Na FAV se uskutečnila mezinárodní konference věnovaná budoucímu využití evropských dotací

Konference Spolupráce Veřejnost

V úterý 29. října se ve výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity uskutečnila první mezinárodní konference představitelů Evropské komise, státní správy, samosprávy ČR a odborníků zabývajících se problematikou integrovaných územních investic (ITI). Ty představují efektivní nástroj územního rozvoje vymezených oblastí a integrovaných řešení jejich vybraných problémů.

Hlavním podnětem pro setkání představitelů Evropské komise, národní i regionální úrovně ČR a odborníků v oblasti ITI bylo končící programové období 2014–2020. Cílem konference, pro níž byly vybrány prostory výzkumného centra NTIS a na jejíž organizaci se podílela pracoviště  ZČU, bylo také zhodnotit dosavadní přínos ITI – nástroje pro koordinovanou podporu rozvoje vymezeného území kolem velkých měst. Díky němu bylo například možné podporovat oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání, budovat nové stavby dopravní infrastruktury, rozvíjet oblasti sociálních služeb a udržitelně pečovat o životní prostředí.

V rámci konference se poprvé na takto široké úrovni řešila efektivita, fungování a praktické dopady na rozvoj metropolitních oblastí a aglomerací včetně vhledu a sdílení zkušeností ze zahraničí. Vše s cílem co nejkvalitněji nastavit potřeby území, jednotlivá témata a vymezení finančních prostředků pro příští programové období 2021+.

Jednou z klíčových záležitostí, kterou budou muset města České republiky v novém programovém období řešit, je míra spolufinancování. Podíl příspěvku Evropské unie se pravděpodobně sníží v řádu desítek procent. Právě tato otázka, stejně jako stanovení témat, pro která bude možné podporu čerpat – to bylo hlavní náplní dialogu uskutečněné mezinárodní konference.

„Velmi mě těší, že se na této úrovni setkáváme právě v Plzni, kde jsou prostředky využívány efektivně a pomáhají ke zkvalitnění služeb obyvatelům města a blízkého okolí. Právě zde, v budově výzkumného centra excelence NTIS, můžeme dobře vidět reálný rozvoj města směrem ke kvalitní dopravní obslužnosti, podpoře výzkumu a vývoje a zatraktivňování města pro mladé lidi, kteří si jej čím dál tím častěji volí za svůj domov,” uvedl primátor města Plzně Martin Baxa. Odkázal tak i na právě budovanou tramvajovou trať, která už zanedlouho spojí centrum Plzně s univerzitním kampusem. O ní i o investcích do rozvoje vědy se zmiňuje také konferenci věnovaná televizní reportáž.

Konferenci uspořádaly město Plzeň, jakožto nositel strategie ITI, a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. „Jsme velice rádi za tuto aktivitu, která vzešla z Plzně a ostatních statutárních měst jako nositelů strategií ITI, kteří ve spolupráci s MMR a jednotlivými operačními programy spolupracují na ukotvení nového programového období EU 2021 - 2027.  Podle návrhu Evropské komise má Česká republika věnovat integrovaným řešením ve městech v těchto letech minimálně 15 miliard korun z evropských fondů, ale naše velká města mají ještě větší ambice. V současnosti je příprava v plném proudu a setkávat se, sdílet zkušenosti a kvalitně nastavit další programové období jsou základním předpokladem pro efektivní čerpání, a tedy i rozvoj měst v České republice,“ uvedl Zděnek Semorád, náměstek ministryně pro místní rozvoj.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

31. 10. 2019


Spolek Plan4all s kořeny na ZČU se stal součástí celosvětového sdružení GEO

Spolupráce Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

02. 09. 2020

Další rok s BoostUpem

BoostUp Studenti Univerzita

Celouniverzitní

11. 09. 2020

Po prázdninách jsou opět připravené kurzy pro zaměstnance

Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 09. 2020