Noc vědců se zaměří na téma Šetrně k planetě

Press Release University Public

Noc vědců, akce, při níž se každý rok na přelomu září a října po celé Evropě otevírají brány vědeckých institucí, univerzit, science center, muzeí či knihoven, aby zábavnou formou přestavily práci vědců a její význam pro společnost. Letošní Noc vědců se v Česku uskuteční v pátek 27. září a její téma zní Šetrně k planetě. Mezi 34 zapojenými městy po celé České republice je i Plzeň, kde jejím dějištěm bude Techmania Science Center. Na jejím pořádání se podílí také Západočeská univerzita v Plzni.

34 měst, 64 zapojených institucí a 1327 programových událostí – taková bude letošní Noc vědců v Česku. Jejím hlavním koordinátorem je společný tým Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity Ostrava. Plzeň má v Noci vědců jakožto univerzitní město významné postavení. V prostorách Techmanie tu v pátek 27. září od 17 do 22 hodin na návštěvníky čekají komentované ukázky, přednášky a expozice, které připravili odborníci ze Západočeské univerzity, Techmanie, Centra robotiky a společnosti Doosan Škoda Power.

Západočeskou univerzitu bude reprezentovat osm fakult - aplikovaných věd, elektrotechnická, strojní, filozofická, pedagogická, ekonomická, zdravotnických studií, designu a umění Ladislava Sutnara a také pracoviště Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU.

Ty připravily stanoviště v duchu letošního tématu Šetrně k planetě. Na návštěvníky tak čeká například experimentální elektrostatický separátor plastů Poseidon, který mimo jiné umožňuje třídit plasty na základě elektrického náboje vznikajícího vlivem jejich tření.  K vidění bude model vlaku ovládaný mozkovými vlnami a napájený hybridní vodíkovo‑elektrickou pohonnou jednotkou. Na jiném stanoviště budou lidé vyrábět elektřinu vlastní silou na speciálně upraveném spinningovém kole. Návštěvníci poznají Stirlingův motor, který je významný pro svou vysokou účinnost, tichý chod a možnost použití v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie. Dále zde bude expozice věnovaná třídění plastů, které se však budou učit malí roboti. Pozornost bude věnována také limitům ekonomického růstu, udržitelnému rozvoji a dalším tématům. Na malé i velké čekají experimenty s přírodními barvami, výroba bylinné zubní pasty nebo kvíz s robotickou včelkou. Návštěvníci se seznámí s tím, jak archeologie poznává lidskou minulost, včetně vztahu člověka k životnímu prostředí. V prostorách Techmanie se však návštěvníci mohou těšit i na další doprovodný program, včetně jedné z posledních možností zhlédnutí snímku „Apollo: Ztracené záběry“, který poskytuje nevšední pohled do zákulisí vyčerpávajících příprav, jež předcházely vyslání prvních lidí na Měsíc.

Kromě Plzně se dvě fakulty ZČU – pedagogická a aplikovaných věd – představí také na Noci vědců v Blovicích. Kompletní program všech 64 letos zapojených institucí z celého Česka návštěvníci najdou na webu akce www.nocvedcu.cz a také v aplikaci pro chytré telefony, kde si navíc mohou sami sestavit program podle místa konání a dle svých zájmů.

Gallery


University-wide

Šárka Stará

25. 09. 2019


The University of West Bohemia Celebrates its 30th Anniversary

Press Release University Public

University-wide

18. 06. 2021

The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

APCOM conference

An international conference focused on the structure of materials

Conference Cooperation Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

30. 06. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021