Plzeň hostila druhý ročník mezinárodního sympozia k bezpečnosti dopravy

Konference Spolupráce Věda

Pozvání přijali přední odborníci na bezpečnost dopravy z USA, Německa, Francie, Nizozemí, Itálie, Polska, Indie a Číny.

Ve dnech 17. a 18. října organizovala Západočeská univerzita v Plzni společně s Tianjin University of Science and Technology a South China University of Science and Technology v plzeňském Parkhotelu druhý ročník mezinárodního sympozia o bezpečnosti dopravy International Symposium on Future Mobility Safety Science and Technology.

Sympozium zahájil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule, přítomné přivítal i zástupce kanceláře pro vědu a technologie čínského velvyslanectví Yunfan Zhang a úvodní slovo pronesl prorektor pro výzkum a vývoj ZČU Luděk Hynčík.

Pozvání do Plzně přijali přední odborníci na bezpečnost dopravy z USA, Německa, Francie, Nizozemí, Itálie, Polska, Indie a Číny, kteří ve svých vystoupeních shrnuli dosavadní stav, nastínili nové technologie a popsali očekávaný vývoj v oblasti bezpečnosti dopravy se zaměřením na výzvy autonomní mobility. Nedílnou součástí sympozia byla i sekce zaměřená na vzdělávání studentů a budoucích inženýrů, která byla přínosná i pro více než desítku vybraných studentů z partnerských technických středních škol v Plzni. Významnou částí akce byla i diskuse u kulatého stolu, kde měli všichni účastníci možnost položit otázky k aktuálním tématům.

Sympozia se zúčastnilo více než 70 účastníků z vysokých škol a průmyslu. Třetí ročník se uskuteční v říjnu 2020 v čínském Kantonu.

Galerie


Sympozia se zúčastnili nejen odborníci, ale i studenti.

Nové technologie - výzkumné centrum

Michaela Gaea ČOLAKOVOVÁ

29. 10. 2019


Jak na výrobu a údržbu roušky

COVID-19 Spolupráce Veřejnost

Celouniverzitní

17. 03. 2020

Slovo rektora ke studentům

COVID-19 Studenti Univerzita

Celouniverzitní

01. 04. 2020

Změny konání dubnových akcí

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 03. 2020