Fakulta zdravotnických studií bude hostit výstavu 40 let FN Lochotín

Spolupráce Univerzita Výstava

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity dlouhodobě spolupracuje s Fakultní nemocnicí v Plzni, kde řada jejích studentů vykonává praxi a později nachází i uplatnění ve svém profesním životě. V rámci vzájemné spolupráce zve nyní na výstavu ohlížející se za uplynulými čtyřmi desetiletími nemocnice.


Výstava 40 let FN Lochotín odstartuje na Fakultě zdravotnických studií v Husově ulici 25. listopadu a potrvá až do 6. ledna 2020.

Výstava vznikla ke čtyřicátému výročí zahájení stavby Fakultní nemocnice na Lochotíně. K vidění budou unikátní návrhy ze sklonku šedesátých let, kdy se poprvé uvažovalo o výstavbě nemocnice, pozdější návrhy a generely z konce sedmdesátých let. Výstava reflektuje proces stavby, změny v původních záměrech architektů od počátku výstavby až do současnosti. Prostřednictvím plánů nahlíží i do budoucnosti, kdy vizualizace ukazují chystanou dostavbu dalších pavilonů.

„Fakultní nemocnice v Plzni je naším strategickým partnerem. Vítám příležitost umožnit nejen našim studentům se ohlédnout za léty minulými. Výstava je nejen zajímavá, ale svým způsobem také osobní, mimo jiného budou moci návštěvníci nahlédnout do zákulisí nemocnice v minulosti a současnosti, přečíst si vzpomínky několika lékařů, jejichž profesní život je s FN Lochotín spjat, a k vidění budou i ukázky z dobového tisku,“ přibližuje výstavu děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

13. 11. 2019


ZČU představila možnosti studia na veletrzích v Kazachstánu, Ázerbajdžánu, Číně a Ukrajině

Studenti Univerzita Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

22. 11. 2019

Od loňského dubna vybavila ZČU laboratoře a posluchárny za více než 142 milionů korun

Spolupráce Studium Univerzita

Celouniverzitní

05. 12. 2019

Čestné uznání Inženýrské akademie ČR míří do výzkumného centra NTIS

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

11. 12. 2019