Univerzita a biskupství zvou na konferenci Národní identita ve sjednocené Evropě

Konference Tisková zpráva Veřejnost

Při příležitosti 80. výročí vlasteneckého kázání Mons. Bohumila Staška u kostela svatého Vavřince u Domažlic pořádá Biskupství plzeňské a Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) konferenci s názvem Národní identita ve sjednocené Evropě. O tom, co dnes znamenají pojmy národ a vlastenectví, budou ve středu 16. října diskutovat Tomáš Halík, Tomáš Holub, Pavel Fischer a další významní hosté. Vstup je volný.

1989 a 1939 – zlomové roky historie naší republiky, které spojují projevy vlastenectví a zápasu o svobodu.  Co pro nás dnes, 80 let od nacistické okupace a 30 let od sametové revoluce, znamená svoboda, národ a vlastenectví? Jak sami sebe vidíme jako součást Evropy a Evropské unie? To jsou témata, která nabídne k zamyšlení konference Národní identita ve sjednocené Evropě, na níž zvou veřejnost Biskupství plzeňské a Západočeská univerzita. Uskuteční se ve středu 16. října od 9:30 do 16 hodin v budově ZČU v Jungmannově ul. 1. Vstup je volný.

Konference chce nejprve připomenout postavu římskokatolického kněze a politika Bohumila Staška a jeho odvážné vlastenecké kázání ze 13. srpna 1939, ve kterém nepřímo napadl okupaci Československa. Na základě tohoto kázání a pro svou protinacistickou činnost byl Stašek 1. září 1939 zatčen a do konce války vězněn v koncentračním táboře Dachau.

Příspěvky konference se však nechtějí zaměřovat jen na minulost, ale především si kladou otázky týkající se dneška. Jak je dnes možné rozlišit autentické vlastenectví od nacionalismu a národovectví? Svým názvem konference naznačuje, že také otevře téma členství České republiky v Evropské unii, která je mnohdy považována za ohrožení naši politické samostatnosti, nebo dokonce národní identity. Jsou tyto obavy oprávněné? Co je naší národní identitou a jak je možné ji zachovat a rozvíjet jako součást dnešní Evropy? S těmito otázkami je spjato i další zaměření konference. Staškovo vlastenectví je vyhroceně katolické, opírá se především o svatováclavský kult jako o základní kámen české národní identity. Je toto téma živé i v dnešní české společnosti? Proč tak často slyšíme o potřebě znovuobjevení křesťanských kořenů českého národa? V čem jsou tyto ideje nosné a v čem problematické?

Konferenci v 9:30 hod. zahájí plzeňský biskup Tomáš Holub a rektor ZČU Miroslav Holeček. Hlavními řečníky budou děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík (Staškovo pojetí národa a vlasti v dnešním pohledu), teolog a filozof, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Tomáš Machula (Vztah k národu v kontextu ordo caritatis), kněz, teolog a filozof Tomáš Halík (České křesťanství mezi katolicitou a nacionalismem), odborní asistenti na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické ZČU Petr Krčál a Vladimír Naxera (Obrana „národa“ prostřednictvím „křesťanských
hodnot“ - „Křesťanská“ argumentace politických populistů v nejateističtějším státě Evropy) a senátor Pavel Fischer (Občan České republiky a současné výzvy evropské spolupráce).

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

09. 10. 2019


Student Fakulty elektrotechnické získal prestižní Cenu Becquerel za jaderný výzkum

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

16. 07. 2020

V Plzni na Borských polích vznikl největší mural art v kraji

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 07. 2020

Fakulta pedagogická přijímá přihlášky ke studiu nového bakalářského programu Speciální pedagogika

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

28. 07. 2020