Plzeň hostila druhý ročník mezinárodního sympozia k bezpečnosti dopravy

Konference Spolupráce Věda

Pozvání přijali přední odborníci na bezpečnost dopravy z USA, Německa, Francie, Nizozemí, Itálie, Polska, Indie a Číny.

Ve dnech 17. a 18. října organizovala Západočeská univerzita v Plzni společně s Tianjin University of Science and Technology a South China University of Science and Technology v plzeňském Parkhotelu druhý ročník mezinárodního sympozia o bezpečnosti dopravy International Symposium on Future Mobility Safety Science and Technology.

Sympozium zahájil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule, přítomné přivítal i zástupce kanceláře pro vědu a technologie čínského velvyslanectví Yunfan Zhang a úvodní slovo pronesl prorektor pro výzkum a vývoj ZČU Luděk Hynčík.

Pozvání do Plzně přijali přední odborníci na bezpečnost dopravy z USA, Německa, Francie, Nizozemí, Itálie, Polska, Indie a Číny, kteří ve svých vystoupeních shrnuli dosavadní stav, nastínili nové technologie a popsali očekávaný vývoj v oblasti bezpečnosti dopravy se zaměřením na výzvy autonomní mobility. Nedílnou součástí sympozia byla i sekce zaměřená na vzdělávání studentů a budoucích inženýrů, která byla přínosná i pro více než desítku vybraných studentů z partnerských technických středních škol v Plzni. Významnou částí akce byla i diskuse u kulatého stolu, kde měli všichni účastníci možnost položit otázky k aktuálním tématům.

Sympozia se zúčastnilo více než 70 účastníků z vysokých škol a průmyslu. Třetí ročník se uskuteční v říjnu 2020 v čínském Kantonu.

Galerie


Sympozia se zúčastnili nejen odborníci, ale i studenti.

Nové technologie - výzkumné centrum

Michaela Gaea ČOLAKOVOVÁ

29. 10. 2019


Výstava o plzeňské aviatice ukazuje kampus ZČU ještě jako letiště

Spolupráce Univerzita Výstava

Celouniverzitní

01. 07. 2020

Fakulta aplikovaných věd slaví 30. výročí založení

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

03. 07. 2020

Fakulta filozofická se připojila k Archeologickému létu

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

19. 06. 2020