ZČU ocenila vůdčí osobnosti studentských stávkových výborů z listopadu 1989

Tisková zpráva Univerzita

Ve středu 13. listopadu se ve Velkém sále Měšťanské besedy uskutečnilo Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), které se každoročně koná při příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii. Letos ZČU  při této nejvýznamnější události akademického roku jako připomenutí 30. výročí sametové revoluce ocenila devět lidí, kteří byli v listopadu 1989 aktivními členy stávkových výborů tehdejších plzeňských vysokých škol. Tradičně byli představeni noví docenti a profesoři ZČU. Pamětní medaile převzaly také osobnosti, které významně přispěly k rozvoji ZČU.

„Před třiceti lety jsme se po mnoha dlouhých letech mohli svobodně nadechnout. Jako když otevřete okno v nesnesitelně zadýchané místnosti, pocítili jsme blahodárný příliv svěžího, čerstvého vzduchu, který nazýváme tím krásným slovem – svoboda,“ řekl v úvodu Slavnostního zasedání Vědecké rady ZČU rektor Miroslav Holeček. „To, že k tomuto přechodu do svobodného světa přispěli studenti a vysoké školy, je více než symbolické. Svoboda je pro vysoké školy významnou hodnotou, o kterou pečují a chrání si ji. Velmi dobře totiž víme, že jen svobodné bádání může přinášet ty největší objevy a že vysokoškolské vzdělávání vtěsnané do osnov či striktních omezení by brzy přestalo plnit svou roli,“ uvedl rektor ZČU.

Při Slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU byli představeni noví profesoři a docenti a rektor Miroslav Holeček předal pamětní medaile 12 osobnostem, které přispěly k rozvoji ZČU. Dvě z těchto ocenění byla udělena in memoriam. ZČU také udělila jedno čestné uznání za mimořádné výkony v tvůrčí činnosti.

 Noví profesoři ZČU:

prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D. – jmenována profesorkou v oboru Strojní inženýrství na návrh Vědecké rady ZČU

prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. – jmenován profesorem v oboru Podniková ekonomika a management na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

Noví docenti ZČU:

jmenovaní na ZČU:

doc. Ing. Tomáš Glasberger, Ph.D. - v oboru Elektronika

doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D. - v oboru Mechanika

doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. - v oboru Strojní inženýrství

doc. Ing. Václav Kubec, Ph.D.  - v oboru Strojní inženýrství

doc. Ing. Jiří Martan, Ph.D. -  v oboru Strojní inženýrství

doc. Ing. Jan Řeboun, Ph.D. - v oboru Elektronika

jmenovaní na jiných vysokých školách (uvedeno v závorce):

doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. - v oboru Pedagogická psychologie (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. - v oboru Římské právo (Univerzita Karlova)

doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D. - v oboru Podniková ekonomika a management (Česká zemědělská univerzita v Praze)

doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. - v oboru Filozofie (Univerzita Karlova)

doc. PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D. - v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie (Česká zemědělská univerzita v Praze)

doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. - v oboru Podniková ekonomika a management (Technická univerzita v Liberci)

Pamětní medaile:

prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc. - za vynikající vědecké práce či objevy a uměleckou tvorbu (Nové technologie – výzkumné centrum)

prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.in memoriam, za vynikající vědecké práce či objevy a uměleckou tvorbu, za významnou pedagogickou činnost, a za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta aplikovaných věd ZČU)

prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc. - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta aplikovaných věd ZČU)

Ing. Alexandr Vladimirovič Šavlakovov - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc. - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta aplikovaných věd ZČU)

prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta aplikovaných věd ZČU)

doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta filozofická ZČU)

doc. Ing. Karel Zeman, CSc. - pamětní medaile za významnou pedagogickou činnost (Fakulta elektrotechnická ZČU)

doc. Ing. Josef Červený, CSc. - pamětní medaile za významnou pedagogickou činnost (Fakulta elektrotechnická ZČU)

doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. - za významnou pedagogickou činnost a dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta pedagogická ZČU)

doc. Ing. Jiří Pyšek, CSc. in memoriam, za významnou pedagogickou činnost a dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta pedagogická ZČU)

doc. Ing. Josef Průša, CSc. - za propagaci a popularizaci univerzity a významné společenské činy


Čestné uznání za mimořádné výkony v tvůrčí, umělecké a sportovní činnosti:

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. – Fakulta pedagogická ZČU

 

V souvislosti s 30. výročím listopadu 1989 předal rektor Miroslav Holeček pamětní medaile ZČU členům stávkových výborů někdejší Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE), Pedagogické fakulty (FPE) a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK).

Pamětní medaile za významné společenské činy, které vedly k obnovení svobody, demokracie a právního státu na území bývalého Československa, převzali:

Tomáš Jícha (VŠSE), investiční analytik

Po absolvování gymnázia v Plzni studoval aplikovanou kybernetiku na Vysoké škole strojní a elektrotechnické (VŠSE). V listopadu 89 se stal členem stávkového výboru studentů VŠSE a aktivně se podílel na rozbití komunistického režimu. Po revoluci odjel do zahraničí a začal se profesně věnovat investičnímu podnikání. Spolupracoval s rakouskou bankou Raiffeisen a postupně se stal vedoucím obchodního zastoupení Raiffeisen Real Treuhand reality v ČR. Stál u zrodu a řízení mnoha velkých investičních aktivit v celé České republice. V posledních letech podniká jako samostatný investiční analytik.

Ing. Vladimír Dvořák (VŠSE), manažer

Po absolvování Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích studoval v listopadu 1989 na elektrotechnické fakultě VŠSE v Plzni. Stal se členem stávkového výboru VŠSE a aktivně se podílel na destrukci nesvobodného komunistického režimu v Československu. V roce 1990 stál se svými spolužáky u zrodu velké česko-slovenské IT firmy AAC. V roce 2000 přešel do nadnárodních společností Compaq, Hewlett Packard a LogicaCMG, kde pracoval na manažerských pozicích ve vedení jejich zastoupení v České republice. Má zkušenosti podnikatelské jako akcionář i manažerské jako člen lokálního vedení nadnárodních IT společností.

MUDr. Jiří Podlipný, PhD. (LF UK), psychiatr

Po absolvování gymnázia v Karlových Varech studoval medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V roce 1989 stál u zrodu stávkového výboru na této fakultě. V průběhu listopadové revoluce spoluvytvářel nezávislý deník plzeňských vysokoškoláků s názvem Plzeňský student, jehož cílem bylo necenzurovaně informovat širokou veřejnost o dění v zemi. Od roku 1998 působí na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Plzeň a jako vysokoškolský pedagog na Lékařské fakultě UK v Plzni. Je autorem mnoha odborných textů v oboru psychiatrie. V roce 2002 se začal angažovat v komunální politice, byl zvolen radním Městského obvodu Plzeň 1.

Ing. Leoš Motl (VŠSE), počítačový grafik

Po absolvování gymnázia v Ústí nad Orlicí studoval strojírenskou technologii na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. V listopadu 89 se stal zakládajícím členem stávkového výboru studentů VŠSE v Plzni a aktivně přispěl k rozbití komunistického režimu. Po revoluci vstoupil do Akademického senátu VŠSE, na jehož konstituování se aktivně podílel. Po absolvování studia se začal profesně věnovat počítačové grafice a jejímu uplatnění v reklamě. Založil a vedl svojí vlastní firmu v tomto oboru.

Mgr. Lubomír Smatana (FPE), novinář

Studoval po ukončení Střední zemědělské školy v Chebu obor biologie–chemie na Pedagogické fakultě v Plzni. V listopadu 1989 zde začal organizovat stávku, což se po několika dnech podařilo navzdory střetům s tehdejším děkanem fakulty, který mu vyhrožoval vyloučením ze studia. Po revoluci se věnoval práci ve studentských organizacích, které spoluzakládal, a v akademickém senátu fakulty. Později se stal redaktorem Českého rozhlasu, kde pracuje na různých pozicích dodnes.

MUDr. ThMgr. Marcel Hájek, Ph.D. (LF UK), chirurg

Studoval po absolvování gymnázia v Plzni medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Již od prvního ročníku se zajímal o veřejné záležitosti a zapojil se do plzeňského disentu okolo evangelického faráře Jana Adalberta Tydlitáta, Vladimíra Líbala a dalších. Poté, co spolu s kolegou Vladimírem Zindrem zorganizoval petici studentů za zveřejnění plného znění prohlášení Charty 77 v Rudém právu, prošel několika výslechy na StB a kárným řízením na fakultě, kde ho od vyloučení ze studia zachránil lidský přístup tehdejšího děkana Františka Macků. Marcel Hájek se stal přirozeným lídrem studentského hnutí na lékařské fakultě a poté předsedou koordinačního stávkového výboru plzeňských vysokých škol. Po revoluci byl poslancem České národní rady a radním města Plzně. Pracoval na chirurgické klinice Fakultní nemocnice Plzeň a v letech 1998–2002 jako chirurg v jihoafrické Botswaně. Po návratu se stal vojákem z povolání a absolvoval několik vojenských misí v Iráku, Pákistánu a Afghánistánu. Nyní pracuje u Zdravotnické záchranné služby v Plzni a zároveň přednáší chirurgii a traumatologii na Fakultě zdravotnických studií. Dálkově vystudoval rovněž Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy.

Mgr. Martin Sichinger (FPE), spisovatel

Narodil se ve Vimperku, kde vystudoval gymnázium, a poté v Plzni absolvoval Pedagogickou fakultu. V listopadu 1989 byl jedním z nejaktivnějších studentských vůdců na Pedagogické fakultě, a to i díky kontaktům s některými členy nezávislých aktivit v Plzni. Společně se svými kolegy Ľubomírem Smatanou a Michalem Šamanem inicioval studentskou stávku na fakultě, kde byl ze strany děkana a většiny vedení vyvíjen tvrdý nátlak proti studentským protestům. Po absolutoriu začal pracovat jako učitel češtiny pro cizince v zahraničních firmách. Vydal řadu románů z historie a současnosti Šumavy, například Smrt Krále Šumavy, Duchové Šumavy, Cukrový klaun, získal Literární cenu Knižního klubu a dvě ceny Johanna Steinbrera za nejlepší romány roku. Je předsedou spolku Knihy über Grenze, který se zabývá česko-bavorskou kulturní spoluprací.

Mgr. Michal Šaman (FPE), terapeut

Po skončení Gymnázia v Ostrově studoval na Pedagogické fakultě v Plzni. Osudovou se mu stala účast v ostrovském literárním T-klubu, sledovaném StB. Po výslechu nesměl pokračovat ve studiu a neúspěšná odvolání k děkanovi fakulty zlomila teprve podpora karlovarského spisovatele Zdeňka Šmída. V listopadu 89 byl zvolen do čela stávkového výboru na Pedagogické fakultě. Po skončení revoluce stál u vzniku jejího akademického senátu a spolu s novým děkanem Jiřím Pyškem i u myšlenky vzniku ZČU. Před 17 lety se začal věnovat studiu starověkých duchovních a filozofických systémů, což postupně vedlo k tomu, že tyto znalosti začal postupně využívat v pomoci druhým. Od roku 2010 se profesionálně věnuje terapiím a poradenství, přednáškám a individuální výuce.

MUDr. Vladimír Zindr (LF UK), plicní lékař

Doktor Zindr studoval medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V roce 1989 stál u zrodu stávkového výboru a aktivně se zapojil do organizace studentského odporu proti komunistickému režimu. V r. 1991 úspěšně dokončil studium a začal pracovat v nemocnici v Karlových Varech, kde absolvoval atestaci v oboru vnitřního lékařství a pneumologie. Od února 2004 provozuje soukromou pneumologickou praxi v Karlových Varech. V rámci pneumologické společnosti se angažoval ve výborech pro funkční diagnostiku a pro nemoci spojené s bronchiální obstrukcí. V těchto specializacích se zabývá klinickým výzkumem.

Na Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU navázala v 16 hodin v kinosále Měšťanské besedy diskuse s aktivními účastníky listopadu 1989 Jiřím Podlipným, Marcelem Hájkem, Vladimírem Dvořákem a Lubomírem Smatanou a projekce dokumentárního filmu Miroslava Antona a Jana Loučíma Listopad 1989 v Plzni.

Konání Slavnostního zasedání Vědecké rady ZČU podpořilo město Plzeň.


Galerie


nová profesorka ZČU Václava Lašová

emeritní rektor a garant Univerzity třetího věku ZČU Josef Průša

emeritní proděkan FAV Jiří Šafařík

novinář Lubomír Smatana

Celouniverzitní

Šárka Stará

14. 11. 2019


Plzeň uctila památku válečných hrdinů

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 05. 2021

Děkan Fakulty pedagogické ocenil mimořádné počiny ve výuce a výzkumu

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

28. 04. 2021

Děkan FEL přednášel na jedné z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí

Přednáška Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

07. 05. 2021