Na FAV se uskutečnila mezinárodní konference věnovaná budoucímu využití evropských dotací

Konference Spolupráce Veřejnost

V úterý 29. října se ve výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity uskutečnila první mezinárodní konference představitelů Evropské komise, státní správy, samosprávy ČR a odborníků zabývajících se problematikou integrovaných územních investic (ITI). Ty představují efektivní nástroj územního rozvoje vymezených oblastí a integrovaných řešení jejich vybraných problémů.

Hlavním podnětem pro setkání představitelů Evropské komise, národní i regionální úrovně ČR a odborníků v oblasti ITI bylo končící programové období 2014–2020. Cílem konference, pro níž byly vybrány prostory výzkumného centra NTIS a na jejíž organizaci se podílela pracoviště  ZČU, bylo také zhodnotit dosavadní přínos ITI – nástroje pro koordinovanou podporu rozvoje vymezeného území kolem velkých měst. Díky němu bylo například možné podporovat oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání, budovat nové stavby dopravní infrastruktury, rozvíjet oblasti sociálních služeb a udržitelně pečovat o životní prostředí.

V rámci konference se poprvé na takto široké úrovni řešila efektivita, fungování a praktické dopady na rozvoj metropolitních oblastí a aglomerací včetně vhledu a sdílení zkušeností ze zahraničí. Vše s cílem co nejkvalitněji nastavit potřeby území, jednotlivá témata a vymezení finančních prostředků pro příští programové období 2021+.

Jednou z klíčových záležitostí, kterou budou muset města České republiky v novém programovém období řešit, je míra spolufinancování. Podíl příspěvku Evropské unie se pravděpodobně sníží v řádu desítek procent. Právě tato otázka, stejně jako stanovení témat, pro která bude možné podporu čerpat – to bylo hlavní náplní dialogu uskutečněné mezinárodní konference.

„Velmi mě těší, že se na této úrovni setkáváme právě v Plzni, kde jsou prostředky využívány efektivně a pomáhají ke zkvalitnění služeb obyvatelům města a blízkého okolí. Právě zde, v budově výzkumného centra excelence NTIS, můžeme dobře vidět reálný rozvoj města směrem ke kvalitní dopravní obslužnosti, podpoře výzkumu a vývoje a zatraktivňování města pro mladé lidi, kteří si jej čím dál tím častěji volí za svůj domov,” uvedl primátor města Plzně Martin Baxa. Odkázal tak i na právě budovanou tramvajovou trať, která už zanedlouho spojí centrum Plzně s univerzitním kampusem. O ní i o investcích do rozvoje vědy se zmiňuje také konferenci věnovaná televizní reportáž.

Konferenci uspořádaly město Plzeň, jakožto nositel strategie ITI, a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. „Jsme velice rádi za tuto aktivitu, která vzešla z Plzně a ostatních statutárních měst jako nositelů strategií ITI, kteří ve spolupráci s MMR a jednotlivými operačními programy spolupracují na ukotvení nového programového období EU 2021 - 2027.  Podle návrhu Evropské komise má Česká republika věnovat integrovaným řešením ve městech v těchto letech minimálně 15 miliard korun z evropských fondů, ale naše velká města mají ještě větší ambice. V současnosti je příprava v plném proudu a setkávat se, sdílet zkušenosti a kvalitně nastavit další programové období jsou základním předpokladem pro efektivní čerpání, a tedy i rozvoj měst v České republice,“ uvedl Zděnek Semorád, náměstek ministryně pro místní rozvoj.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

31. 10. 2019


Mozaika výjimečných českých žen, to je projekt České hrdinky

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 05. 2020

Kniha Noční lov od studentky Sutnarky je ve finále soutěže Silent Book Contest

Studenti Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 05. 2020

Musíme uhájit povinnou školní docházku, říká rektor ZČU Miroslav Holeček

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

19. 05. 2020