Šestá Dětská univerzita otevře poprvé učebny dvou fakult ZČU

Further Education University Public

Dětská univerzita Fakulty pedagogické a Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni je pro školáky příležitost seznámit se s vysokoškolským prostředím.

Ve čtvrtek 3. října začne na Západočeské univerzitě v Plzni výuka šestého ročníku Dětské univerzity, který letos kromě Fakulty pedagogické nově spolupořádá také Fakulta aplikovaných věd. Pro žáky základních a středních škol, kteří se přihlásí, to znamená, že se tentokrát dozvědí  ještě více než kdy jindy.

Dětská univerzita Fakulty pedagogické a Fakulty aplikovaných věd ZČU je pro školáky příležitost seznámit se s vysokoškolským prostředím. Poprvé se konala v roce 2014, v závěru loňského ročníku si při slavnostní promoci převzalo diplomy téměř 150 absolventů.

Do nadcházejícího ročníku se bude možné přihlásit od 30. září od 18.00 hodin opět prostřednictvím webových stránek Dětské univerzity.

 Od října do prosince se pak budou mladí studenti scházet každý čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin. V budově Fakulty pedagogické na Klatovské třídě 51 na ně budou čekat lekce fyziky, technické výchovy, matematiky, výpočetní techniky, pedagogiky, anglického jazyka, německého jazyka, hudební kultury, tělesné kultury, psychologie, biologie a výtvarné kultury, v budově ve Veleslavínově ulici 42 lekce chemie, historie a českého jazyka a literatury. Budova Fakulty aplikovaných věd v areálu kampusu ZČU na Borech, v Technické ulici 8, poskytne zázemí lekcím základního programování, neuroinformatiky, mechaniky, kybernetiky a aplikované matematiky.

Žáci se mohou přihlašovat na ty lekce, o které budou mít zájem – uskuteční se, pokud bude zájemců alespoň pět. Absolventy Dětské univerzity se mohou stát, pokud absolvují alespoň dvanáct vyučovacích hodin, tedy nejméně šest různých dvouhodinových lekcí.

Více informací v přiloženém letáku

Gallery


University-wide

Pavel KORELUS

20. 09. 2019


The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021

The University of West Bohemia Celebrates its 30th Anniversary

Press Release University Public

University-wide

18. 06. 2021

What can the University of West Bohemia do for the future of the world?

Students University Employees

University-wide

19. 05. 2021

The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021