Fakulta zdravotnických studií bude hostit výstavu 40 let FN Lochotín

Spolupráce Univerzita Výstava

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity dlouhodobě spolupracuje s Fakultní nemocnicí v Plzni, kde řada jejích studentů vykonává praxi a později nachází i uplatnění ve svém profesním životě. V rámci vzájemné spolupráce zve nyní na výstavu ohlížející se za uplynulými čtyřmi desetiletími nemocnice.


Výstava 40 let FN Lochotín odstartuje na Fakultě zdravotnických studií v Husově ulici 25. listopadu a potrvá až do 6. ledna 2020.

Výstava vznikla ke čtyřicátému výročí zahájení stavby Fakultní nemocnice na Lochotíně. K vidění budou unikátní návrhy ze sklonku šedesátých let, kdy se poprvé uvažovalo o výstavbě nemocnice, pozdější návrhy a generely z konce sedmdesátých let. Výstava reflektuje proces stavby, změny v původních záměrech architektů od počátku výstavby až do současnosti. Prostřednictvím plánů nahlíží i do budoucnosti, kdy vizualizace ukazují chystanou dostavbu dalších pavilonů.

„Fakultní nemocnice v Plzni je naším strategickým partnerem. Vítám příležitost umožnit nejen našim studentům se ohlédnout za léty minulými. Výstava je nejen zajímavá, ale svým způsobem také osobní, mimo jiného budou moci návštěvníci nahlédnout do zákulisí nemocnice v minulosti a současnosti, přečíst si vzpomínky několika lékařů, jejichž profesní život je s FN Lochotín spjat, a k vidění budou i ukázky z dobového tisku,“ přibližuje výstavu děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

13. 11. 2019


Vědci z katedry informatiky a výpočetní techniky vyvíjejí kvalitní systém na pomoc diabetikům

Spolupráce Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

09. 01. 2020

FEL se otevírá světu, přijala již 17 zahraničních Ph.D. studentů během jediného roku

Spolupráce Studium Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

20. 01. 2020

Výzkum elektrických pohonů spojí Fakultu elektrotechnickou s německým koncernem ZF

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta elektrotechnická

07. 01. 2020