ZČU ocenila vůdčí osobnosti studentských stávkových výborů z listopadu 1989

Tisková zpráva Univerzita

Ve středu 13. listopadu se ve Velkém sále Měšťanské besedy uskutečnilo Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), které se každoročně koná při příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii. Letos ZČU  při této nejvýznamnější události akademického roku jako připomenutí 30. výročí sametové revoluce ocenila devět lidí, kteří byli v listopadu 1989 aktivními členy stávkových výborů tehdejších plzeňských vysokých škol. Tradičně byli představeni noví docenti a profesoři ZČU. Pamětní medaile převzaly také osobnosti, které významně přispěly k rozvoji ZČU.

„Před třiceti lety jsme se po mnoha dlouhých letech mohli svobodně nadechnout. Jako když otevřete okno v nesnesitelně zadýchané místnosti, pocítili jsme blahodárný příliv svěžího, čerstvého vzduchu, který nazýváme tím krásným slovem – svoboda,“ řekl v úvodu Slavnostního zasedání Vědecké rady ZČU rektor Miroslav Holeček. „To, že k tomuto přechodu do svobodného světa přispěli studenti a vysoké školy, je více než symbolické. Svoboda je pro vysoké školy významnou hodnotou, o kterou pečují a chrání si ji. Velmi dobře totiž víme, že jen svobodné bádání může přinášet ty největší objevy a že vysokoškolské vzdělávání vtěsnané do osnov či striktních omezení by brzy přestalo plnit svou roli,“ uvedl rektor ZČU.

Při Slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU byli představeni noví profesoři a docenti a rektor Miroslav Holeček předal pamětní medaile 12 osobnostem, které přispěly k rozvoji ZČU. Dvě z těchto ocenění byla udělena in memoriam. ZČU také udělila jedno čestné uznání za mimořádné výkony v tvůrčí činnosti.

 Noví profesoři ZČU:

prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D. – jmenována profesorkou v oboru Strojní inženýrství na návrh Vědecké rady ZČU

prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. – jmenován profesorem v oboru Podniková ekonomika a management na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

Noví docenti ZČU:

jmenovaní na ZČU:

doc. Ing. Tomáš Glasberger, Ph.D. - v oboru Elektronika

doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D. - v oboru Mechanika

doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. - v oboru Strojní inženýrství

doc. Ing. Václav Kubec, Ph.D.  - v oboru Strojní inženýrství

doc. Ing. Jiří Martan, Ph.D. -  v oboru Strojní inženýrství

doc. Ing. Jan Řeboun, Ph.D. - v oboru Elektronika

jmenovaní na jiných vysokých školách (uvedeno v závorce):

doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. - v oboru Pedagogická psychologie (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. - v oboru Římské právo (Univerzita Karlova)

doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D. - v oboru Podniková ekonomika a management (Česká zemědělská univerzita v Praze)

doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. - v oboru Filozofie (Univerzita Karlova)

doc. PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D. - v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie (Česká zemědělská univerzita v Praze)

doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. - v oboru Podniková ekonomika a management (Technická univerzita v Liberci)

Pamětní medaile:

prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc. - za vynikající vědecké práce či objevy a uměleckou tvorbu (Nové technologie – výzkumné centrum)

prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.in memoriam, za vynikající vědecké práce či objevy a uměleckou tvorbu, za významnou pedagogickou činnost, a za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta aplikovaných věd ZČU)

prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc. - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta aplikovaných věd ZČU)

Ing. Alexandr Vladimirovič Šavlakovov - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc. - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta aplikovaných věd ZČU)

prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta aplikovaných věd ZČU)

doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta filozofická ZČU)

doc. Ing. Karel Zeman, CSc. - pamětní medaile za významnou pedagogickou činnost (Fakulta elektrotechnická ZČU)

doc. Ing. Josef Červený, CSc. - pamětní medaile za významnou pedagogickou činnost (Fakulta elektrotechnická ZČU)

doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. - za významnou pedagogickou činnost a dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta pedagogická ZČU)

doc. Ing. Jiří Pyšek, CSc. in memoriam, za významnou pedagogickou činnost a dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta pedagogická ZČU)

doc. Ing. Josef Průša, CSc. - za propagaci a popularizaci univerzity a významné společenské činy


Čestné uznání za mimořádné výkony v tvůrčí, umělecké a sportovní činnosti:

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. – Fakulta pedagogická ZČU

 

V souvislosti s 30. výročím listopadu 1989 předal rektor Miroslav Holeček pamětní medaile ZČU členům stávkových výborů někdejší Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE), Pedagogické fakulty (FPE) a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK).

Pamětní medaile za významné společenské činy, které vedly k obnovení svobody, demokracie a právního státu na území bývalého Československa, převzali:

Tomáš Jícha (VŠSE), investiční analytik

Po absolvování gymnázia v Plzni studoval aplikovanou kybernetiku na Vysoké škole strojní a elektrotechnické (VŠSE). V listopadu 89 se stal členem stávkového výboru studentů VŠSE a aktivně se podílel na rozbití komunistického režimu. Po revoluci odjel do zahraničí a začal se profesně věnovat investičnímu podnikání. Spolupracoval s rakouskou bankou Raiffeisen a postupně se stal vedoucím obchodního zastoupení Raiffeisen Real Treuhand reality v ČR. Stál u zrodu a řízení mnoha velkých investičních aktivit v celé České republice. V posledních letech podniká jako samostatný investiční analytik.

Ing. Vladimír Dvořák (VŠSE), manažer

Po absolvování Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích studoval v listopadu 1989 na elektrotechnické fakultě VŠSE v Plzni. Stal se členem stávkového výboru VŠSE a aktivně se podílel na destrukci nesvobodného komunistického režimu v Československu. V roce 1990 stál se svými spolužáky u zrodu velké česko-slovenské IT firmy AAC. V roce 2000 přešel do nadnárodních společností Compaq, Hewlett Packard a LogicaCMG, kde pracoval na manažerských pozicích ve vedení jejich zastoupení v České republice. Má zkušenosti podnikatelské jako akcionář i manažerské jako člen lokálního vedení nadnárodních IT společností.

MUDr. Jiří Podlipný, PhD. (LF UK), psychiatr

Po absolvování gymnázia v Karlových Varech studoval medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V roce 1989 stál u zrodu stávkového výboru na této fakultě. V průběhu listopadové revoluce spoluvytvářel nezávislý deník plzeňských vysokoškoláků s názvem Plzeňský student, jehož cílem bylo necenzurovaně informovat širokou veřejnost o dění v zemi. Od roku 1998 působí na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Plzeň a jako vysokoškolský pedagog na Lékařské fakultě UK v Plzni. Je autorem mnoha odborných textů v oboru psychiatrie. V roce 2002 se začal angažovat v komunální politice, byl zvolen radním Městského obvodu Plzeň 1.

Ing. Leoš Motl (VŠSE), počítačový grafik

Po absolvování gymnázia v Ústí nad Orlicí studoval strojírenskou technologii na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. V listopadu 89 se stal zakládajícím členem stávkového výboru studentů VŠSE v Plzni a aktivně přispěl k rozbití komunistického režimu. Po revoluci vstoupil do Akademického senátu VŠSE, na jehož konstituování se aktivně podílel. Po absolvování studia se začal profesně věnovat počítačové grafice a jejímu uplatnění v reklamě. Založil a vedl svojí vlastní firmu v tomto oboru.

Mgr. Lubomír Smatana (FPE), novinář

Studoval po ukončení Střední zemědělské školy v Chebu obor biologie–chemie na Pedagogické fakultě v Plzni. V listopadu 1989 zde začal organizovat stávku, což se po několika dnech podařilo navzdory střetům s tehdejším děkanem fakulty, který mu vyhrožoval vyloučením ze studia. Po revoluci se věnoval práci ve studentských organizacích, které spoluzakládal, a v akademickém senátu fakulty. Později se stal redaktorem Českého rozhlasu, kde pracuje na různých pozicích dodnes.

MUDr. ThMgr. Marcel Hájek, Ph.D. (LF UK), chirurg

Studoval po absolvování gymnázia v Plzni medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Již od prvního ročníku se zajímal o veřejné záležitosti a zapojil se do plzeňského disentu okolo evangelického faráře Jana Adalberta Tydlitáta, Vladimíra Líbala a dalších. Poté, co spolu s kolegou Vladimírem Zindrem zorganizoval petici studentů za zveřejnění plného znění prohlášení Charty 77 v Rudém právu, prošel několika výslechy na StB a kárným řízením na fakultě, kde ho od vyloučení ze studia zachránil lidský přístup tehdejšího děkana Františka Macků. Marcel Hájek se stal přirozeným lídrem studentského hnutí na lékařské fakultě a poté předsedou koordinačního stávkového výboru plzeňských vysokých škol. Po revoluci byl poslancem České národní rady a radním města Plzně. Pracoval na chirurgické klinice Fakultní nemocnice Plzeň a v letech 1998–2002 jako chirurg v jihoafrické Botswaně. Po návratu se stal vojákem z povolání a absolvoval několik vojenských misí v Iráku, Pákistánu a Afghánistánu. Nyní pracuje u Zdravotnické záchranné služby v Plzni a zároveň přednáší chirurgii a traumatologii na Fakultě zdravotnických studií. Dálkově vystudoval rovněž Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy.

Mgr. Martin Sichinger (FPE), spisovatel

Narodil se ve Vimperku, kde vystudoval gymnázium, a poté v Plzni absolvoval Pedagogickou fakultu. V listopadu 1989 byl jedním z nejaktivnějších studentských vůdců na Pedagogické fakultě, a to i díky kontaktům s některými členy nezávislých aktivit v Plzni. Společně se svými kolegy Ľubomírem Smatanou a Michalem Šamanem inicioval studentskou stávku na fakultě, kde byl ze strany děkana a většiny vedení vyvíjen tvrdý nátlak proti studentským protestům. Po absolutoriu začal pracovat jako učitel češtiny pro cizince v zahraničních firmách. Vydal řadu románů z historie a současnosti Šumavy, například Smrt Krále Šumavy, Duchové Šumavy, Cukrový klaun, získal Literární cenu Knižního klubu a dvě ceny Johanna Steinbrera za nejlepší romány roku. Je předsedou spolku Knihy über Grenze, který se zabývá česko-bavorskou kulturní spoluprací.

Mgr. Michal Šaman (FPE), terapeut

Po skončení Gymnázia v Ostrově studoval na Pedagogické fakultě v Plzni. Osudovou se mu stala účast v ostrovském literárním T-klubu, sledovaném StB. Po výslechu nesměl pokračovat ve studiu a neúspěšná odvolání k děkanovi fakulty zlomila teprve podpora karlovarského spisovatele Zdeňka Šmída. V listopadu 89 byl zvolen do čela stávkového výboru na Pedagogické fakultě. Po skončení revoluce stál u vzniku jejího akademického senátu a spolu s novým děkanem Jiřím Pyškem i u myšlenky vzniku ZČU. Před 17 lety se začal věnovat studiu starověkých duchovních a filozofických systémů, což postupně vedlo k tomu, že tyto znalosti začal postupně využívat v pomoci druhým. Od roku 2010 se profesionálně věnuje terapiím a poradenství, přednáškám a individuální výuce.

MUDr. Vladimír Zindr (LF UK), plicní lékař

Doktor Zindr studoval medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V roce 1989 stál u zrodu stávkového výboru a aktivně se zapojil do organizace studentského odporu proti komunistickému režimu. V r. 1991 úspěšně dokončil studium a začal pracovat v nemocnici v Karlových Varech, kde absolvoval atestaci v oboru vnitřního lékařství a pneumologie. Od února 2004 provozuje soukromou pneumologickou praxi v Karlových Varech. V rámci pneumologické společnosti se angažoval ve výborech pro funkční diagnostiku a pro nemoci spojené s bronchiální obstrukcí. V těchto specializacích se zabývá klinickým výzkumem.

Na Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU navázala v 16 hodin v kinosále Měšťanské besedy diskuse s aktivními účastníky listopadu 1989 Jiřím Podlipným, Marcelem Hájkem, Vladimírem Dvořákem a Lubomírem Smatanou a projekce dokumentárního filmu Miroslava Antona a Jana Loučíma Listopad 1989 v Plzni.

Konání Slavnostního zasedání Vědecké rady ZČU podpořilo město Plzeň.


Galerie


nová profesorka ZČU Václava Lašová

emeritní rektor a garant Univerzity třetího věku ZČU Josef Průša

emeritní proděkan FAV Jiří Šafařík

novinář Lubomír Smatana

Celouniverzitní

Šárka Stará

14. 11. 2019


Osiřelé počítače ZČU nezahálí. Pomáhají hledat lék na COVID-19

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

19. 03. 2020

Studenti Fakulty zdravotnických studií posílili nelékařský personál a zásobili rouškami záchranáře

COVID-19 Studenti Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

25. 03. 2020

Slovo rektora ke studentům

COVID-19 Studenti Univerzita

Celouniverzitní

03. 04. 2020