The World of Tomorrow v Jeruzalémě

Cooperation Exhibition

Výstava prezentující život a odkaz Ladislava Sutnara bude do konce tohoto roku k vidění v izraelské Cinematheque Jerusalem.

Svět zítřka je název dlouhodobého výzkumného projektu Jana Van Woensela, kurátora Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Ve svém výzkumu se zabývá životem a odkazem česko-amerického designéra a plzeňského rodáka Ladislava Sutnara (1897–1976).

Svět zítřka byl slavným mottem newyorské světové výstavy v roce 1939, na který Protektorát Čechy a Morava nacistického Německa vyslal Ladislava Sutnara, aby demontoval expozici již neexistujícího Československa a exponáty převezl zpět. Po příchodu do USA se Sutnar setkal s členy československé exilové vlády, kteří nepřijali příkazy okupantů své domovské země. Společně pokračovali v přípravách výstav v Československém pavilonu a v Síni národů. S velkou pozorností veřejnosti a médií, která byla částečně vyvolána zintenzivňující se válkou v Evropě, se pavilon otevřel měsíc po oficiálním zahájení světové výstavy v New Yorku a byl nazýván „pavilon sirotků", pavilon lidí bez národa. Československo bylo oslavováno za statečný odpor vůči nacistickému režimu.

Výstava Svět zítřka v Cinematheque Jerusalem je plakátová výstava založená na výzkumu kurátora Jana Van Woensela a jeho asistentky Grace Duo. Autory vizuálu výstavy jsou Ondřej Zámiš a Vojtěch Liebl. Touto výstavou prezentuje Magistrát města Plzně své progresivní vize v Jeruzalémě a Izraeli obecně a fakulta svoji úroveň vzdělávání a mezinárodní profil.

Gallery


Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design

Jan Van Woensel

04. 12. 2019


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021