Závěrečný slavnostní workshop završil více jak dvouletý česko-bavorský projekt STUDYKOM

Seminář Studenti Úspěchy

Na realizaci projektu se kromě Západočeské univerzity v Plzni podílela také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, TH Deggendorf a OTH Amberg-Weiden.

V pátek 27. září se v prostorách plzeňské Moving Station uskutečnil celodenní workshop s cílem představit výsledky více jak dvouletého projektu STUDYKOM č. 192 „Růst kompetence studentů – lepší uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí“, konfrontovat je s potřebami praxe a zvážit možnosti aktivit a jejich udržitelnosti pro další období.

Na realizaci projektu se kromě Západočeské univerzity v Plzni podílela také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, TH Deggendorf a OTH Amberg-Weiden.

Workshop zahájila prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová. Účastníky seznámila s konceptem projektu a jeho pěti moduly (jazykové kurzy s odbornou animací a exkurzemi, odborné stáže a pracovní nabídky, intenzivní odborná výuka, soutěž studentských projektových záměrů „invest day“, společné studijní cesty). Pracovníci partnerských univerzit i studující, kteří jednotlivé kurzy, odborné stáže a další aktivity sami absolvovali, pak společně shrnuli všechny výstupy a úspěchy, jichž se za dva roky podařilo dosáhnout. Projekt podpořil více jak 200 studujících. Certifikát o absolvování dvou a více modulů projektu dostalo 25 studujících.

„Snahou projektu je také zprostředkovat potenciálním absolventům vysokých škol a uchazečům o studium kontakt s vybranými podniky působícími v příhraničních regionech. Proto jsme na workshopu rádi uvítali i zástupce významných německých podniků, institucí zabývajících se rozvojem příhraničí i středních škol,“ říká prorektorka Dita Hommerová. Po zhodnocení dosažených výsledků se mohli návštěvníci zúčastnit prezentací jednotlivých firem i miniburzy pracovních příležitostí. Přivítat jsme mohli i zástupce firem Technické pružiny SCHERDEL s.r.o, ZF Engineering Plzeň s.r.o., GRAMMER CZ, s.r.o a Siemens, s.r.o.

Západočeská univerzita v Plzni usiluje o udržitelnost jednotlivých aktivit a prohloubení spolupráce s partnerskými univerzitami i po skončení projektu. Konkrétně například fakulta ekonomická připravuje nový studijní program „International Management and Sustainability, který chce realizovat v rámci dvojího diplomu s OTH Amberg-Weiden. Možnosti podpory dílčích projektových aktivit představily během svých prezentací zástupci Evropského regionu Dunaj-Vltava a IHK Regensburg.

Více o projektu STUDYKOM a všech jeho aktivitách naleznete zde.

Galerie


Fakulta ekonomická

Ivana KUTÁČOVÁ

07. 10. 2019


Západočeská univerzita má dva nové profesory

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 07. 2020

Seznamte se se špičkovými sportovci z řad studentů ZČU

Sport Studenti Univerzita

Celouniverzitní

23. 06. 2020

ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020