Fakulta ekonomická hostila Podnikavý den středních škol

Soutěž Studenti Úspěchy

Studenti pod vedením mentorů budovali vlastní podniky.

V rámci světových oslav Giving Tuesday pořádala Fakulta ekonomická 3. prosince Podnikavý den středních škol. Dopolední program vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací NVIASCentrem podnikání a udržitelnosti a vyučujícími katedry podnikové ekonomiky a managementu. Záměrem akce bylo podpořit studenty v podnikavosti, rozvinout jejich kreativitu, kritické myšlení a komunikační dovednosti.

Podnikavého dne se zúčastnilo 14 žáků Obchodní akademie Plzeň. Vytvořili tři týmy a pod vedením mentorů začali budovat vlastní podniky, v nichž realizovali investiční a marketingovou strategii. Avšak před budováním nového podniku si týmy musely ujasnit, co chtějí trhu nabídnout. Zda budou vyrábět jedinečný výrobek, nebo se zaměří na poskytování jedinečné služby, aby měly šanci uspět na trhu. Představování jejich produktů se pak ujal robot mBot, díky němuž si mohly týmy vyzkoušet i základní prvky programování.

Nebyla však opomenuta ani důležitost marketingu a týmy v průběhu dopoledne současně vymýšlely i tuto strategii, kterou představily v závěrečné prezentaci. Vznikly tři nové podniky I-Elit, BOTY KOTORKY a LETORY. Absolutním vítězem se stal dívčí tým, který vybudoval podnik I-Elit a za své klíčové zákazníky zvolil handicapované, kterým chtěl usnadnit domácí práce. Podnik proto vyráběl přizpůsobené spotřebiče pro domácnost podle potřeb konkrétních zákazníků.

Všichni středoškoláci byli pohotoví, vnímaví a dokázali se zorientovat ve všech oblastech, za aktivitu dostali certifikáty. Vítězný tým navíc čekala odměna v podobě opakovaně použitelných termo kelímků rCUP, které jsou vyrobeny z recyklovaných jednorázových papírových kelímků na kávu. Jde o jeden z nových dárků pro hosty či partnery Fakulty ekonomické, které se rozhodla fakulta využívat v rámci své udržitelné a společensky odpovědné strategie.

Galerie


Fakulta ekonomická

Kristýna Machová

12. 12. 2019


Západočeská univerzita otevře dveře zájemcům o studium

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

09. 01. 2020

Výzkum elektrických pohonů spojí Fakultu elektrotechnickou s německým koncernem ZF

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta elektrotechnická

07. 01. 2020

Aplikace mapuje a rozpoznává houby podle fotografií i díky studentovi Fakulty aplikovaných věd

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

17. 01. 2020