Fakulta ekonomická se zúčastnila svátku dárcovství Giving Tuesday

Absolventi Univerzita Veřejnost

Při Vánočním setkání #nadřeň se vybíralo pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně.
Za podpory Fakulty ekonomické ZČU, Centra podnikání a udržitelnosti a katedry podnikové ekonomiky a managementu se v úterý 3. prosince konalo již druhé Vánoční setkání #nadřeň v rámci celosvětového svátku dárcovství Giving Tuesday.

Hlavním hostem večera byl primář hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Pavel Jindra, který představil Nadaci pro transplantace kostní dřeně a seznámil všechny s prací nadace a možností zaregistrovat se jako dárce kostní dřeně. Všichni účastníci se mohli dobrovolně zapsat do Národního registru dárců kostní dřeně a také přispět libovolnou částkou do nadační kasičky.

Na akci, kterou organizovali absolventi v duchu udržitelné strategie fakulty, přišlo konat dobro více než 50 lidí. Na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně se za celý večer vybralo 9149 Kč a Nadace získala sedm nových registrovaných přihlášek.

Galerie


Fakulta ekonomická

Lukáš Skřivan

13. 12. 2019


Soutěž & podnikej na ZČU

BoostUp Studenti Univerzita

Celouniverzitní

08. 01. 2020

Výzkumníci centra NTIS a katedry kybernetiky uspěli v mezinárodní soutěži

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

08. 01. 2020

Nejlepší ROBO vozítko mají studenti z Chorvatska

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

17. 01. 2020