Závěrečný slavnostní workshop završil více jak dvouletý česko-bavorský projekt STUDYKOM

Seminar Students Achievements

Na realizaci projektu se kromě Západočeské univerzity v Plzni podílela také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, TH Deggendorf a OTH Amberg-Weiden.

V pátek 27. září se v prostorách plzeňské Moving Station uskutečnil celodenní workshop s cílem představit výsledky více jak dvouletého projektu STUDYKOM č. 192 „Růst kompetence studentů – lepší uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí“, konfrontovat je s potřebami praxe a zvážit možnosti aktivit a jejich udržitelnosti pro další období.

Na realizaci projektu se kromě Západočeské univerzity v Plzni podílela také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, TH Deggendorf a OTH Amberg-Weiden.

Workshop zahájila prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová. Účastníky seznámila s konceptem projektu a jeho pěti moduly (jazykové kurzy s odbornou animací a exkurzemi, odborné stáže a pracovní nabídky, intenzivní odborná výuka, soutěž studentských projektových záměrů „invest day“, společné studijní cesty). Pracovníci partnerských univerzit i studující, kteří jednotlivé kurzy, odborné stáže a další aktivity sami absolvovali, pak společně shrnuli všechny výstupy a úspěchy, jichž se za dva roky podařilo dosáhnout. Projekt podpořil více jak 200 studujících. Certifikát o absolvování dvou a více modulů projektu dostalo 25 studujících.

„Snahou projektu je také zprostředkovat potenciálním absolventům vysokých škol a uchazečům o studium kontakt s vybranými podniky působícími v příhraničních regionech. Proto jsme na workshopu rádi uvítali i zástupce významných německých podniků, institucí zabývajících se rozvojem příhraničí i středních škol,“ říká prorektorka Dita Hommerová. Po zhodnocení dosažených výsledků se mohli návštěvníci zúčastnit prezentací jednotlivých firem i miniburzy pracovních příležitostí. Přivítat jsme mohli i zástupce firem Technické pružiny SCHERDEL s.r.o, ZF Engineering Plzeň s.r.o., GRAMMER CZ, s.r.o a Siemens, s.r.o.

Západočeská univerzita v Plzni usiluje o udržitelnost jednotlivých aktivit a prohloubení spolupráce s partnerskými univerzitami i po skončení projektu. Konkrétně například fakulta ekonomická připravuje nový studijní program „International Management and Sustainability, který chce realizovat v rámci dvojího diplomu s OTH Amberg-Weiden. Možnosti podpory dílčích projektových aktivit představily během svých prezentací zástupci Evropského regionu Dunaj-Vltava a IHK Regensburg.

Více o projektu STUDYKOM a všech jeho aktivitách naleznete zde.

Gallery


Faculty of Economics

Ivana KUTÁČOVÁ

07. 10. 2019


The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021

APCOM conference

An international conference focused on the structure of materials

Conference Cooperation Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

30. 06. 2021

The University of West Bohemia Celebrates its 30th Anniversary

Press Release University Public

University-wide

18. 06. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021