Studenti Západočeské univerzity slavili 17. listopad

Beseda Univerzita Veřejnost

Vystoupení studentů filozofie v Plzeňské kavárně poblíž Anglického nábřeží, slampoetry na náměstí Republiky a odpolední program v budově Fakulty pedagogické (FPE) na Klatovské třídě – i tak se přímo v den státního svátku studenti Západočeské univerzity zapojili do oslav 30. výročí sametové revoluce.

V Plzeňské kavárně, speciálně vytvořené v prostoru pod Komerční bankou, vystoupili s krátkými přednáškami studenti filozofie Sergej Kish a Jan Novák. Zahrály tu skupiny Damareto jazz band a Nothing in Common.

V jihozápadním rohu náměstí Republiky vzniklo ve spolupráci města se společností Post Bellum řečniště nazvané Hyde Park Post Bellum, kde byl odpoledne vymezen prostor i pro Fakultu pedagogickou, jejíž studenti před třiceti lety, podobně jako jejich kolegové na Lékařské fakultě UK a Vysoké škole strojní a elektrotechnické, zformovali studentský stávkový výbor a jednoznačně se postavili proti totalitnímu režimu. Dnešní děkan fakulty Pavel Mentlík kromě jiného pozval veřejnost do budovy na Klatovské třídě, kde studenti ze studentské organizace Otevřeno připravili program věnovaný 17. listopadu.

„Studenti a lidé v Plzni a dalších, třeba i menších městech museli projevit velkou míru odvahy. O dění v Praze měli zpočátku velmi málo informací a těžko mohli odhadnout, jak se situace bude vyvíjet,“ řekl rektor Miroslav Holeček, který připomněl význam zapojení studentů do protestních akcí.

Vystoupil také student Fakulty pedagogické Michal Kubala. Ve svém slampoetry na téma Svoboda se nechal inspirovat nápisy a dobovými fotografiemi, jimiž byla polepená dřevěná hradba tvořící na plzeňském náměstí kulisy pro ohlédnutí do doby zlomových událostí v listopadu 1989.

Svoboda ve všech pádech, tak by mohl znít podtitul nedělní akce Studentský 17. listopad, který připravili studenti Fakulty pedagogické z organizace Otevřeno v budově na Klatovské třídě. V úvodu pozdravil účastníky rektor Miroslav Holeček, který připojil vzpomínku na to, jak prožíval listopad 1989.

Jak se odehrály listopadové události v Plzni, shrnul ve svém referátu student Jiří Jindra. Do doby před třiceti lety se všichni účastníci setkání mohli vrátit i písní Karla Kryla Morituri te salutant v podání studentů katedry hudební a výtvarné kultury FPE. Pak už se hovořilo o tom, jak to tehdy vlastně bylo. Své vzpomínky a zážitky přiblížili tehdejší členové studentského stávkového výboru Michal Šaman a Lubomír Smatana, student a současný vyučující na katedře historie FPE Miroslav Breitfelder, Václav Holeček z katedry psychologie FPE a Antonín Veverka z Centra biologie, geověd a envigogiky FPE, který v listopadu 1989 jako první z pedagogů podpořil stávkující studenty a zakládal Akademické fórum, jakousi součást Občanského fóra na akademické půdě. Setkání se zúčastnili ale i další tehdejší studenti a studentky, kteří tvořili stávkový výbor fakulty. Moderování besedy se ujal děkan FPE Pavel Mentlík, který pro tuto příležitost vyměnil sako za džínovou budnu - oděv, který, jak řekl, má s dobou kolem listopadu 89 spojený.

Řeč byla nejen o přelomových momentech, ale i o tom, jak reálně stávkový výbor fungoval. „Bylo úžasné, jak nás lidé podporovali, na fakultu chodily třeba maminky a babičky a nechávaly nám tam buchty a různé jiné jídlo. Taky nám lidé přinesli třeba peníze, za které jsme pak nakoupili benzín, abychom mohli rozvážet letáky nebo časopis Plzeňský student,“ přiblížil novinář Lubomír Smatana. Řeč byla i o jeho střetu s tehdejším děkanem Vladimírem Brichtou, který stál tvrdě proti studentům a jejich požadavkům, jejichž součástí bylo třeba to, aby se na fakultu vrátili kantoři, kteří museli po roce 1968 odejít.

O svobodě byla řeč i z hlediska současného. Podobně jako na náměstí Republiky vytvořil přímo na místě novou báseň o svobodě student a slamer Michal Kubala. Po něm se tématu ujali studenti Gymnázia Luďka Pika, každý podle toho, jak k němu pojem svoboda promlouvá. Demokracie na školách pak byla tématem příspěvku Mikuláše Misterky ze Středoškolské unie. 

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

18. 11. 2019