Západočeská univerzita představuje na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu šest špičkových řešení

Press Release Transfer Science

Ani letos nechybí výzkumníci Západočeské univerzity v Plzni na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se od 7. do 11. října koná v Brně. Na 61. ročníku nejvýznamnějšího průmyslového veletrhu ve střední Evropě představují výzkumná centra NTIS, RICE, RTI a NTC šest hlavních exponátů od speciálních robotů nebo baterií pro obnovitelné zdroje elektřiny až po vysokopevnostní ocel.

Se dvěma exponáty přijelo na Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 výzkumné centrum NTIS (Nové technologie pro informační společnost) Fakulty aplikovaných věd. Robot ROBIN je manipulátor pro robotické inspekce složený ze dvou částí - sériového sedmiosého manipulátoru a hadovité ruky s šesti články. Nedestruktivní inspekce, které vyžadují složité pohyby v omezeném prostoru (například v potrubí v elektrárnách) dokáže provádět tak, že se přizpůsobí překážkám, aby zabíral co nejméně místa a vyhnul se kolizím.

Sedmiosý manipulátor je také druhým exponátem centra NTIS – tentokrát ovšem jde o nový prototyp určený k rychlé a přesné manipulaci plošných spojů.

Na veletrhu je vidět také výzkumné centrum RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky) Fakulty elektrotechnické, které představí například elektromagnetické ventily s vysokou mírou vestavěné inteligence. Elektromagnetické ventily patří mezi nejčastěji využívané regulační prvky pro řízení tekutin, nicméně je omezuje rychlost reakce, energetická náročnost, nízká odolnost proti poruchám a možnosti jejich řízení. Ty, které vyvíjí centrum RICE, ale slibují zásadní změnu s důrazem na nové užitné vlastnosti a možnosti jejich zapojení do moderních kyber-fyzikálních systémů.

Modulární univerzální frekvenční měnič, druhý exponát centra RICE, má sloužit speciálním manipulátorům s několika elektrickými pohony se vzájemně nezávislým řízením. Typ, který RICE představí, umožňuje rekuperaci přebytečné energie do sítě.

Redoxní průtočná baterie Pinflow je v Brně součástí prezentace vysokoškolského ústavu NTC (Nové technologie  výzkumné centrum). Jde o baterii, která exceluje mezi světovou konkurencí. Její výkon i kapacita jsou nezávisle škálovatelné a hodí se zejména pro ukládání energie v řádu hodin například pro obnovitelné zdroje elektřiny. Baterie je nehořlavá a její životnost přesahuje 25 let.

Výzkumné centrum RTI (Regionální technologický institut) Fakulty strojní letos návštěvníky veletrhu oslovuje exponátem vysokopevnostní ocele. Vystavuje plechový výlisek a tvářecí nástroj s omega profilem, který využívá technologii press-hardening (kalení v nástroji) na moderních vysokopevných ocelích, jejichž využití má na Západočeské univerzitě dlouhodobou tradici. Technologie press-hardening se progresivně vyvíjí a slouží k výrobě tvarových dílů určených například pro karoserie automobilů.

Soutěžní části veletrhu se Západočeská univerzita tentokrát nezúčastní, výzkumná centra pouze vystavují. Loňský triumf ZČU – frézovací nástroj Kraken, který získal zlatou medaili coby nejlepší exponát v kategorii Inovace komponent ve strojírenství – se ovšem do Brna po roce vrátil, a to coby další exponát centra RTI, kde nástroj vznikl.

Mezinárodní strojírenský veletrh se koná na Výstavišti Brno a je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50 % vystavovatelů a 10 % návštěvníků. Návštěvnost veletrhu je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu. Hlavním tématem veletrhu je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden ze stěžejních  směrů inovačního procesu. V roce 2019 se souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem konají i veletrhy Transport a Logistika a ENVITECH.

Gallery


ZČU na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019.

ZČU na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019.

Robot ROBIN.

Frézovací hlava Kraken.

Modulární univerzální frekvenční měnič.

Redoxní průtočná baterie Pinflow.

Nástroj pro tváření vysokopevnostní ocele.

University-wide

Pavel KORELUS

08. 10. 2019


The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021

APCOM conference

An international conference focused on the structure of materials

Conference Cooperation Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

30. 06. 2021