Luděk Hynčík byl hostem patnáctého Science Café v Bruselu

Beseda Přednáška Univerzita

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) v Bruselu uspořádala již patnáctý debatní večer nazvaný Science Café. Pozvání  na akci, která se konala 3. října v prostorách Plzeňského domu v Bruselu, přijal prorektor pro výzkum a vývoj ZČU Luděk Hynčík.

Science Café zahájil velvyslanec ČR v Belgii Pavel Klucký. Debata se zaměřila především na otázky spojené s modelováním lidského těla a odlišnosti při využívání modelů a figurín při takzvaných crash testech, na možnosti využití modelů při zlepšování parametrů motocyklistických přileb nebo na další využití modelů například ve zdravotnictví. Dále dotazy směřovaly do oblasti validace modelů a jejich budoucnosti v souvislosti s autonomními vozidly.

Luděk Hynčík působí se svým týmem na NTC, kde se dlouhodobě věnuje výzkumu impaktní biomechaniky, mechaniky diskrétních systémů, metody konečných prvků a částicových metod. Od začátku své vědecké kariéry se zaměřuje na virtuální modely lidského těla využitelné pro analýzu rizika poranění v dopravě, působí také jako hostující profesor na Tianjin University of Science and Technology v Číně, je viceprezidentem pro vzdělávání mezinárodního sdružení automobilových společností FISITA, viceprezidentem České automobilové společnosti, členem kontrolní rady České společnosti pro biomechaniku a členem České společnosti pro mechaniku.

Tradičními partnery při organizaci Science Café byly České centrum v Bruselu, Velvyslanectví České republiky v Bruselu a Zastoupení Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje a hlavního města Prahy v Bruselu.

Galerie


Science Café zahájil velvyslanec ČR v Belgii Pavel Klucký.

Nové technologie - výzkumné centrum

Michaela Gaea ČOLAKOVOVÁ

08. 10. 2019


ZČU zlepšuje podporu distanční výuky. Nové funkce mohou využívat i další vysoké školy

COVID-19 Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

30. 03. 2020

Tým studentů Fakulty ekonomické obsadil 3. místo v soutěži Coca-Cola Management Challenge

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

10. 03. 2020

Nové učebnice informatiky pro ZŠ představí robotiku i práci s daty

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

02. 03. 2020