Studentka Fakulty ekonomické prezentovala výsledky hodnocení festivalu Industry Open 2019

Festival Spolupráce Studenti

Návštěvníci festivalu vyplnili přes 800 dotazníků a jeho organizátoři se díky spolupráci se ZČU dozvěděli, odkud a proč lidé do Plzeňského kraje přijeli. S daty teď mohou pracovat při přípravě dalších akcí.

Festival Industry Open zpřístupnil návštěvníkům technické památky i firmy a výrobní závody po celém kraji, ale především v Plzni. O víkendu 14.–16. června 2019 nabídl na 21 místech přes 100 komentovaných prohlídek a role jeho hodnotitelky se v rámci tématu své bakalářské práce ujala studentka Fakulty ekonomické ZČU Lucie Novotná.

„Na industriální památky se přijelo odhadem podívat do Plzně a okolí 30 tisíc návštěvníků a bylo potřeba zjistit jejich spokojenost s celou akcí. Proto jsme rádi, že se této úlohy zhostila ZČU,“ říká o festivalu Industry Open 2019 Alena Fialová z organizace Plzeň-TURISMUS. V polovině října proběhla hodnoticí schůzka, na které byly představeny výsledky průzkumu a diskutovalo se také o plánech do budoucna.

„Celkem jsme získali 844 vyplněných dotazníků se zpětnou vazbou od návštěvníků festivalu, což považuji za velký úspěch,“ dodává koordinátor průzkumu Petr Janeček, vedoucí Centra cestovního ruchu při katedře marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické ZČU.  Dotazníky se sbíraly na 18 vybraných místech festivalu. V oblastech s největším náporem návštěvníků asistovaly tazatelky. „Dotazování v terénu pro mě bylo velkou zkušeností, i vzhledem k velmi teplému počasí, které v tu dobu panovalo,“ sděluje své zkušenosti s průzkumem Lucie Novotná, studentka oboru Management obchodních činností.

„Jsme moc rády, že nyní máme důkaz o tom, že festival dokáže nalákat nejen Plzeňany a obyvatele Plzeňského kraje, ale také návštěvníky z Prahy, Karlovarského a Středočeského kraje. Často jsou to rodiny s dětmi nebo partnerské dvojice se zájmem o poznání a zábavu při dnech otevřených dveří. Zajímavé také je, že se jedná o návštěvníky všech věkových kategorií, protože to nám dává možnost dlouhodobého rozvoje turistického produktu,“ pochvalují si spolupráci Zuzana Koubíková a Kristýna Štěpánová z organizace Plzeň-TURISMUS.

Budeme doufat, že další ročníky festivalu budou stejně úspěšné jako ten letošní a spolupráce na jeho hodnocení bude nadále pokračovat.

Galerie


Fakulta ekonomická

Ivana Kutáčová

31. 10. 2019


Už plánujeme, jak se potkáme a navštívíme, říká studentka o Erasmu, který přerušil koronavirus

COVID-19 Studenti Studium

Fakulta ekonomická

13. 05. 2020

Kniha Noční lov od studentky Sutnarky je ve finále soutěže Silent Book Contest

Studenti Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 05. 2020

Vědec, který působil na ZČU, bude mít v Plzni čestný hrob

Univerzita Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

20. 05. 2020