Západočeská univerzita otevře v lednu dveře zájemcům o studium

Studium Univerzita Veřejnost

Proč studovat na Západočeské univerzitě v Plzni? Uchazeči, jejich rodiče i široká veřejnost se to dozvědí od 22. do 29. ledna.

Osm z devíti fakult Západočeské univerzity chystá na druhou polovinu ledna 2020 dny otevřených dveří. Zájemce o studium, jejich rodiče, absolventy i ty, kteří si chtějí pouze prohlédnout univerzitní prostředí, budou k návštěvě lákat všechny fakulty kromě Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, jenž den otevřených dveří pořádá tradičně na podzim.

22. 1.

Ve středu 22. ledna se bude den otevřených dveří konat od 9 do 15 hodin na Fakultě zdravotnických studií v Husově ulici. Představí se katedry ošetřovatelství a porodní asistence, rehabilitačních oborů a záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví. Návštěvníci budou moci načerpat veškeré informace o studiu, přijímacím řízení i uplatnění absolventů, prohlédnout si učebny a setkat se s vyučujícími nebo studenty.

24. 1.

Pátek 24. ledna bude patřit Fakultě pedagogické, která zve na prohlídku obou sídel, tedy budovy na Chodském náměstí (se vchodem ze Stehlíkovy ulice) a budovy ve Veleslavínově ulici. Od 9 do 17 hodin se budou moci návštěvníci těšit nejen na prezentace celé fakulty, ale organizátoři jim slibují také několik překvapení.
Ve stejný den, od 10.30 hodin, se bude den otevřených dveří konat také na pobočce Západočeské univerzity v Chebu, kde v Hradební ulici působí Fakulta ekonomická.

28. 1.

V úterý 28. ledna se otevře plzeňská Fakulta ekonomická v kampusu ZČU na Borech. Uchazeči o bakalářské studium dostanou veškeré potřebné informace i odpovědi na své dotazy od 9 a 10.30 hodin v místnosti EP 130 budovy Univerzitní 26, uchazeči o navazující magisterské studium od 13 hodin v místnosti UL 412 v budově Univerzitní 22.

29. 1.

Středa 29. ledna bude nejnabitějším dnem vůbec. Po loňském úspěchu se totiž chystá nejen další společný den otevřených dveří technických fakult, ale k termínu se přidávají také další součásti.

Tři technické fakulty sídlící v kampusu zahájí společný den otevřených dveří úvodními přednáškami, které se budou konat ve všech třech budovách od 9.30 a 11 hodin. Zhruba do 16 hodin pak budou představovat to nejlepší, co mohou nabídnout. Fakulta aplikovaných věd ukáže, kam až se dostaly a ještě mohou dostat IT technologie i další technické či přírodovědné disciplíny. Uvidíte asistenční systém BASIL, jímž mohou handicapovaní pomocí myšlenek ovládat domácnost, robota ROBIN pro inspekci svarů v elektrárnách, virtuální realitu, automatické titulkování pořadů a další. Fakulta elektrotechnická zase pozve na to nejzajímavější z elektrotechniky, elektroniky a elektroenergetiky. Kromě prohlídky dobře známých a velmi úspěšných chytrých hasičských obleků chystá například návštěvu unikátní halové laboratoře výzkumného centra RICE. V laboratoři vysokého napětí dojde na blesky, výboje i ochranu proti nim, fakultní ekologický minipark zase představí obnovitelné zdroje energie. Fakulta strojní bude příchozí přesvědčovat, že strojaři nejsou jen konstruktéři. Nejrůznější odvětví, do nichž mohou studenti zasáhnout, představí například projektem Team Formula Student, prohlídkami laboratoří výzkumného centra či  přehlídkou stánků významných průmyslových partnerů, kteří nabízejí těsné provázání studia s praxí.
Doprovodný program společného dne otevřených dveří technických fakult zajistí odbor Celoživotní vzdělávání, který otevře nové multimediální učebny, Ústav jazykové přípravy a jeho jazyková centra US Point a Ruské centrum a do třetice Centrum informatizace a výpočetní techniky, jež pozve do IT laboratoří a laboratoře internetu věcí – IoT.

Na 29. ledna si den otevřených dveří naplánovaly také Fakulta filozofická a Fakulta právnická. Fakulta filozofická zpřístupní budovy v Sedláčkové ulici od 9 do 18 hodin a návštěvníci se budou moci s pestrou nabídkou jejích studijních oborů a programů seznámit na každém patře – plán budovy a rozpis termínů, který jim pomůže s orientací, dostanou v přízemí.
Fakulta právnická se sídlem v sadech Pětatřicátníků otevře budovu uchazečům od 10 do 12.30 hodin. V posluchárně PC 408 je úvodním slovem přivítá děkan Stanislav Balík, poté dostanou kompletní informace o studiu a přijímacím řízení a následovat bude prohlídka prostor a učeben. V případě velkého počtu účastníků se bude totožný program konat také v posluchárně PC 124, ovšem začne i skončí o půlhodinu později.

Podrobné informace o dnech otevřených dveří Západočeské univerzity spolu s odkazy na akce jednotlivých fakult najdete na našem webu.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

17. 12. 2019


Na závěr plzeňské Noci vědců vyrobí továrna člověka

Tisková zpráva Věda Veřejnost

Celouniverzitní

19. 11. 2020

NTC s experty z prestižní univerzity v Austrálii spojí výzkum

Spolupráce Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

09. 11. 2020

Senzační nález českých a německých archeologů v příhraničním městě Bärnau

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta filozofická

11. 11. 2020