Industriální turismus v Linci. Studenti Fakulty ekonomické zhlédli rakouské úspěchy

Seminar Students Study

Studenti se podíleli na přípravě a zajištění hladkého chodu exkurze. Mohli na vlastní oči vidět a na vlastní kůži zažít, jaké to je, být návštěvníkem Lince a blízkého okolí, a své zkušenosti zúročí při studiu.

Studenti a studentky Fakulty ekonomické se 14. a 15. listopadu vydali na odbornou studijní cestu, která doplňovala výuku předmětů Geografie cestovního ruchu a Průvodce cestovního ruchu, vyučovaných na katedře marketingu, obchodu a služeb. Cílem cesty byl rakouský Linec, město, které bylo v roce 2009 Evropským hlavním městem kultury. Plzni tento titul připadl v roce 2015, a proto mohli účastníci exkurze vnímat jeho dopady a vliv na rozvoj cestovního ruchu a udělat si srovnání.

Celkem 37 studentek a studentů z Plzně a Chebu se v Linci seznámilo s expozicí návštěvnického centra ocelárny Voestalpine Stahlwelt, kde poznali společnost a její historii, postup výroby oceli i finální produkci. Následovala exkurze přímo do výroby, kde se taví ocel v obrovské vysoké peci a z tekuté oceli odlévají jednotlivé komponenty, které se dále válcují na plechové pláty o tloušťce několika milimetrů. „Měli jsme obrovské štěstí, že nám provoz nabídl možnost podívat se na všechny části produkce oceli, od tavení až po expedici konečnému zákazníkovi. Jednotlivé části obřího průmyslového areálu nám zcela otevíraly dveře a zvaly k návštěvě. Byl to obrovský zážitek,“ konstatuje Michaela Karpíšková, studentka oboru Management obchodních činností.

Ars Electra Center

Po krátkém seznámení s centrem města následovala cesta do expozic interaktivního a vzdělávacího centra Ars Electra Center, kde čekala projekce v DeepSpace 8K, unikátní projekční komoře s nejnovější technologií projekce ve 2D a 3D prostoru. Poté studenty čekala prohlídka jednotlivých pater muzea budoucnosti s řadou interaktivních exponátů spojených s uměním, technologiemi a inovacemi budoucnosti. „Tato prohlídka byla naprosto dokonalá. Viděli jsme, jak lze převést, zaznamenat a uchovávat zvuková díla, jak lze různé věci interpretovat a mohli jsme si vše také vyzkoušet,“ konstatuje Matěj Cverčko, student z chebské části fakulty.

Účastníci exkurze se pak ubytovali, odpočinuli si a vydali se za kulturou nočního města. Část skupiny navštívila divadelní představení Sestry v akci v jednom z největších a nejmodernějších divadel v Evropě Musiktheater, zbytek skupiny absolvoval prohlídku historického centra města, již za svitu vánoční výzdoby města. „Divadelní představení naprosto překonalo moje očekávání. Výkony herců byly tak fascinující, že mi ani nevadilo, že to bylo celé v němčině. Navíc moderní architektura divadla je také velmi hezká. Představení bylo fascinující a odnáším si skvělý zážitek,“ pochvaluje si Kateřina Nováková, studentka oboru Management obchodních činností.

Paneum

Druhý den ráno se expedice vydala jižně z Lince do oblasti Astenu, do komory zázraků chleba, takzvaného Panea, jež mapuje historii a současnost výroby chleba. Ředitel Christoph Heine jim představil světově úspěšnou firma Backaldrin, její historii a filozofii a hlavně smysl Panea a jeho budoucnost. „Myslím si, že studenti dostali dokonalou přednášku o strategickém řízení značky, aniž by si uvědomovali, že tomu tak je. Navíc jsem byl mile překvapen, že je to všechny zajímalo, a během přednášky a prohlídky kladli dotazy a diskutovali o firmě a jejích krocích,“ říká Petr Štumpf, vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb.

Posledním bodem programu byla zastávka v nejstarším městě Rakouska Enns, které vloni hostilo zemskou výstavu a kde vzniklo unikátní muzeum římských artefaktů z dob, kdy město bylo římskou osadou. Ředitelem muzea Reinhardt Harreither studenty seznámil s expozicí a významem Ennsu v obranném systému římské říše a při besedě je upozornil, že Enns se má stát spolu s dalšími městy obranné linie součástí zápisu na seznam památek UNESCO. Také vysvětlil smysl pořádání Zemských výstav. Dita Pokorná, studentka předmětu Průvodce cestovního ruchu, k tomu říká: „Je fascinující, jak i nedaleko našeho domova můžeme najít ojedinělé a velmi staré antické pamětihodnosti takového rozměru. Také je velmi zajímavé, jak rakouská města z hlediska marketingu správně řídí svůj komunální rozvoj, na rozdíl od těch českých, a dokáží si tohoto potenciálu vážit.“

Vidět a zažít

Exkurze byla součástí výuky předmětů souvisejících s cestovním ruchem, vyučovaných na katedře marketingu, obchodu a služeb. „Jsem velice rád, že díky podpoře projektu ESF, Fakulty ekonomické, kolegů z katedry a vybraných studentů se podařilo exkurzi realizovat, protože se domnívám, že je to opravdu velmi vhodný doplněk výuky, a navíc ojedinělá šance pro studenty, vidět úspěšné příklady turismu v praxi,“ konstatuje Petr Janeček, organizátor exkurze. „Za agenturu Oberösterreich jsem od srdce ráda, že jsem mohla v Linci přivítat studenty ze Západočeské univerzity a pomoci s exkurzí. Studenti na mě působili velmi zaujatým dojmem pro věc a velmi si cením jejich nadšení a disciplíny, kterou po celou dobu měli. Myslím, že jsme prožili dva nádherné dny a viděli mnoho zajímavého. Budu se těšit na další setkání!“ dodává Jitka Zikmundová, ředitelka agentury pro východní trhy.

Studenti se podíleli na přípravě a zajištění hladkého chodu exkurze. Vyzkoušeli si provádět, podávat odborný výklad, práci s mikrofonem, ale také připravovali marketingové materiály pro exkurzi. Na vlastní oči mohli vidět a na vlastní kůži zažít, jaké to je, být návštěvníkem Lince a blízkého okolí a užívat si ojedinělých příležitostí pro turismus, které se v Horním Rakousku nabízejí. Podle ohlasů na exkurzi to vypadá, že jsme uspěli, a doufáme, že tato studijní cesta nebude poslední a odborné exkurze budou i nadále součástí výuky na katedře marketingu, obchodu a služeb.

Gallery


Faculty of Economics

Petr Janeček

20. 11. 2019


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021