Profesoři z vídeňské slavistiky navštívili ZČU

Přednáška Studenti Studium

Rusista Fedor B. Poliakov a bohemista profesor Stephan Michael Newerkla se setkali s vedením Fakulty pedagogické a také přednášeli studentům.

Od 21. do 23. října hostila Fakulta pedagogická rakouské návštěvníky. Rusista profesor Fedor B. Poliakov a bohemista profesor Stephan Michael Newerkla z vídeňské univerzity přijeli v rámci celouniverzitního projektu ESF, návštěvu organizovala katedra ruského jazyka.

Oba slavisté v Plzni jednali s děkanem fakulty Pavlem Mentlíkem o perspektivách spolupráce a diskutovali o aktuálních otázkách vysokoškolské přípravy slavistů, bohemistů a budoucích učitelů obecně a také o stavu rakouského a českého školství.

Při jednání u kulatého stolu se zástupci kateder ruského jazyka a českého jazyka a literatury profesoři podrobně představili profily svých pracovišť. Vídeňská slavistika je nejstarší slavistikou na světě, v současné době má asi 2000 studentů a v jednotlivých studijních programech je zastoupena naprostá většina slovanských jazyků. Odborně se zaměřuje především na výzkum v oblasti areálových jazykových kontaktů a významně rozvíjí tradici fungování Vídně coby prostředí pro efektivní setkávání představitelů různých národů historického prostoru Rakouska-Uherska. S kolegy z kateder Fakulty pedagogické ZČU hosté posoudili odborné průniky činnosti a také efektivitu struktury pregraduální přípravy studentů oborů shodného typu.

Pro studenty ruského jazyka si profesor Poliakov připravil přednášku Ruská kultura ve Vídni v první polovině 20. století, bohemistům přednášel profesor Newerkla na téma Areály jazykového a kulturního kontaktu ve střední Evropě a česko-rakouské styčné body.

Kromě toho oba profesoři navštívili Univerzitní knihovnu a Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. Dosavadní spolupráce Západočeské univerzity a vídeňské univerzity se odehrává především na bázi programu AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání pro podporu bilaterální spolupráce, a to prostřednictvím stipendií na akademické a studentské stáže a exkurze. A právě v rámci tohoto programu budou na Institut für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien 18. listopadu přednášet Michaela Pešková a  Andrej Artemov z katedry ruského jazyka Fakulty pedagogické.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

06. 11. 2019


Studenty i zaměstnance ZČU provede nestandardním semestrem speciální webová stránka

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

17. 09. 2020

Projektové centrum nabízí semináře pro zaměstnance i informace o projektech

Seminář Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

08. 09. 2020

Zimní semestr se blíží. Respektujte základní hodnoty, obrací se na studenty prorektorka

COVID-19 Studenti Studium

Celouniverzitní

04. 09. 2020