Fakulta zdravotnických studií uspořádala dvě významné konference

Konference Studenti Zaměstnanci

V závěru listopadu uspořádala Fakulta zdravotnických studií ZČU dvě významné konference - Studentskou vědeckou konferenci katedry ošetřovatelství a porodní asistence a odbornou konferenci Komprehenzivní rehabilitace v urogynekologii.

Studentská vědecká konference katedry ošetřovatelství a porodní asistence se uskutečnila ve čtvrtek 28. listopadu v hotelu Courtyard by Marriott Pilsen a byla v pořadí již pátou konferencí tohoto typu. Cílem bylo rozšířit znalosti studentů magisterského studia ve vědecko-výzkumné činnosti. Získané poznatky by měli využít především jako potřebný základ v takto zaměřených aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference byly i prezentace samotných studentů a workshopy s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR.

"Tradiční konference katedry ošetřovatelství a porodní asistence je již zavedenou akcí, kterou organizuje naše fakulta pravidelně. Je příležitostí pro sdílení poznatků, transfer vědomostí a možností pro studenty i akademiky získat zpětnou vazbu a dále se profilovat v oblasti vědecko-výzkumné činnosti," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich, který nad konferencí převzal záštitu.

Podle proděkana pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost FZS Denise Mainze, který pronesl úvodní slovo, prokázala hojná účast opět zájem studentů a akademiků o vědecko-výzkumnou činnost.

Úvodní příspěvek přednesla náměstkyně ředitele FN Plzeň pro ošetřovatelskou péči Andrea Mašínová, a to na téma Zapojení krizových interventů a peerů do programu psychosociální podpory v rámci FN Plzeň. Následovalo několik odborných přednášek, na které navazovaly prezentace samotných studentů magisterského studia. Ti měli možnost přiblížit prozatímní průběh a výsledky svých odborných prací, zároveň získali cennou zpětnou vazbu od akademických pracovníků a odborníků z praxe. Nad každou z prací se diskutovalo po odborné i faktické stránce. Konferenci zakončila vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS Jitka Krocová.

V tentýž den, tedy 28. listopadu, uspořádala katedra rehabilitačních oborů Fakulty zdravotnických studií konferenci na téma „Komprehenzivní rehabilitace v urogynekologii“. Přilákala na 135 účastníků včetně studentů ergoterapie a fyzioterapie. Úvodní přednáška se týkala anatomie pánevního dna, dále následovala odborná témata, která zahrnovala problematiku jako psychické aspekty, funkce a dysfunkce svalů pánevního dna dle RehaSpring konceptu PPA, vztah rozestupu a diastáze břišní stěny k funkci pánevního dna u žen po porodu, vliv genetických predispozic na primární dysmenoreu a průběh těhotenství u žen na vozíku.

Galerie


proděkan pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost Fakulty zdravotnických studií Denis Mainz

náměstkyně ředitele FN Plzeň Andrea Mašínová

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

09. 12. 2019


Cena rektora ZČU v soutěži Sportovec Plzně patří Janu Šindelářovi

Spolupráce Sport Univerzita

Celouniverzitní

23. 07. 2020

Zápisy na Univerzitu třetího věku ZČU se blíží

Další vzdělávání Tisková zpráva Veřejnost

Univerzita třetího věku

31. 07. 2020

Projekt Peregrinus Silva Bohemica se představil v Galerii Kvilda

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta aplikovaných věd

05. 08. 2020