Luděk Hynčík byl hostem patnáctého Science Café v Bruselu

Beseda Přednáška Univerzita

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) v Bruselu uspořádala již patnáctý debatní večer nazvaný Science Café. Pozvání  na akci, která se konala 3. října v prostorách Plzeňského domu v Bruselu, přijal prorektor pro výzkum a vývoj ZČU Luděk Hynčík.

Science Café zahájil velvyslanec ČR v Belgii Pavel Klucký. Debata se zaměřila především na otázky spojené s modelováním lidského těla a odlišnosti při využívání modelů a figurín při takzvaných crash testech, na možnosti využití modelů při zlepšování parametrů motocyklistických přileb nebo na další využití modelů například ve zdravotnictví. Dále dotazy směřovaly do oblasti validace modelů a jejich budoucnosti v souvislosti s autonomními vozidly.

Luděk Hynčík působí se svým týmem na NTC, kde se dlouhodobě věnuje výzkumu impaktní biomechaniky, mechaniky diskrétních systémů, metody konečných prvků a částicových metod. Od začátku své vědecké kariéry se zaměřuje na virtuální modely lidského těla využitelné pro analýzu rizika poranění v dopravě, působí také jako hostující profesor na Tianjin University of Science and Technology v Číně, je viceprezidentem pro vzdělávání mezinárodního sdružení automobilových společností FISITA, viceprezidentem České automobilové společnosti, členem kontrolní rady České společnosti pro biomechaniku a členem České společnosti pro mechaniku.

Tradičními partnery při organizaci Science Café byly České centrum v Bruselu, Velvyslanectví České republiky v Bruselu a Zastoupení Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje a hlavního města Prahy v Bruselu.

Galerie


Science Café zahájil velvyslanec ČR v Belgii Pavel Klucký.

Nové technologie - výzkumné centrum

Michaela Gaea ČOLAKOVOVÁ

08. 10. 2019


Členové Klubu pro nadané a přemýšlivé si užili prázdninové dopoledne v centru NTC

Studenti Věda Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

03. 11. 2019

V Plzni se začala hrát Vysokoškolská volejbalová liga

Soutěž Spolupráce Sport

Fakulta strojní

14. 11. 2019

Na Fakultě zdravotnických studií vystoupí Edwin van Teijlingen

Přednáška Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

13. 11. 2019