Fakulta zdravotnických studií ZČU má simulační centrum s unikátními přístroji

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta zdravotnických studií (FZS) Západočeské univerzity v Plzni disponuje moderním simulačním centrem - speciální učebnou vybavenou simulátorem sanitního vozu, který je téměř věrnou kopií skutečné sanitky, a špičkovým skiagrafickým přístrojem pro zobrazení tělesných tkání. V rámci České republiky výjimečné vybavení simulačního centra v Kollárově ulici 19 významně přispívá ke zvýšení kvality výuky studentů FZS.

Simulátor sanitního vozidla je téměř věrnou kopií skutečné sanitky. Vybavení odpovídá reálnému vybavení využívanému záchranáři v terénu. Vedle toho ale simulátor disponuje vnitřními kamerami, které reálně snímají prostor uvnitř sanitky. Studenty, kteří uvnitř simulátoru procvičují práci zdravotnických záchranářů, mohou sledovat jejich spolužáci na displeji, případně lze ke zpětné reflexi využívat pořízeného záznamu.

„Domníváme se, že pořízený simulátor pomůže zkvalitnit výuku na naší fakultě. Vnímáme potřebu posílit řady zdravotnických pracovníků. Snažíme se nejen zajistit kvalitní vzdělávání našich studentů v rovině teoretické, ale současně jsme si vědomi nutnosti proaktivnějšího přístupu pro přípravu na samotný vstup do praxe. Snažíme se proto inovovat výuku a připravovat studentům reálné podmínky pro praktické ověřování jejich dovedností a nabytých znalostí, přičemž tím současně posilujeme jejich sebedůvěru při výkonu činnosti a motivaci k dalšímu studiu,“ říká děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Lukáš Štich, podle kterého simulační centrum pomůže zefektivnit a zintenzivnit výuku a zvýší i prestiž absolventů fakulty.

Simulátor sanitního vozu využívají především studenti oboru Zdravotnický záchranář. Pro výcvik v krátkodobém i dlouhodobém výhledu je simulátor výhodnější než výcvik v reálném sanitním voze, neboť odpadá starost o údržbu automobilové části vozu, není zapotřebí mít k dispozici zaškoleného řidiče a odpadá starost o zajištění a hrazení místa pro parkování.

Místnost v Kollárově ulici slouží jako simulační centrum fakulty. Vedle sanitního vozu je v učebně umístěn také simulátor skiagrafu, přístroj pro zobrazení tvrdých i měkkých lidských tkání. Jedná se o plně funkční skiagrafický přístroj pro přímou digitalizaci, jehož součástí je vyšetřovací stůl s plovoucí deskou, vertigraf, tj. stojan pro vyšetření vstoje, detektor o rozměrech 35x43 cm a pracovní stanice s počítačem a monitorem. Pro výukové účely má přístroj pouze odpojenou rentgenku. Skiagraf je určen zejména pro studenty oboru Radiologický asistent, cílem výuky na přístroji je rozvíjet praktické dovednosti studentů k provádění projekčních technik při vyšetřování pacientů.

 „Simulátor skiagrafu je také velmi ojedinělou pomůckou a z hlediska kvality se vyrovná a v některých případech i přesahuje zařízení využívaná v reálných podmínkách nemocničního prostředí,“ dodává děkan FZS ZČU s tím, že dále byla v místnosti instalována speciální podlaha a technika tak, aby byl prostor vhodný pro plnění funkce simulačního centra.

Skiagraf byl pořízen v rámci projektu Podpora studijního prostředí na ZČU, financovaného převážně z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Simulátor sanitního vozu byl financován z projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb realizovaného v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS (Evropská územní spolupráce) 2014 – 2020. Základní myšlenkou projektu je dosažení trvalé spolupráce záchranných zdravotnických služeb Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje při vytváření podmínek pro rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc urgentně nemocným osobám a to jak v individuálních, tak i v hromadných případech.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Šárka Stará

19. 11. 2019


Západočeská univerzita přechází na distanční výuku

COVID-19 Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

22. 09. 2020

Studenty i zaměstnance ZČU provede nestandardním semestrem speciální webová stránka

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

17. 09. 2020

Prohlášení rektora Západočeské univerzity k náhlému zákazu prezenční výuky

COVID-19 Studium Univerzita

Celouniverzitní

22. 09. 2020