Studenti Fakulty právnické byli nejúspěšnějšími účastníky česko-slovenské právnické soutěže

Studenti Úspěchy

Ve dnech 19. a 20. září hostila Fakulta právnická (FPR) Západočeské univerzity mezinárodní česko-slovenskou právnickou soutěž o nejlepší studentskou práci pro rok 2018/2019. Studenti plzeňské fakulty získali čtyři první místa a dosáhli tak v konkurenci studentů šesti právnických fakult nejlepšího výsledku.

Soutěže známé jako Studentská vědecká a odborná činnost, zkráceně SVOČ, se v osmi sekcích zúčastnilo více než 50 studentů ze šesti právnických fakult. Na půdě fakulty je přivítal děkan FPR Jan Pauly. Kvalitní výkony studentů posuzovaly poroty složené z 37 akademických pracovníků všech podílejících se fakult. Fakultu právnickou ZČU reprezentovalo v pěti sekcích deset studentů a absolventů, a to velmi úspěšně  - podařilo se jim získat hned čtyři první místa.

V počtu prvních míst se tak Fakulta právnická ZČU stala letos nejúspěšnější fakultou ze všech. Pomyslné zlato získala Denisa Kotroušová, která jím obhájila loňské 1. místo v sekci soukromého práva a civilního procesu, Aneta Viktorová zvítězila v sekci autorského, pracovního a rodinného práva, Miroslav Dvořáček uspěl v sekci správního práva, finančního práva, práva sociálního zabezpečení a práva životního prostředí a Vojtěch Vrba se stal nejlepším účastníkem v sekci římského práva a právních dějin.

„Všechny zástupce naší fakulty je třeba ocenit nejen za hodnotná vystoupení, ale i za odpovědný a pozitivní přístup k celé soutěži,“ říká děkan Jan Pauly. „Děkuji jim za bezvadnou reprezentaci a všem umístěným samozřejmě velmi gratuluji,“ dodává děkan.

Příští ročník SVOČ hostí Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.

Galerie


Fakulta právnická

Šárka Stará

27. 09. 2019


Studenti bojovali o cenné kovy na meziuniverzitním mistrovství světa

Soutěž Sport Úspěchy

Fakulta pedagogická

22. 11. 2019

Fakulta elektrotechnická představila projekt zaměřený na elektrifikaci dopravy

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta elektrotechnická

26. 11. 2019

Na Fakultě elektrotechnické proběhlo hasičské cvičení

Studenti Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

11. 12. 2019