Univerzita a biskupství zvou na konferenci Národní identita ve sjednocené Evropě

Konference Tisková zpráva Veřejnost

Při příležitosti 80. výročí vlasteneckého kázání Mons. Bohumila Staška u kostela svatého Vavřince u Domažlic pořádá Biskupství plzeňské a Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) konferenci s názvem Národní identita ve sjednocené Evropě. O tom, co dnes znamenají pojmy národ a vlastenectví, budou ve středu 16. října diskutovat Tomáš Halík, Tomáš Holub, Pavel Fischer a další významní hosté. Vstup je volný.

1989 a 1939 – zlomové roky historie naší republiky, které spojují projevy vlastenectví a zápasu o svobodu.  Co pro nás dnes, 80 let od nacistické okupace a 30 let od sametové revoluce, znamená svoboda, národ a vlastenectví? Jak sami sebe vidíme jako součást Evropy a Evropské unie? To jsou témata, která nabídne k zamyšlení konference Národní identita ve sjednocené Evropě, na níž zvou veřejnost Biskupství plzeňské a Západočeská univerzita. Uskuteční se ve středu 16. října od 9:30 do 16 hodin v budově ZČU v Jungmannově ul. 1. Vstup je volný.

Konference chce nejprve připomenout postavu římskokatolického kněze a politika Bohumila Staška a jeho odvážné vlastenecké kázání ze 13. srpna 1939, ve kterém nepřímo napadl okupaci Československa. Na základě tohoto kázání a pro svou protinacistickou činnost byl Stašek 1. září 1939 zatčen a do konce války vězněn v koncentračním táboře Dachau.

Příspěvky konference se však nechtějí zaměřovat jen na minulost, ale především si kladou otázky týkající se dneška. Jak je dnes možné rozlišit autentické vlastenectví od nacionalismu a národovectví? Svým názvem konference naznačuje, že také otevře téma členství České republiky v Evropské unii, která je mnohdy považována za ohrožení naši politické samostatnosti, nebo dokonce národní identity. Jsou tyto obavy oprávněné? Co je naší národní identitou a jak je možné ji zachovat a rozvíjet jako součást dnešní Evropy? S těmito otázkami je spjato i další zaměření konference. Staškovo vlastenectví je vyhroceně katolické, opírá se především o svatováclavský kult jako o základní kámen české národní identity. Je toto téma živé i v dnešní české společnosti? Proč tak často slyšíme o potřebě znovuobjevení křesťanských kořenů českého národa? V čem jsou tyto ideje nosné a v čem problematické?

Konferenci v 9:30 hod. zahájí plzeňský biskup Tomáš Holub a rektor ZČU Miroslav Holeček. Hlavními řečníky budou děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík (Staškovo pojetí národa a vlasti v dnešním pohledu), teolog a filozof, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Tomáš Machula (Vztah k národu v kontextu ordo caritatis), kněz, teolog a filozof Tomáš Halík (České křesťanství mezi katolicitou a nacionalismem), odborní asistenti na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické ZČU Petr Krčál a Vladimír Naxera (Obrana „národa“ prostřednictvím „křesťanských
hodnot“ - „Křesťanská“ argumentace politických populistů v nejateističtějším státě Evropy) a senátor Pavel Fischer (Občan České republiky a současné výzvy evropské spolupráce).

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

09. 10. 2019


Studenty Fakulty elektrotechnické čeká odborná soutěž SVOČ 2020

Soutěž Studenti Věda

Fakulta elektrotechnická

14. 02. 2020

Fakulta ekonomická připravuje malé a střední podniky na podmínky Společnosti 4.0

Seminář Univerzita Věda

Fakulta ekonomická

21. 02. 2020

Ústav jazykové přípravy pořádal kurz Komunikace vědeckého výzkumu

Další vzdělávání Věda Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

21. 02. 2020