Odborníci z Fakulty aplikovaných věd se podílejí na softwaru pro automatické generování zpráv

Spolupráce Úspěchy Věda

Pod zprávami z Burzy cenných papírů Praha je od listopadu podepsaná umělá inteligence. Software, který burzovní zprávy během dne generuje, vznikl díky spolupráci odborníků z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK), Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity (ZČU), Českého vysokého učení technického (ČVUT) a České tiskové kanceláře (ČTK). Systém se nyní testuje v praxi.

"Námi vyvíjené algoritmy jsou nyní schopny vygenerovat bez zásahu novinářů sedm základních zpráv, včetně headlinů a titulků, a to během jedné jediné vteřiny. Rozsah zprávy přitom odpovídá standardním zpravodajským textům publikovaným ČTK každý všední den po uzavření burzy," vysvětluje Václav Moravec z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, který je vedoucím výzkumného týmu.

Podle Jakuba Sida z evropského centra excelence NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU patřilo k největším úskalím detailní pochopení novinářských rutin a jejich odchylek u burzovních zpráv.  "Museli jsme proto přesněji formalizovat přístupy a rozhodování novinářů. Prováděli jsme statistické analýzy historických dat ČTK a na jejich základě jsme vytvořili šablonový systém, který automaticky generuje zprávy, jež se mají co nejvíce přiblížit výstupům žurnalistů. Aktuálně experimentujeme s univerzálnějšími a plně automatickými metodami, které budou přenositelnější mezi tematickými doménami, jakými jsou počasí či sport," dodává Sido.

Kromě Jakuba Sida z výzkumného centra NTIS jsou do projektu Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence zapojeni také odborníci z katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Miloslav Konopík a Kamil Ekštein.

Systém má výrazně zrychlit publikování rutinních zpravodajských textů a umožnit novinářům tvorbu obsahů s vyšší přidanou hodnotou. S testováním začíná ČTK a redakce zpravodajství České televize. Výsledkem bude srovnání, s jakou rychlostí a přesností aplikace text tvoří a ověřuje, a následně zhodnocení vlivu na novinářskou práci v budoucnosti.

Projekt proměn novinářské etiky s nástupem prvků umělé inteligence do zpravodajství iniciovala Fakulta sociálních věd, která přizvala odborníky na umělou inteligenci ze Západočeské univerzity a ČVUT. Garantem, který výzkum využije v praxi, je Česká tisková kancelář. Projekt vznikl v rámci 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury České republiky.

(Zdroj: ČTK)

Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

15. 11. 2019


Přání rektora do roku 2021

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

23. 12. 2020

Desatero správného psaní (2, 3)

Etika Studenti Studium

Celouniverzitní

21. 12. 2020

Vyšel časopis ZČU&budoucnost

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

06. 01. 2021