou univerzitu především v její takzvané třetí roli, tedy ve vztahu ke společnosti, nad rámec role vzdělávací a výzkumné.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

03. 09. 2019


Musíme uhájit povinnou školní docházku, říká rektor ZČU Miroslav Holeček

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

19. 05. 2020

Ve výzkumném centru NTIS vyvinuli vlastního robota pro náročné manipulace v omezeném prostoru

Tisková zpráva Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

04. 06. 2020

Mozaika výjimečných českých žen, to je projekt České hrdinky

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 05. 2020