ZČU jednala o spolupráci s univerzitami na Tchaj-wanu

Spolupráce Univerzita Věda

Porektor pro vědu a výzkum Luděk Hynčík, poradce rektora Jan Musil a proděkan Fakulty designu a umění Arnošt Marks se od 18. do 20. listopadu zúčastnili mise na Tchaj-wan, kde jednali o spolupráci se třemi univerzitami.

„Tchaj-wan je lídrem v oblasti chytrých materiálů a technologií pro elektroniku a optoelektroniku, inteligentních tenkovrstvých systémů, senzorů, aplikované biomechaniky, syntetické biologie a biotechnologie. Tchajwanský výzkum a vysoké školy jsou vynikající i v komplexních řešeních moderního integrovaného designu s úzkým propojením na špičkové inženýrské obory. Výzkum a vývoj řízený poptávkou globálních trhů je zde jasně chápanou samozřejmostí. Významnými aplikovanými výsledky pocházejícími z Tchaj-wanu jsou například čočka do fotoaparátu mobilu pro Apple a unikátní řešení pro flexibilní elektroniku - ohebné displeje. Efektivní úspěšný transfer realizují v oblasti chemie a biochemie směrem k lékařským aplikacím,“ říká prorektor Luděk Hynčík.

Delegace ZČU jednala na univerzitách National Taipei University of Science and Technology (NTUT neboli Taipei Tech v Tchaj-peji), National Cheng Kung University (NCKU v Tchaj-nanu) a National Yunlin University of Science and Technology (YunTech v Tou-liou). Klíčové přitom byly debaty v oblastech perspektivních materiálů a technologií, biomechaniky, bioinženýringu a designu v úzké vazbě na technologické obory v oblastech mobility a budoucích potřeb měst, a také nových výzev vyvolaných změnou klimatu a revolučním dopadem nových technologií.

„Otevřel se zde výrazný prostor pro možné spolupráce v rámci Erasmu nebo dalších projektů podporovaných českou a tchajwanskou vládou, například INTER-EXCELLENCE nebo TAČR DELTA. Spolupráce bude rozvíjena i v rámci programů Horizon, kde již v současnosti má Tchaj-wan 25procentní úspěšnost v získávání projektů. V tomto smyslu jsou připravována memoranda o porozumění jako první krok k budoucí spolupráci,“ dodává prorektor Hynčík.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

02. 12. 2019


Fakulta strojní jednala se společností ŠKODA JS o možnostech rozšíření spolupráce při výuce

Spolupráce Studium Univerzita

Fakulta strojní

17. 07. 2020

Pražské vouchery mohou na ZČU přivést podnikatele z hlavního města

Spolupráce Transfer Univerzita

Odbor transfer a smluvní výzkum

04. 08. 2020

Profesor Daniel Mayer slaví významné životní jubileum

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

04. 08. 2020