Dětská technická univerzita se rozšiřuje do Karlovarského kraje

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Již třetím rokem pořádá Fakulta strojní Západočeské univerzity (ZČU) ve spolupráci s průmyslovými partnery, středními školami a dalšími institucemi Dětskou technickou univerzitu. Jejím prostřednictvím chce zpřístupnit žákům prvního a druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií témata ze světa techniky. V prvním roce své existence ji navštěvovaly děti v Plzni, v druhém se rozšířila do Klatov a ve třetím se otevírá také malým studentům v Sokolově a v Chebu.

Celkem 136 žáků základních škol bude letos moci ve čtyřech městech navštěvovat Dětskou technickou univerzitu Fakulty strojní ZČU. Slavnostní imatrikulace, které mají děti uvést do studia, se uskutečnily 18. září v Plzni, 25. září v Klatovech a zcela poprvé také 2. října v Sokolově. V Chebu, kde se Dětská technická univerzita také rozbíhá, se imatrikulace uskuteční 9. října.

„Jsme velice rádi, že se nám podařilo rozšířit projekt i do Karlovarského kraje,“ říká děkan Fakulty strojní Milan Edl. „Jestliže chceme získat děti pro techniku, musíme v nich vzbudit tento zájem v co nejranějším věku, nejlépe ještě dříve, než jim jejich okolí vnutí předsudky o nesmírné obtížnosti technických oborů,“ dodává.

V Sokolově a v Chebu budou stejně jako v Klatovech na fungování Dětské technické univerzity spolupracovat tamní střední školy. V Sokolově bude jejím partnerem Integrovaná střední škola technická a ekonomická, významnou finanční podporu pak projekt získal od společnosti BMW Group. Ta se promítla i do názvu školy, oficiální název kurzů tak zní BMW Group Dětská technická univerzita Fakulty strojní v Sokolově. Přihlášeno je tu 20 dětí. V Chebu bude výuka probíhat na Integrované střední škole, kam budu také docházet dvě desítky dětí.

V Plzni výuka probíhá stejně jako v minulých letech na Fakultě strojní ZČU. Díky podpoře města Plzně a Plzeňského kraje a také průmyslových partnerů Doosan Škoda Power, Lear Engineering, Siemens, ZF Engineering Plzeň a nově i Konplan, tu děti mohou navštěvovat již třetí ročník pravidelných kroužků, které pro ně připravili převážně pedagogové a studenti Fakulty strojní, ale také zaměstnanci zapojených firem.

V loňském roce se Dětská technická univerzita otevřela v Klatovech. Významný podíl na tom měla podpora ze strany Střední průmyslové školy Klatovy, Gymnázia Jaroslava Vrchlického Klatovy a společnosti Úhlava, o.p.s. Letos bylo v Klatovech přijato do prvního ročníku 20 nových studentů, 18 dětí nastoupilo do pokračujících kurzů v navazujícím ročníku. Na výuce se tu podílejí vyučující Fakulty pedagogické ZČU a nově i Fakulty zdravotnických studií.

„Vzhledem k tomu, že se nám dařilo v předchozích dvou letech získávat v Plzni i Klatovech děti do pokračujících ročníků, dalo by se říci, že cíl, který jsme si stanovili, totiž přiblížit dětem oblast techniky, se nám daří naplňovat. Dokonce řada absolventů Dětské technické univerzity se přihlásila na střední průmyslové školy. Rádi bychom v této aktivitě pokračovali a nebráníme se rozšiřování myšlenky ani do dalších měst,“ říká děkan Fakulty strojní Milan Edl.

Dětská technická univerzita umožňuje dětem od nejmladšího školního věku seznámit se zblízka s nejrůznějšími oblastmi techniky. V prvním ročníku dětem přiblíží široké spektrum témat, například parní turbíny, elektromobilitu, 3D tisk, výrobní stroje, robotiku a další. V dalších ročnících kurzy prohloubí znalosti žáků formou projektové výuky nebo podrobnějším pohledem na vyučovaná témata. Při projektech se děti systematicky věnují vybrané problematice od teoretického základu až například po výrobu finálního produktu. V roli lektorů se do výuky zapojují i studenti ZČU z týmu studentské formule. Výuka probíhá ve všech čtyřech městech každou středu odpoledne.

Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

03. 10. 2019


Univerzita třetího věku učí, jak cvičit doma. Přidat se může každý

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 08. 2020

Západočeská univerzita a Nadace InterCora se staly partnery

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

29. 07. 2020

Vědecký časopis s kořeny na Fakultě strojní ZČU postupuje v žebříčku kvality

Spolupráce Úspěchy Věda

Fakulta strojní

23. 07. 2020