Fakulta zdravotnických studií uspořádala dvě významné konference

Konference Studenti Zaměstnanci

V závěru listopadu uspořádala Fakulta zdravotnických studií ZČU dvě významné konference - Studentskou vědeckou konferenci katedry ošetřovatelství a porodní asistence a odbornou konferenci Komprehenzivní rehabilitace v urogynekologii.

Studentská vědecká konference katedry ošetřovatelství a porodní asistence se uskutečnila ve čtvrtek 28. listopadu v hotelu Courtyard by Marriott Pilsen a byla v pořadí již pátou konferencí tohoto typu. Cílem bylo rozšířit znalosti studentů magisterského studia ve vědecko-výzkumné činnosti. Získané poznatky by měli využít především jako potřebný základ v takto zaměřených aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference byly i prezentace samotných studentů a workshopy s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR.

"Tradiční konference katedry ošetřovatelství a porodní asistence je již zavedenou akcí, kterou organizuje naše fakulta pravidelně. Je příležitostí pro sdílení poznatků, transfer vědomostí a možností pro studenty i akademiky získat zpětnou vazbu a dále se profilovat v oblasti vědecko-výzkumné činnosti," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich, který nad konferencí převzal záštitu.

Podle proděkana pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost FZS Denise Mainze, který pronesl úvodní slovo, prokázala hojná účast opět zájem studentů a akademiků o vědecko-výzkumnou činnost.

Úvodní příspěvek přednesla náměstkyně ředitele FN Plzeň pro ošetřovatelskou péči Andrea Mašínová, a to na téma Zapojení krizových interventů a peerů do programu psychosociální podpory v rámci FN Plzeň. Následovalo několik odborných přednášek, na které navazovaly prezentace samotných studentů magisterského studia. Ti měli možnost přiblížit prozatímní průběh a výsledky svých odborných prací, zároveň získali cennou zpětnou vazbu od akademických pracovníků a odborníků z praxe. Nad každou z prací se diskutovalo po odborné i faktické stránce. Konferenci zakončila vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS Jitka Krocová.

V tentýž den, tedy 28. listopadu, uspořádala katedra rehabilitačních oborů Fakulty zdravotnických studií konferenci na téma „Komprehenzivní rehabilitace v urogynekologii“. Přilákala na 135 účastníků včetně studentů ergoterapie a fyzioterapie. Úvodní přednáška se týkala anatomie pánevního dna, dále následovala odborná témata, která zahrnovala problematiku jako psychické aspekty, funkce a dysfunkce svalů pánevního dna dle RehaSpring konceptu PPA, vztah rozestupu a diastáze břišní stěny k funkci pánevního dna u žen po porodu, vliv genetických predispozic na primární dysmenoreu a průběh těhotenství u žen na vozíku.

Galerie


proděkan pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost Fakulty zdravotnických studií Denis Mainz

náměstkyně ředitele FN Plzeň Andrea Mašínová

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

09. 12. 2019


Studenti měli enormní zájem o konferenci Turismus v době covidu

covid-19 Konference Studenti

Fakulta ekonomická

20. 11. 2020

Fakulta pedagogická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 11. 2020

Rakušané a Češi by k sobě měli najít cestu, říká student, který na FPE strávil studijní stáž

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta pedagogická

10. 11. 2020