Závěrečný slavnostní workshop završil více jak dvouletý česko-bavorský projekt STUDYKOM

Seminář Studenti Úspěchy

Na realizaci projektu se kromě Západočeské univerzity v Plzni podílela také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, TH Deggendorf a OTH Amberg-Weiden.

V pátek 27. září se v prostorách plzeňské Moving Station uskutečnil celodenní workshop s cílem představit výsledky více jak dvouletého projektu STUDYKOM č. 192 „Růst kompetence studentů – lepší uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí“, konfrontovat je s potřebami praxe a zvážit možnosti aktivit a jejich udržitelnosti pro další období.

Na realizaci projektu se kromě Západočeské univerzity v Plzni podílela také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, TH Deggendorf a OTH Amberg-Weiden.

Workshop zahájila prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová. Účastníky seznámila s konceptem projektu a jeho pěti moduly (jazykové kurzy s odbornou animací a exkurzemi, odborné stáže a pracovní nabídky, intenzivní odborná výuka, soutěž studentských projektových záměrů „invest day“, společné studijní cesty). Pracovníci partnerských univerzit i studující, kteří jednotlivé kurzy, odborné stáže a další aktivity sami absolvovali, pak společně shrnuli všechny výstupy a úspěchy, jichž se za dva roky podařilo dosáhnout. Projekt podpořil více jak 200 studujících. Certifikát o absolvování dvou a více modulů projektu dostalo 25 studujících.

„Snahou projektu je také zprostředkovat potenciálním absolventům vysokých škol a uchazečům o studium kontakt s vybranými podniky působícími v příhraničních regionech. Proto jsme na workshopu rádi uvítali i zástupce významných německých podniků, institucí zabývajících se rozvojem příhraničí i středních škol,“ říká prorektorka Dita Hommerová. Po zhodnocení dosažených výsledků se mohli návštěvníci zúčastnit prezentací jednotlivých firem i miniburzy pracovních příležitostí. Přivítat jsme mohli i zástupce firem Technické pružiny SCHERDEL s.r.o, ZF Engineering Plzeň s.r.o., GRAMMER CZ, s.r.o a Siemens, s.r.o.

Západočeská univerzita v Plzni usiluje o udržitelnost jednotlivých aktivit a prohloubení spolupráce s partnerskými univerzitami i po skončení projektu. Konkrétně například fakulta ekonomická připravuje nový studijní program „International Management and Sustainability, který chce realizovat v rámci dvojího diplomu s OTH Amberg-Weiden. Možnosti podpory dílčích projektových aktivit představily během svých prezentací zástupci Evropského regionu Dunaj-Vltava a IHK Regensburg.

Více o projektu STUDYKOM a všech jeho aktivitách naleznete zde.

Galerie


Fakulta ekonomická

Ivana KUTÁČOVÁ

07. 10. 2019


Výzkumníci z NTC pomáhají v boji proti koronaviru

COVID-19 Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

30. 03. 2020

Jak na výrobu a údržbu roušky

COVID-19 Spolupráce Veřejnost

Celouniverzitní

17. 03. 2020

Kurt Gebauer v Národní galerii

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta pedagogická

09. 03. 2020