Aplikace Lisa z Fakulty aplikovaných věd pomáhá lékařům s výzkumem jater a léčbou rakoviny

Press Release University Achievements

Lékaři, kteří se věnují pacientům s nádorovým onemocněním jater, dostávají nového pomocníka. Za aplikací Lisa (Liver Surgery Analyser - analyzátor jaterní chirurgie) stojí Miroslav Jiřík z katedry kybernetiky a výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), který rovněž pracuje v Biomedicínském centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Díky aplikaci může lékař ještě před operací vědět, jak velký bude takzvaný zbytkový objem jater po případném odstranění části s nádorem, a tomu přizpůsobit strategii léčby.

Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D., se dlouhodobě věnuje metodám počítačového vidění a strojového učení v oblasti medicínských aplikací. Jeho aplikaci Lisa udělila 26. listopadu biotechnologická společnost Roche cenu Czech DIGI@MED Award 2019 za inovativní myšlenku využívající digitální technologie ve zdravotnictví. „K nalezení současného výzkumného směru a významnému pokroku výzkumného tempa došlo po navázání spolupráce s výzkumným týmem Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně v Biomedicínském centru. Do budoucna plánujeme rozšiřovat možnosti aplikace o dokonalejší model prokrvování a provádět hlubší ověřování v klinické praxi,” popisuje Miroslav Jiřík.

Aplikace Lisa je platforma pro podporu výzkumu prokrvování jater. Předoperační odhad velikosti jater po odstranění nádoru zakládá na takzvaném cévním stromu jater z CT snímků pořízených počítačovými tomografy. „Unikátním přínosem naší aplikace je schopnost zpracovávat i CT data s rozlišením na úrovni mikrometrů, které zachycují nejjemnější cévní struktury. Tato data pak slouží k výzkumu proudění krve játry a modelování průtoku krve s výhledem na klinické použití,“ dodává Miroslav Jiřík. Aplikace tak rozšiřuje lékařům a výzkumníkům možnosti současné klinické péče o pacienty a umožňuje jim provádět operační výkony na hranici operovatelnosti. Kromě toho Lisa také dokáže odhadnout regenerační potenciál zbytku jater po operaci.

Cenu Czech DIGI@MED Award 2019 udělila Miroslavu Jiříkovi hodnotící porota renomovaných odborníků, působících dlouhodobě ve zdravotnictví, a osobností z oblastí IT technologií. Vyhlašující společnost Roche patří z hlediska tržeb k největším farmaceutickým a biotechnologickým společnostem na světě a cenou Czech DIGI@MED Award 2019 podporuje mladé inovátory a jejich myšlenky.Vznik aplikace byl mj. finančně podpořen z projektu Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu (AMTMI) CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280.


Gallery


Miroslav Jiřík (uprostřed) přebírá Czech DIGI@MED Award 2019 v pražském Karolinu.

Faculty of Applied Sciences

Pavel KORELUS

04. 12. 2019


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021