Ovládněte základy německého účetnictví

Further Education Cooperation Students

Cílem programu je zvládnutí a schopnost aplikace základů německého mzdového účetnictví v praxi.
Společnost ADP a Západočeská univerzita v Plzni opět nabízejí v rámci celoživotního vzdělávání bezplatný vzdělávací program Základy německého mzdového účetnictví. Zapojit se mohou nejen studenti ZČU (bakalářských i magisterských programů Fakulty ekonomické, pedagogické či filozofické), nýbrž také zájemci z řad veřejnosti, a kurzy jsou vhodné rovněž pro studenty posledních ročníků středních či vyšších odborných škol a pro absolventy. Čeká je 52 hodin (dvě vyučovací hodiny týdně)

Zájemci o vzdělávací program by měli mít znalost německého jazyka A2-B1, což je jazyková úroveň dle Společného evropského referenčního rámce. Znalost anglického jazyka je vítána, ale není podmínkou, a další vstupní znalosti organizátoři nepožadují.

Program Základy německého mzdového účetnictví zakončí závěrečný test, úspěšní absolventi mohou poté získat pracovní místo u společnosti ADP.

Přihlášku lze podávat nejpozději do pondělí 14. října. Zájemci mají psát na adresu tkasik@ccv.zcu.cz.

Gallery


University-wide

Pavel KORELUS

03. 10. 2019


The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021