Studenti Fakulty právnické byli nejúspěšnějšími účastníky česko-slovenské právnické soutěže

Studenti Úspěchy

Ve dnech 19. a 20. září hostila Fakulta právnická (FPR) Západočeské univerzity mezinárodní česko-slovenskou právnickou soutěž o nejlepší studentskou práci pro rok 2018/2019. Studenti plzeňské fakulty získali čtyři první místa a dosáhli tak v konkurenci studentů šesti právnických fakult nejlepšího výsledku.

Soutěže známé jako Studentská vědecká a odborná činnost, zkráceně SVOČ, se v osmi sekcích zúčastnilo více než 50 studentů ze šesti právnických fakult. Na půdě fakulty je přivítal děkan FPR Jan Pauly. Kvalitní výkony studentů posuzovaly poroty složené z 37 akademických pracovníků všech podílejících se fakult. Fakultu právnickou ZČU reprezentovalo v pěti sekcích deset studentů a absolventů, a to velmi úspěšně  - podařilo se jim získat hned čtyři první místa.

V počtu prvních míst se tak Fakulta právnická ZČU stala letos nejúspěšnější fakultou ze všech. Pomyslné zlato získala Denisa Kotroušová, která jím obhájila loňské 1. místo v sekci soukromého práva a civilního procesu, Aneta Viktorová zvítězila v sekci autorského, pracovního a rodinného práva, Miroslav Dvořáček uspěl v sekci správního práva, finančního práva, práva sociálního zabezpečení a práva životního prostředí a Vojtěch Vrba se stal nejlepším účastníkem v sekci římského práva a právních dějin.

„Všechny zástupce naší fakulty je třeba ocenit nejen za hodnotná vystoupení, ale i za odpovědný a pozitivní přístup k celé soutěži,“ říká děkan Jan Pauly. „Děkuji jim za bezvadnou reprezentaci a všem umístěným samozřejmě velmi gratuluji,“ dodává děkan.

Příští ročník SVOČ hostí Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.

Galerie


Fakulta právnická

Šárka Stará

27. 09. 2019


Čtvrté Pivo s rektorem chutnalo tak moc, až zlámalo všechny rekordy

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 10. 2019

Na Západočeské univerzitě se učí i žáci Církevního gymnázia

Další vzdělávání Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

15. 10. 2019

Ohlédnutí za Letní školou mechaniky kompozitních materiálů

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Fakulta aplikovaných věd

11. 10. 2019