Profesoři z vídeňské slavistiky navštívili ZČU

Přednáška Studenti Studium

Rusista Fedor B. Poliakov a bohemista profesor Stephan Michael Newerkla se setkali s vedením Fakulty pedagogické a také přednášeli studentům.

Od 21. do 23. října hostila Fakulta pedagogická rakouské návštěvníky. Rusista profesor Fedor B. Poliakov a bohemista profesor Stephan Michael Newerkla z vídeňské univerzity přijeli v rámci celouniverzitního projektu ESF, návštěvu organizovala katedra ruského jazyka.

Oba slavisté v Plzni jednali s děkanem fakulty Pavlem Mentlíkem o perspektivách spolupráce a diskutovali o aktuálních otázkách vysokoškolské přípravy slavistů, bohemistů a budoucích učitelů obecně a také o stavu rakouského a českého školství.

Při jednání u kulatého stolu se zástupci kateder ruského jazyka a českého jazyka a literatury profesoři podrobně představili profily svých pracovišť. Vídeňská slavistika je nejstarší slavistikou na světě, v současné době má asi 2000 studentů a v jednotlivých studijních programech je zastoupena naprostá většina slovanských jazyků. Odborně se zaměřuje především na výzkum v oblasti areálových jazykových kontaktů a významně rozvíjí tradici fungování Vídně coby prostředí pro efektivní setkávání představitelů různých národů historického prostoru Rakouska-Uherska. S kolegy z kateder Fakulty pedagogické ZČU hosté posoudili odborné průniky činnosti a také efektivitu struktury pregraduální přípravy studentů oborů shodného typu.

Pro studenty ruského jazyka si profesor Poliakov připravil přednášku Ruská kultura ve Vídni v první polovině 20. století, bohemistům přednášel profesor Newerkla na téma Areály jazykového a kulturního kontaktu ve střední Evropě a česko-rakouské styčné body.

Kromě toho oba profesoři navštívili Univerzitní knihovnu a Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. Dosavadní spolupráce Západočeské univerzity a vídeňské univerzity se odehrává především na bázi programu AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání pro podporu bilaterální spolupráce, a to prostřednictvím stipendií na akademické a studentské stáže a exkurze. A právě v rámci tohoto programu budou na Institut für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien 18. listopadu přednášet Michaela Pešková a  Andrej Artemov z katedry ruského jazyka Fakulty pedagogické.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

06. 11. 2019


Start-ups around the world s Rodrigem de Alvarengou

BoostUp Studenti Univerzita

Celouniverzitní

28. 02. 2020

Studenty Fakulty elektrotechnické čeká odborná soutěž SVOČ 2020

Soutěž Studenti Věda

Fakulta elektrotechnická

14. 02. 2020

Svojí prací inspiruje Lucie Houdová i další dívky vydat se cestou vědy

Spolupráce Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

07. 02. 2020