Aplikace Lisa z Fakulty aplikovaných věd pomáhá lékařům s výzkumem jater a léčbou rakoviny

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Lékaři, kteří se věnují pacientům s nádorovým onemocněním jater, dostávají nového pomocníka. Za aplikací Lisa (Liver Surgery Analyser - analyzátor jaterní chirurgie) stojí Miroslav Jiřík z katedry kybernetiky a výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), který rovněž pracuje v Biomedicínském centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Díky aplikaci může lékař ještě před operací vědět, jak velký bude takzvaný zbytkový objem jater po případném odstranění části s nádorem, a tomu přizpůsobit strategii léčby.

Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D., se dlouhodobě věnuje metodám počítačového vidění a strojového učení v oblasti medicínských aplikací. Jeho aplikaci Lisa udělila 26. listopadu biotechnologická společnost Roche cenu Czech DIGI@MED Award 2019 za inovativní myšlenku využívající digitální technologie ve zdravotnictví. „K nalezení současného výzkumného směru a významnému pokroku výzkumného tempa došlo po navázání spolupráce s výzkumným týmem Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně v Biomedicínském centru. Do budoucna plánujeme rozšiřovat možnosti aplikace o dokonalejší model prokrvování a provádět hlubší ověřování v klinické praxi,” popisuje Miroslav Jiřík.

Aplikace Lisa je platforma pro podporu výzkumu prokrvování jater. Předoperační odhad velikosti jater po odstranění nádoru zakládá na takzvaném cévním stromu jater z CT snímků pořízených počítačovými tomografy. „Unikátním přínosem naší aplikace je schopnost zpracovávat i CT data s rozlišením na úrovni mikrometrů, které zachycují nejjemnější cévní struktury. Tato data pak slouží k výzkumu proudění krve játry a modelování průtoku krve s výhledem na klinické použití,“ dodává Miroslav Jiřík. Aplikace tak rozšiřuje lékařům a výzkumníkům možnosti současné klinické péče o pacienty a umožňuje jim provádět operační výkony na hranici operovatelnosti. Kromě toho Lisa také dokáže odhadnout regenerační potenciál zbytku jater po operaci.

Cenu Czech DIGI@MED Award 2019 udělila Miroslavu Jiříkovi hodnotící porota renomovaných odborníků, působících dlouhodobě ve zdravotnictví, a osobností z oblastí IT technologií. Vyhlašující společnost Roche patří z hlediska tržeb k největším farmaceutickým a biotechnologickým společnostem na světě a cenou Czech DIGI@MED Award 2019 podporuje mladé inovátory a jejich myšlenky.Vznik aplikace byl mj. finančně podpořen z projektu Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu (AMTMI) CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280.


Galerie


Miroslav Jiřík (uprostřed) přebírá Czech DIGI@MED Award 2019 v pražském Karolinu.

Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

04. 12. 2019


Zámek Nečtiny otevírá a zve na historii, občerstvení i výlety

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

12. 05. 2020

Mozaika výjimečných českých žen, to je projekt České hrdinky

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 05. 2020

ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020