Odborníci z Fakulty aplikovaných věd se podílejí na softwaru pro automatické generování zpráv

Spolupráce Úspěchy Věda

Pod zprávami z Burzy cenných papírů Praha je od listopadu podepsaná umělá inteligence. Software, který burzovní zprávy během dne generuje, vznikl díky spolupráci odborníků z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK), Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity (ZČU), Českého vysokého učení technického (ČVUT) a České tiskové kanceláře (ČTK). Systém se nyní testuje v praxi.

"Námi vyvíjené algoritmy jsou nyní schopny vygenerovat bez zásahu novinářů sedm základních zpráv, včetně headlinů a titulků, a to během jedné jediné vteřiny. Rozsah zprávy přitom odpovídá standardním zpravodajským textům publikovaným ČTK každý všední den po uzavření burzy," vysvětluje Václav Moravec z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, který je vedoucím výzkumného týmu.

Podle Jakuba Sida z evropského centra excelence NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU patřilo k největším úskalím detailní pochopení novinářských rutin a jejich odchylek u burzovních zpráv.  "Museli jsme proto přesněji formalizovat přístupy a rozhodování novinářů. Prováděli jsme statistické analýzy historických dat ČTK a na jejich základě jsme vytvořili šablonový systém, který automaticky generuje zprávy, jež se mají co nejvíce přiblížit výstupům žurnalistů. Aktuálně experimentujeme s univerzálnějšími a plně automatickými metodami, které budou přenositelnější mezi tematickými doménami, jakými jsou počasí či sport," dodává Sido.

Kromě Jakuba Sida z výzkumného centra NTIS jsou do projektu Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence zapojeni také odborníci z katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Miloslav Konopík a Kamil Ekštein.

Systém má výrazně zrychlit publikování rutinních zpravodajských textů a umožnit novinářům tvorbu obsahů s vyšší přidanou hodnotou. S testováním začíná ČTK a redakce zpravodajství České televize. Výsledkem bude srovnání, s jakou rychlostí a přesností aplikace text tvoří a ověřuje, a následně zhodnocení vlivu na novinářskou práci v budoucnosti.

Projekt proměn novinářské etiky s nástupem prvků umělé inteligence do zpravodajství iniciovala Fakulta sociálních věd, která přizvala odborníky na umělou inteligenci ze Západočeské univerzity a ČVUT. Garantem, který výzkum využije v praxi, je Česká tisková kancelář. Projekt vznikl v rámci 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury České republiky.

(Zdroj: ČTK)

Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

15. 11. 2019


Pavel Mentlík byl inaugurován děkanem Fakulty pedagogické

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

12. 02. 2020

Fakulta zdravotnických studií pokračuje v úspěšné spolupráci s Bavorským červeným křížem

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

27. 02. 2020

Studenti a studentky se setkali s významnými zaměstnavateli regionu

Další vzdělávání Studenti Univerzita

Celouniverzitní

28. 02. 2020