Fakulta ekonomická a město Cheb oceňují vynikající studenty i sportovce

Sport Studenti Úspěchy

Díky podpoře města Cheb může Fakulta ekonomická (FEK) v rámci motivačního stipendijního systému odměnit studenty prvního ročníku, kteří dosáhli na střední škole vynikajících výsledků.

„Příjemci stipendia mohou být studenti prvního ročníku chebské části fakulty, kteří na střední škole dosáhli výborných výsledků nebo reprezentují fakultu svými sportovními úspěchy. V tom jsme výjimeční. Jsem ráda, že jsme mohli z daru města ocenit naše vynikající studenty,“ uvádí děkanka FEK Michaela Krechovská.

Získat stipendium se letos podařilo celkem čtyřem studentům: Robertu Kalovi, Michalu Kůstovi, Lucii Lhotkové a Danielu Grigarovi.

Oceněný Daniel Grigar se v tomto roce stal ambasadorem projektu Karlovarského kraje „Žijeme regionem“, jehož cílem je udržení mladých lidí v regionu a probuzení jejich podnikavosti. „Studium na Fakultě ekonomické v Chebu je pro mě ideálním řešením pro skloubení studia a podnikání. Studuji v regionu, kde žiji, proto pro mě není problém se i nadále věnovat pořádání festivalu ‚Život ve vodě, který jsem v šestnácti letech založil a který je v současné době největší akcí svého druhu v ČR. Díky přívětivě zpracovanému rozvrhu zvládám nejen studium a svou práci, ale také svůj osobní život,“ říká Daniel Grigar. O možnosti získat motivační stipendium nevěděl. “Je příjemné zjistit, že fakulta a město Cheb oceňují naši snahu, kterou studiu věnujeme a že naše výsledky nejsou jen pouhými čísly v tabulkách. Za udělení stipendia děkuji a gratuluji i svým kolegům, kteří během předání stáli vede mě,“ dodává spokojený student.

Fakulta ekonomická nepodporuje jen studenty se skvělým studijním prospěchem. Snaží se také vyjít vstříc sportovcům, kteří by rádi studovali na vysoké škole, ale nechce se jim opouštět nastartovanou sportovní kariéru. Fakulta se snaží vytvořit takové podmínky, aby mladí lidé mohli skloubit plnohodnotné vysokoškolské studium se sportovní kariérou. Více o projektu fakulty se dočtete v článku.

Sportovcem, který reagoval na nabídku chebské části Fakulty ekonomické a získal letos stipendium 5 000 Kč měsíčně, je hokejista Robert Kala, který reprezentoval Karlovarský kraj na mistrovství republiky a Olympiádě dětí a mládeže. Od dětství hrál hokej v Chebu, v patnácti letech přešel do Karlových Varů, kde se účastnil nejvyšších mládežnických soutěží. Do Chebu se po letech zase vrátil a od minulé sezóny nastupuje za "A" tým mužů. „Moje sportovní kariéra pro mě byla vždy nejdůležitější, ale dnes už si uvědomuji, že vzdělání má navrch. Díky fakultnímu projektu věnujícímu se sportovcům však mohu sloučit vzdělání i sport. Dostává se mi individuálního přístupu, mám svého vzdělávacího kouče, takže když něco nestíhám nebo nějaké problematice nerozumím, mohu kdykoli přijít a se vším mi pomůže. Mohu se tedy i nadále věnovat svému milovanému hokeji a v pohodě zvládám vysokoškolské studium,“ libuje si oceněný Robert Kala. „Stipendium 5 000 Kč měsíčně mi velmi pomáhá v mém osobním rozvoji. Hokeji se nyní věnuji nejen jako hráč, ale i jako trenér. Trénuji mládež v Chebu a své trenérské zkušenosti prohlubuji s evropskými trenéry na mezinárodním kempu Pro Hockey Academy,“ doplňuje student.

Fakulta ekonomická nabízí v Chebu studijní obory Marketingové řízení a Podniková ekonomika a management, kterou je možné studovat také v podobě kurzů celoživotního vzdělávání. Přihlášky ke studiu je možné podávat do 31. března 2020.

V Chebu fakulta organizuje 24. ledna 2020 den otevřených dveří. Pro zájemce v Plzni se koná 28. ledna 2020. Více informací o studiu je možné získat také na webu Fakulty ekonomické.


Galerie


Fakulta ekonomická

Miluše Bartoňková

10. 12. 2019


Představujeme Etický kodex ZČU (9)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 11. 2020

NTC s experty z prestižní univerzity v Austrálii spojí výzkum

Spolupráce Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

09. 11. 2020

Mezinárodní den studentstva si letos připomeneme bez veřejných akcí

Studenti Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 11. 2020