Šestá Dětská univerzita otevře poprvé učebny dvou fakult ZČU

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Dětská univerzita Fakulty pedagogické a Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni je pro školáky příležitost seznámit se s vysokoškolským prostředím.

Ve čtvrtek 3. října začne na Západočeské univerzitě v Plzni výuka šestého ročníku Dětské univerzity, který letos kromě Fakulty pedagogické nově spolupořádá také Fakulta aplikovaných věd. Pro žáky základních a středních škol, kteří se přihlásí, to znamená, že se tentokrát dozvědí  ještě více než kdy jindy.

Dětská univerzita Fakulty pedagogické a Fakulty aplikovaných věd ZČU je pro školáky příležitost seznámit se s vysokoškolským prostředím. Poprvé se konala v roce 2014, v závěru loňského ročníku si při slavnostní promoci převzalo diplomy téměř 150 absolventů.

Do nadcházejícího ročníku se bude možné přihlásit od 30. září od 18.00 hodin opět prostřednictvím webových stránek Dětské univerzity.

 Od října do prosince se pak budou mladí studenti scházet každý čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin. V budově Fakulty pedagogické na Klatovské třídě 51 na ně budou čekat lekce fyziky, technické výchovy, matematiky, výpočetní techniky, pedagogiky, anglického jazyka, německého jazyka, hudební kultury, tělesné kultury, psychologie, biologie a výtvarné kultury, v budově ve Veleslavínově ulici 42 lekce chemie, historie a českého jazyka a literatury. Budova Fakulty aplikovaných věd v areálu kampusu ZČU na Borech, v Technické ulici 8, poskytne zázemí lekcím základního programování, neuroinformatiky, mechaniky, kybernetiky a aplikované matematiky.

Žáci se mohou přihlašovat na ty lekce, o které budou mít zájem – uskuteční se, pokud bude zájemců alespoň pět. Absolventy Dětské univerzity se mohou stát, pokud absolvují alespoň dvanáct vyučovacích hodin, tedy nejméně šest různých dvouhodinových lekcí.

Více informací v přiloženém letáku

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

20. 09. 2019


ZČU spustila web s informacemi o nouzovém stavu kvůli koronavirové nákaze

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

18. 03. 2020

Univerzitní knihovna nepřestala fungovat ani během nouzového stavu

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

31. 03. 2020

ZČU zlepšuje podporu distanční výuky. Nové funkce mohou využívat i další vysoké školy

COVID-19 Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

30. 03. 2020