Ruské centrum slaví v prosinci sedmé narozeniny

Další vzdělávání Studium Univerzita

Dne 12. 12. 2012 bylo na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) slavnostně otevřeno prvního Ruské centrum fondu „Russkij mir“ v České republice. Letos se bude v Ruském centru přesně v den narozenin konat výroční setkání pro učitele ruského jazyka, studenty a přátele centra.

V Ruském centru fondu „Russkij mir“ v Plzni se každý rok konají desítky akcí: kurzy ruštiny pro různé úrovně znalosti jazyka, kurzy zvyšování kvalifikace pro učitele ruštiny, výstavy, promítání filmů, konference a kulaté stoly, workshopy a odborné semináře. Svoji odbornou stáž zde absolvují studenti Fakulty filozofické ZČU, oboru Mezinárodní vztahy – ruská studia. Každé léto centrum také připravuje zajímavé kurzy pro účastníky Mezinárodní letní jazykové školy.

Vždy v dubnu  Ruské centrum pořádá společně s Českou asociací rusistů, z.s., a Česko-ruskou společností, z.s., krajské kolo festivalu recitace a zpěvu v ruském jazyce „ARS POETICA - Puškinův památník.“ V roce 2020 se bude konat již 54. ročník tohoto festivalu. Každoročně se ho účastní kolem stovky žáků a studentů základních a středních škol Plzeňského kraje a také studenti ZČU. Soutěžící předvádějí své umění v oblasti recitace, zpěvu a v dramatickém ztvárnění děl ruských autorů. Ruské centrum se také aktivně podílí na organizaci celorepublikového kola festivalu „ARS POETICA - Puškinův památník,“ které se koná v Praze vždy 6. června, tedy v den výročí narození A. S. Puškina.

V sekci ruského jazyka při každoroční Konferenci studentských odborných prezentací v cizích jazycích, kterou pořádá Ústav jazykové přípravy ZČU, prezentují v ruštině studenti Ruského centra a také zástupci středních škol svá odborná témata – od mezinárodních vztahů po kvantovou mechaniku.

V Ruském centru si zájemci mohou napsat takzvaný Totální diktát. Jedná se o celosvětovou akci, které se ve stejný den a hodinu účastní tisíce studentů a příznivců ruštiny.

Ruské centrum aktivně spolupracuje s Generálním konzulátem Ruské federace v Karlových Varech, Velvyslanectvím Ruské federace v Praze, Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností, Ruským střediskem vědy a kultury v Praze, Mezinárodním kulturním institutem „Klíč“ a s dalšími organizacemi v ČR i v zahraničí. To centru umožňuje dělat zajímavé projekty a vysílat studenty na stáže a letní jazykové školy do různých ruských měst.

Studenti ZČU se pravidelně účastní také festivalu Kamarádi, krásné je naše přátelství, který organizuje fond „Russkij mir.“ Se skupinou studentů ZČU byli zástupci Ruského centra např. v Bělehradě, v Kamčii (Bulharsko), v Kitenu (Bulharsko). Účastníci si vždy přinesli nová přátelství a vzpomínky na krásnou atmosféru festivalu.

Ne náhodou získala vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová v roce 2017 Čestnou plaketu fondu „Ruskij mir“ za šíření ruského jazyka a kultury za hranicemi Ruska a v letošním roce byla vyznamenána medailí Josefa Jungmanna za zásluhy v oblasti lingvistiky a překladu. Metodička Ruského centra Varvara M. Golovatina se v roce 2014 stala finalistkou mezinárodní soutěže „Nejlepší učitel ruské slovesnosti v zahraničí“ a v Moskvě převzala diplom.

Ať se tedy Ruskému centru při Západočeské univerzitě v Plzni daří, ať má stále hodně dobrých studentů a připočítává si další úspěchy.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Vlasta Klausova a Varvara Golovatina

10. 12. 2019


Vládní protiepidemická opatření se zmírňují

covid-19 Studenti Studium

Celouniverzitní

23. 11. 2020

Postfenomenologie, mysl a média

Beseda Konference Věda

Fakulta filozofická

12. 11. 2020

Fakulta zdravotnických studií připravuje 6. ročník studentské vědecké konference

Konference Studenti Věda

Fakulta zdravotnických studií

10. 11. 2020