ZČU jednala o spolupráci s univerzitami na Tchaj-wanu

Spolupráce Univerzita Věda

Porektor pro vědu a výzkum Luděk Hynčík, poradce rektora Jan Musil a proděkan Fakulty designu a umění Arnošt Marks se od 18. do 20. listopadu zúčastnili mise na Tchaj-wan, kde jednali o spolupráci se třemi univerzitami.

„Tchaj-wan je lídrem v oblasti chytrých materiálů a technologií pro elektroniku a optoelektroniku, inteligentních tenkovrstvých systémů, senzorů, aplikované biomechaniky, syntetické biologie a biotechnologie. Tchajwanský výzkum a vysoké školy jsou vynikající i v komplexních řešeních moderního integrovaného designu s úzkým propojením na špičkové inženýrské obory. Výzkum a vývoj řízený poptávkou globálních trhů je zde jasně chápanou samozřejmostí. Významnými aplikovanými výsledky pocházejícími z Tchaj-wanu jsou například čočka do fotoaparátu mobilu pro Apple a unikátní řešení pro flexibilní elektroniku - ohebné displeje. Efektivní úspěšný transfer realizují v oblasti chemie a biochemie směrem k lékařským aplikacím,“ říká prorektor Luděk Hynčík.

Delegace ZČU jednala na univerzitách National Taipei University of Science and Technology (NTUT neboli Taipei Tech v Tchaj-peji), National Cheng Kung University (NCKU v Tchaj-nanu) a National Yunlin University of Science and Technology (YunTech v Tou-liou). Klíčové přitom byly debaty v oblastech perspektivních materiálů a technologií, biomechaniky, bioinženýringu a designu v úzké vazbě na technologické obory v oblastech mobility a budoucích potřeb měst, a také nových výzev vyvolaných změnou klimatu a revolučním dopadem nových technologií.

„Otevřel se zde výrazný prostor pro možné spolupráce v rámci Erasmu nebo dalších projektů podporovaných českou a tchajwanskou vládou, například INTER-EXCELLENCE nebo TAČR DELTA. Spolupráce bude rozvíjena i v rámci programů Horizon, kde již v současnosti má Tchaj-wan 25procentní úspěšnost v získávání projektů. V tomto smyslu jsou připravována memoranda o porozumění jako první krok k budoucí spolupráci,“ dodává prorektor Hynčík.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

02. 12. 2019


Čeští vědci hledají materiály pro bezztrátový přenos signálu

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Nové technologie - výzkumné centrum

06. 01. 2020

Fakulta elektrotechnická nabízí nové studijní programy

Studium Věda Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

14. 01. 2020

ZČU se představuje na veletrhu Gaudeamus Praha 2020

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

23. 01. 2020